KraftNytt.no - Uavhengig analyse- og nyhetstjeneste
  Forsiden  |  Presserunden  |  Pressemeldinger  |  Kraftpriser  |  Kommentarer  |  Lenker  |  Elordbok 29.05.2015 03:54:27
Innlogging
  Brukernavn:
  
  Passord:
  
   
Forsidenyheter
Motta gratis forsidenyheter.
Meld på
Meld av

Kraftpriser
Motta gratis kraftpriser.
Meld på
Meld av

Søk i KraftNytt.no
  
    
 

Ansvarlig redaktør:
Kjell Rønningsbakk

kraftnytt@kraftnytt.no

KraftNytt.no

Tlf. 901 97 429

Schweigaardsgate 74
0656 Oslo

Lokalkontor:
Breiveien 5
7320 Fannrem


Foretak nr:
889 790 032 mva

KraftNytt.no på
Twitter:
@KraftNytt

KraftNytt.no på
Facebook:
Nyhetstjenesten
KraftNytt

 


 
 Energinyheter fra andre
Forsiden
13 TWh (milliarder kilowattimer)lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge og Sverige

dammen Nomeland kraftstasjonNormal magasinfylling: I Norge er magasinfyllinga 9,3 TWh (milliarder kilowattimer) lavere enn normalen for for årstida. I Sverige er magasinfyllinga 3,7 TWh (milliarder kilowattimer) lavere enn normalen for årstida. I både Norge og Sverige er magasinfyllingen 3,7 TWh (3,7 milliarder kilowattimer) lavere enn normalen for årstida.


Les mer  [27.05.2015 17:57:36]
STRØMPRISENE: Variable strømpriser på 17 øre - markedskontrakter på 25 øre

lyspære innrullet i pengesedler copy

Billigste variable strømpris er 17 øre fra uke 24/2015 (8. juni 2015). Kontrakter med markedspris går for 25 øre i Sør-Norge.  
 

Leverandører som krever forskuddsbetaling av strøm (som tar seg betalt for strøm som ikke er levert) er ikke med i denne oversikten. Vi vil ikke anbefale noen å betale strøm på forskudd.


Les mer  [26.05.2015 15:16:57]
Organisasjonsform uten betydning
kraftlinjerMyndighetene lener seg på en idé om at selskapsformen betyr noe for effektiviteten som grunnlag for endringsforslaget til energiloven. En analyse fra EC-Group sier tvert imot at: «Organisasjonsform har ingen signifikant forklaringskraft på forskjeller i nettselskapenes effektivitet.»

Les mer  [26.05.2015 06:00:00]
Statnett fikk et overskudd på 289 millioner i første kvartal

Statnett-logo Ill: StatnettStatnettkonsernets underliggende resultat etter skatt i 1. kvartal 2015 var 289 millioner kroner (354 millioner kroner i 1. kvartal 2014). Reduksjonen skyldes at lavere rentenivå reduserer veksten i tillatt inntekt, samtidig som kostnadene er noe høyere som følge av økt aktivitetsnivå i foretaket.


Les mer  [22.05.2015 12:27:42]
Tre av fire positive til vindkraft
vindmøler på åsryggUtbygging av fornybar energi vurderes som det nest viktigste klimatiltaket regjeringen bør prioritere, og stadig flere er positive til vindkraft. Det viser TNS Gallups klimabarometer.

Les mer  [12.05.2015]
Vurderer ny utforming av nettleien

kraftlinje mot blå himmelNettleien bør gjenspeile belastningen strømkundene påfører nettet. NVE vurderer derfor om kostnadene skal fordeles annerledes enn i dag, slik at det blir dyrere å bruke mye strøm på en gang og mer lønnsomt å redusere effektuttaket.


Les mer  [07.05.2015 09:51:04]
Tillatelser til 398 GWh ny kraftproduksjon

dam vannkraftverkNVE, fylkeskommunene og OED ga i første kvartal 2015 endelig tillatelse 398 GWh (398 millioner kilowattimer) ny kraftproduksjon fordelt på 35 vannkraftprosjekter og utvidelse av ett vindkraftverk. Det tilsvarer strømforbruket til 20 000 husstander.


Les mer  [30.04.2015 13:21:25]
Mye energi lagret som snø

Vinterpark

Mer nedbør enn normalt bidro til at hele 58 TWh lå lagret som snø ved utgangen første kvartal. Det er 8 TWh mer enn på samme tid i 2014. Magasinfyllingen er som normalt for årstiden.

 


Les mer  [24.04.2015 11:06:25]
Lei Tord Liens feilaktige påstander

Kraftlinje Skyer (NRK)Hvordan er det mulig at man fra ansvarlig hold gang på gang gjentar feilaktige påstander. Det er IKKE slik at de 50 minste nettselskapene har mindre enn 1000 kunder. Det blir ikke mer riktig om man sier det mange nok ganger, skriver daglig leder Knut Lockert i Distriktenes energiforening (Defo). Han sikter til olje- og energiministers pressemelding 15. april "Forslag til endring av energiloven sendt på høring".


Les mer  [19.04.2015 06:00:00]
Proposisjon om endring i lov om elsertifikater

Foss 1Regjeringen la i dag frem en proposisjon for Stortinget om endringer i lov om elsertifikater.

 


Les mer  [17.04.2015 11:58:22]
Bidrar til økt utbygging av fornybar energi

dam

Norske strømkunder bidro gjennom elsertifkatordningen med 420 kr til fornybarsatsningen i 2014. Det ble bygget 4 TWh (milliarder kilowattimer) ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige i fjor.


Les mer  [16.04.2015 06:00:00]
Nytt vinterklima truer snøen i Norge

vinter bro

Nye beregninger viser at skisesongen kan bli 2-3 måneder kortere der hundretusener av nordmenn er vokst opp med lange vintre og godt skiføre, skriver Dagrun Vikhamar Schuler og Ketil Isaksen – forskere ved Meteorologisk institutt, og Ingjerd Haddeland - forsker og Hege Hisdal - seksjonssjef ved Norges vassdrags- og energidirektorat.


Les mer  [08.04.2015 06:00:00]
E-poster til KraftNytt.no

animasjon-pc_mann_skriver

Vår e-postleverandør Fastline.no har hatt problemer med sin e-postserver siden før påske og ikke alle e-poster til KraftNytt.no er komme fram til oss. Vi ber derfor om at e-poster til KraftNytt.no blir sendt med kopi til kjell@ronningsbakk.net inntil videre slik at vi er sikre på at e-posten blir mottatt. Vi beklager brydderiet.


Les mer  [07.04.2015 16:00:00]
20 000 jobber i fornybarnæringen

Damanlegg Ill: Teknisk UkebladDen norskbaserte fornybarnæringen sysselsatte totalt ca. 20 000 årsverk og omsatte for i overkant av 22 milliarder kroner i 2013. 


Les mer  [31.03.2015]
Mye strøm for pengene
mobiltelefon med bildeViste du at det koster litt over to kroner å lade en iPhone per år? Om du setter på vaskemaskinen, tørketrommelen og oppvaskmaskinen, koster det deg ikke mer enn ca. tre kroner totalt.

Les mer  [29.03.2015 06:00:00]
- Bedre enn planlagt, men langt igjen i Nordkraft
Nordkraft logoÅrsresultatet for 2014 ble -26 millioner før skatt, mot -140 millioner i 2013. Hovedårsaken til forbedringen er reduserte kostnader, men det er også mindre nedskrivninger enn året før.

Les mer  [26.03.2015]
13,5 prosent av husholdningene byttet kraftleverandør i 2014

lyspære på blå bakgrunn copy

Det ble registrert 344 000 kraftleverandørskifter i 2014. Fordelt på om lag 2,5 millioner husholdninger, gir dette en bytteprosent på omtrent 13,5 prosent. Det er en nedgang på 1,5 prosentpoeng fra 2013.

 


Les mer  [17.03.2015 06:00:00]
Strømprisene holder seg rekordlave
VinterparkMye nedbør på vinteren kommer gjerne sammen med milde temperaturer. Begge deler er med på å presse strømprisene ned til nye rekordlave nivåer. Strømprisen hittil i vinter er den laveste på 10 år! Med fortsatt mildvær vil vi snart se sommerpriser på strøm i Sør-Norge.

Les mer  [15.03.2015 06:00:00]
Økende kraftoverskudd må brukes til klimatiltak

vindmøller på relle pg rad copyNorge har i dag godtatt Sveriges ønske om å bygge ut ytterligere to TWh (milliarder kilowattimer) med kraftproduksjon innen 2020. Dette gjør det enda viktigere å få på plass effektive tiltak for å erstatte fossil energibruk med fornybar kraft. I motsatt fall ender vi opp med et gigantisk kraftoverskudd uten klimaeffekt, mener Energi Norge.


Les mer  [13.03.2015 12:11:19]
Enighet om endringer i elsertifikatavtalen

Vindparken på Havøygavlen sett fra Havøysund Foto Kjell RønningsbakkOlje- og energiminister Tord Lien og Sveriges energiminister Ibrahim Baylan er enige om endringer i avtalen som regulerer det norsk-svenske elsertifikatsamarbeidet. Det felles målet for elsertifikatmarkedet i 2020 økes med to terrawattimer (TWh), fra 26,4 TWh til 28,4 TWh.  


Les mer  [13.03.2015 12:01:23]
Samler alle strømavtaler i ny prisportal

kraftlinje i vinterkulde2Olje- og energidepartementet har vedtatt en ny forskrift som pålegger kraftleverandørene å melde inn alle avtaler som tilbys i markedet, samt alle avtaler som er i bruk, til NVE. Prisopplysningene vil bli gjort tilgjengelig for strømkundene i den nye strømprisportalen som skal være klar i juni 2015.


Les mer  [11.03.2015 11:45:13]
150 millioner i overskudd etter skatt i Akershus Energi i 2014

Akershus Energi-logo

Konsernregnskapet til Akershus Energi fikk et overskudd etter skatt på 159 millioner kroner for 2014, mot 196 millioner kroner i 2013.


Les mer  [11.03.2015 10:07:39]
Store, mellomstore, små og bittesmå
kraftlinjer i vintersnøTom Nystedt i Agder energi sier i et oppslag i dag 4. mars i Europower at en bransje på 340 selskaper fordelt på kraftselskaper og nettselskaper ikke er mulig i framtiden. Det kan han ha rett i, men det paradoksale er jo at forslaget fra Reitenutvalget vil kunne medføre at vi må legge til et sted mellom 100 og 200 selskaper, når energiselskapene tvinges til å fisjonere dagens virksomhetsområder. Kravet til selskapsmessig og funksjonelt skille støtter jo Nystedt så vidt vi vet, skriver daglig leder i Distriktenes energiforening, Knut Lockert..

Les mer  [10.03.2015 06:00:00]
Advarer mot mer fornybar kraft

vindmøller NTE Ytre NamdalKraftnæringen i Norge og Sverige ber den svenske energiministeren legge bort forslaget om å subsidiere inn to nye terawattimer (TWh) fornybar kraft i markedet før 2020. – Nå må vi først bruke det kraftoverskuddet vi har til å kutte klimagassutslipp, sier Oluf Ulseth i Energi Norge.


Les mer  [08.03.2015 06:00:00]
Store investeringer - redusert resultat

skagerak energi logo 2007To nye kraftverk ble satt i drift i 2014. Dette øker Skageraks årlige produksjon av fornybar energi med 62 GWh, tilsvarende forbruket til 3100 boliger. Driftsresultatet etter avskrivninger i 2014 ble på 712 millioner kroner, ned fra 1102 millioner i 2013. Resultatet etter skatt ble 158 millioner kroner, mot 488 millioner året før.


Les mer  [05.03.2015]
Lavere strømpriser i 2014
kraftmast med sol i bakgrunnen orangeGjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 30,6 øre/kWh i 2014. Dette er en nedgang på 12 prosent sammenliknet med 2013.

Les mer  [03.03.2015 14:06:03]
10,3 TWh i elsertifikatsystemet
Vindmølle Ill: GE Wind Energy Per 1.jan 2015 er det blitt satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 10,3 TWh. Av dette er 8,6 TWh bygget i Sverige og 1,7 TWh i Norge.  

Les mer  [18.02.2015 09:47:44]
Nettleien opp i 2015
kraftlinje i vinterkuldeNettleien vil i år øke med 380 kroner for en gjennomsnittlig husholdning med et forbruk på 20 000 kWh/år. Av dette går 60 kroner til økt inntekt for nettselskapet, og 320 kroner til økt forbruksavgift på strøm. Forbruksavgiften er fastsatt i statsbudsjettet.

Les mer  [06.02.2015]
Klikk her for å lese flere artikler fra denne seksjonen

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon

Språk
Norsk English
  
Annonse12 Fornybar energi

 
Grønne sertifikater

45 Se 291 flere evner

 

51 Statkraft

54 Nyheter om 2750 fleresjekk kraftpriser
bytte kraftleverandør
spar strøm
hjemfall eller bortfall annonse på forsida

trygt hundehold www.hundebitt.no

Ronningsbakk.net


 

Siste nytt
Afgiftsanalyse i fokus i energipolitisk debat
29.05.2015 00:00
Valgdebat om energi i Holstebro fredag
28.05.2015 18:29
Enighet i mellomoppgjøret på Energiavtalen KS Bedrift
28.05.2015 16:41
Oppdatert situasjonsrapport 27. mai - Utsikter for vårflom 2015
28.05.2015 08:44
Torsdag 28. mai 2015 / Thursdag the 28 th of May 2015
28.05.2015 07:59
Ringerike i forkant: Nå får resten også digitale strømmålere
28.05.2015 06:00
Investeringspukkel for elnet forude
28.05.2015 06:00
385.000 el-målere kunne hackes
28.05.2015 06:00
Neas Energy melder om stor resultatvækst
28.05.2015 06:00
Uppsala kommun köper vindkraftverk
28.05.2015 06:00
Regeringen drar ur elproppen
28.05.2015 06:00
ABB tar hem stororder för att sammanlänka Norges och Tysklands kraf...
28.05.2015 06:00
Vattenfall först i Norden med ny effektivare vindkraftteknik
28.05.2015 06:00
Nuon fortsätter blöda
28.05.2015 06:00
Sundtoft vil redde flere hubroer fra strømdøden
28.05.2015 06:00
Saudi-Arabien vil satse på sol- og vindenergi
28.05.2015 06:00
- Hurtiglading har stoppet opp
28.05.2015 06:00
Energinet.dk: Danmark har potentiale til at gøre VE
28.05.2015 06:00
GE vinder stort projekt i USA
28.05.2015 06:00
Mälarenergi investerar i ytterligare en vattenkraftstation
28.05.2015 06:00
Driftsmeldinger torsdag 28. mai 2015 / Urgent Market Information Th...
28.05.2015 05:00
OBS-varsel
27.05.2015 22:59
13 TWh (milliarder kilowattimer)lavere magasinfylling enn normalen ...
27.05.2015 17:58
13 TWh (milliarder kilowattimer)lavere magasinfylling enn normalen ...
27.05.2015 17:57
11 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge
27.05.2015 17:48
Tvangsmulkt til Hafslund Nett AS
27.05.2015 08:59
I strid med utredningsinstruksen
27.05.2015 08:53
Endrer el-bilvedtaket: Nå er det bare elbiler med passasjerer som f...
27.05.2015 08:50
Statoil med på verstingliste
27.05.2015 07:41
Vattenfall storsatsar i Berlin
27.05.2015 06:00
LOS AS KJØPER SELSKAPET ENFO NORDIC AS
27.05.2015 06:00
Aldersgrensen er fortsatt 70 år i KS Bedrifts tariffområde
27.05.2015 06:00
SE: Nemmere adgang til digitale borgerløsninger er sikret
27.05.2015 06:00
NEAS: Bedste år nogensinde men med rum for forbedringer
27.05.2015 06:00
Danskerne går op i deres elregning
27.05.2015 06:00
Pensionering af gasfyr kan koste industrien
27.05.2015 06:00
Kina vil investere milliarder i dansk havvind
27.05.2015 06:00
Greentechs elproduktion fik mere sol end vind i april
27.05.2015 06:00
Vestas har ansat yderligere 2000 i USA
27.05.2015 06:00
Danskerne går op i elregningen
27.05.2015 06:00
Driftsmeldinger onsdag 27. mai 2015 / Urgent Market Information Wed...
27.05.2015 05:00
Siemens optimistisk for 2015 og 2016
27.05.2015 00:00
STRØMPRISENE: Variable strømpriser på 17 øre - markedskontrakter p...
26.05.2015 15:17
STRØMPRISENE: Variable strømpriser på 17 øre - markedskontrakter p...
26.05.2015 15:16
Fornybart foran brunkull i mai? - Kraftkommentar fra LOS Energy
26.05.2015 14:27
Konsesjon til Raudfjell vindkraftverk
26.05.2015 13:35
Lav april-strømpris, men mulig atomsky i sikte
26.05.2015 13:33
Gjennomsnittlig strømpris i første kvartal 31,3 øre per kWh
26.05.2015 13:32
Läget på elmarknaden - vecka 21
26.05.2015 13:31
Läget på elmarknaden - vecka 20
26.05.2015 13:29
Flere forbrugere vælger selv el- og gasleverandør
26.05.2015 13:28
Statnett og SFE Nett samarbeider for å redusere forsinkelser på Ørs...
26.05.2015 13:24
Det er lavere strømpriser i vente
26.05.2015 12:23
Tirsdag 19. mai 2015 / Tusday the 19 th of May 2015
26.05.2015 12:07
Oversikt over planlagte prosjekter i Sverige
26.05.2015 10:52
Kraftselskap risikerer bot for ulovlig nedtapping
26.05.2015 10:09
Betalte for hovedbevis
26.05.2015 10:07
Konsernstyret i Troms Kraft gjenvalgt
26.05.2015 10:04
Lav april-strømpris, men mulig atomsky i sikte
26.05.2015 06:00
Lønnsoppgjøret for Energiavtalene starter 27. mai
26.05.2015 06:00
 
KraftNytt.no  -  Schweigaardsgate 74  -  0656 Oslo  -  Tlf: 22 67 90 30  -  Fax: 22 67 90 31  -  kraftnytt@kraftnytt.no
Denne tjenesten oppdateres med EWAT