KraftNytt.no - Uavhengig analyse- og nyhetstjeneste
  Forsiden  |  Presserunden  |  Pressemeldinger  |  Kraftpriser  |  Kommentarer  |  Lenker  |  Elordbok 27.04.2015 10:56:36
Innlogging
  Brukernavn:
  
  Passord:
  
   
Forsidenyheter
Motta gratis forsidenyheter.
Meld på
Meld av

Kraftpriser
Motta gratis kraftpriser.
Meld på
Meld av

Søk i KraftNytt.no
  
    
 

Ansvarlig redaktør:
Kjell Rønningsbakk

kraftnytt@kraftnytt.no

KraftNytt.no

Tlf. 901 97 429

Schweigaardsgate 74
0656 Oslo

Lokalkontor:
Breiveien 5
7320 Fannrem


Foretak nr:
889 790 032 mva

KraftNytt.no på
Twitter:
@KraftNytt

KraftNytt.no på
Facebook:
Nyhetstjenesten
KraftNytt

 


 
 Energinyheter fra andre
Forsiden
Mye energi lagret som snø

Vinterpark

Mer nedbør enn normalt bidro til at hele 58 TWh lå lagret som snø ved utgangen første kvartal. Det er 8 TWh mer enn på samme tid i 2014. Magasinfyllingen er som normalt for årstiden.

 


Les mer  [24.04.2015 11:06:25]
0,6 TWh (milliarder kilowattimer) lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge og Sverige

dammen Nomeland kraftstasjonNormal magasinfylling: I Norge er magasinfyllinga 1,2 TWh (milliarder kilowattimer) lavere enn normalen for for årstida. I Sverige er magasinfyllinga 0,6 TWh høyere enn normalen for årstida. I både Norge og Sverige er magasinfyllingen 1,1 TWh (1 milliarder kilowattimer) lavere enn normalen for årstida.


Les mer  [22.04.2015 19:00:26]
STRØMPRISENE: Variable strømpriser på 17 øre - markedskontrakter på 29,5 øre

lyspære innrullet i pengesedler copy

Billigste variable strømpris er 17 øre fra uke 19/2015 (4. mai 2015). Kontrakter med markedspris går for 28 øre. 
Leverandører som krever forskuddsbetaling av strøm (som tar seg betalt for strøm som ikke er levert) er ikke med i denne oversikten. Vi vil ikke anbefale noen å betale strøm på forskudd.


Les mer  [20.04.2015 10:48:36]
Lei Tord Liens feilaktige påstander

Kraftlinje Skyer (NRK)Hvordan er det mulig at man fra ansvarlig hold gang på gang gjentar feilaktige påstander. Det er IKKE slik at de 50 minste nettselskapene har mindre enn 1000 kunder. Det blir ikke mer riktig om man sier det mange nok ganger, skriver daglig leder Knut Lockert i Distriktenes energiforening (Defo). Han sikter til olje- og energiministers pressemelding 15. april "Forslag til endring av energiloven sendt på høring".


Les mer  [19.04.2015 06:00:00]
Proposisjon om endring i lov om elsertifikater

Foss 1Regjeringen la i dag frem en proposisjon for Stortinget om endringer i lov om elsertifikater.

 


Les mer  [17.04.2015 11:58:22]
Bidrar til økt utbygging av fornybar energi

dam

Norske strømkunder bidro gjennom elsertifkatordningen med 420 kr til fornybarsatsningen i 2014. Det ble bygget 4 TWh (milliarder kilowattimer) ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige i fjor.


Les mer  [16.04.2015 06:00:00]
Nytt vinterklima truer snøen i Norge

vinter bro

Nye beregninger viser at skisesongen kan bli 2-3 måneder kortere der hundretusener av nordmenn er vokst opp med lange vintre og godt skiføre, skriver Dagrun Vikhamar Schuler og Ketil Isaksen – forskere ved Meteorologisk institutt, og Ingjerd Haddeland - forsker og Hege Hisdal - seksjonssjef ved Norges vassdrags- og energidirektorat.


Les mer  [08.04.2015 06:00:00]
E-poster til KraftNytt.no

animasjon-pc_mann_skriver

Vår e-postleverandør Fastline.no har hatt problemer med sin e-postserver siden før påske og ikke alle e-poster til KraftNytt.no er komme fram til oss. Vi ber derfor om at e-poster til KraftNytt.no blir sendt med kopi til kjell@ronningsbakk.net inntil videre slik at vi er sikre på at e-posten blir mottatt. Vi beklager brydderiet.


Les mer  [07.04.2015 16:00:00]
20 000 jobber i fornybarnæringen

Damanlegg Ill: Teknisk UkebladDen norskbaserte fornybarnæringen sysselsatte totalt ca. 20 000 årsverk og omsatte for i overkant av 22 milliarder kroner i 2013. 


Les mer  [31.03.2015]
Mye strøm for pengene
mobiltelefon med bildeViste du at det koster litt over to kroner å lade en iPhone per år? Om du setter på vaskemaskinen, tørketrommelen og oppvaskmaskinen, koster det deg ikke mer enn ca. tre kroner totalt.

Les mer  [29.03.2015 06:00:00]
- Bedre enn planlagt, men langt igjen i Nordkraft
Nordkraft logoÅrsresultatet for 2014 ble -26 millioner før skatt, mot -140 millioner i 2013. Hovedårsaken til forbedringen er reduserte kostnader, men det er også mindre nedskrivninger enn året før.

Les mer  [26.03.2015]
13,5 prosent av husholdningene byttet kraftleverandør i 2014

lyspære på blå bakgrunn copy

Det ble registrert 344 000 kraftleverandørskifter i 2014. Fordelt på om lag 2,5 millioner husholdninger, gir dette en bytteprosent på omtrent 13,5 prosent. Det er en nedgang på 1,5 prosentpoeng fra 2013.

 


Les mer  [17.03.2015 06:00:00]
Strømprisene holder seg rekordlave
VinterparkMye nedbør på vinteren kommer gjerne sammen med milde temperaturer. Begge deler er med på å presse strømprisene ned til nye rekordlave nivåer. Strømprisen hittil i vinter er den laveste på 10 år! Med fortsatt mildvær vil vi snart se sommerpriser på strøm i Sør-Norge.

Les mer  [15.03.2015 06:00:00]
Økende kraftoverskudd må brukes til klimatiltak

vindmøller på relle pg rad copyNorge har i dag godtatt Sveriges ønske om å bygge ut ytterligere to TWh (milliarder kilowattimer) med kraftproduksjon innen 2020. Dette gjør det enda viktigere å få på plass effektive tiltak for å erstatte fossil energibruk med fornybar kraft. I motsatt fall ender vi opp med et gigantisk kraftoverskudd uten klimaeffekt, mener Energi Norge.


Les mer  [13.03.2015 12:11:19]
Enighet om endringer i elsertifikatavtalen

Vindparken på Havøygavlen sett fra Havøysund Foto Kjell RønningsbakkOlje- og energiminister Tord Lien og Sveriges energiminister Ibrahim Baylan er enige om endringer i avtalen som regulerer det norsk-svenske elsertifikatsamarbeidet. Det felles målet for elsertifikatmarkedet i 2020 økes med to terrawattimer (TWh), fra 26,4 TWh til 28,4 TWh.  


Les mer  [13.03.2015 12:01:23]
Samler alle strømavtaler i ny prisportal

kraftlinje i vinterkulde2Olje- og energidepartementet har vedtatt en ny forskrift som pålegger kraftleverandørene å melde inn alle avtaler som tilbys i markedet, samt alle avtaler som er i bruk, til NVE. Prisopplysningene vil bli gjort tilgjengelig for strømkundene i den nye strømprisportalen som skal være klar i juni 2015.


Les mer  [11.03.2015 11:45:13]
150 millioner i overskudd etter skatt i Akershus Energi i 2014

Akershus Energi-logo

Konsernregnskapet til Akershus Energi fikk et overskudd etter skatt på 159 millioner kroner for 2014, mot 196 millioner kroner i 2013.


Les mer  [11.03.2015 10:07:39]
Store, mellomstore, små og bittesmå
kraftlinjer i vintersnøTom Nystedt i Agder energi sier i et oppslag i dag 4. mars i Europower at en bransje på 340 selskaper fordelt på kraftselskaper og nettselskaper ikke er mulig i framtiden. Det kan han ha rett i, men det paradoksale er jo at forslaget fra Reitenutvalget vil kunne medføre at vi må legge til et sted mellom 100 og 200 selskaper, når energiselskapene tvinges til å fisjonere dagens virksomhetsområder. Kravet til selskapsmessig og funksjonelt skille støtter jo Nystedt så vidt vi vet, skriver daglig leder i Distriktenes energiforening, Knut Lockert..

Les mer  [10.03.2015 06:00:00]
Advarer mot mer fornybar kraft

vindmøller NTE Ytre NamdalKraftnæringen i Norge og Sverige ber den svenske energiministeren legge bort forslaget om å subsidiere inn to nye terawattimer (TWh) fornybar kraft i markedet før 2020. – Nå må vi først bruke det kraftoverskuddet vi har til å kutte klimagassutslipp, sier Oluf Ulseth i Energi Norge.


Les mer  [08.03.2015 06:00:00]
Store investeringer - redusert resultat

skagerak energi logo 2007To nye kraftverk ble satt i drift i 2014. Dette øker Skageraks årlige produksjon av fornybar energi med 62 GWh, tilsvarende forbruket til 3100 boliger. Driftsresultatet etter avskrivninger i 2014 ble på 712 millioner kroner, ned fra 1102 millioner i 2013. Resultatet etter skatt ble 158 millioner kroner, mot 488 millioner året før.


Les mer  [05.03.2015]
Lavere strømpriser i 2014
kraftmast med sol i bakgrunnen orangeGjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 30,6 øre/kWh i 2014. Dette er en nedgang på 12 prosent sammenliknet med 2013.

Les mer  [03.03.2015 14:06:03]
10,3 TWh i elsertifikatsystemet
Vindmølle Ill: GE Wind Energy Per 1.jan 2015 er det blitt satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 10,3 TWh. Av dette er 8,6 TWh bygget i Sverige og 1,7 TWh i Norge.  

Les mer  [18.02.2015 09:47:44]
Nettleien opp i 2015
kraftlinje i vinterkuldeNettleien vil i år øke med 380 kroner for en gjennomsnittlig husholdning med et forbruk på 20 000 kWh/år. Av dette går 60 kroner til økt inntekt for nettselskapet, og 320 kroner til økt forbruksavgift på strøm. Forbruksavgiften er fastsatt i statsbudsjettet.

Les mer  [06.02.2015]
Et styrket Statkraft

statkraft logo 2007Statkraft oppnådde i fjerde kvartal 2014 et underliggende[1] driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 3486 millioner kroner, mot 3843 millioner kroner i samme periode i 2013. Store valutatap ga et underskudd etter skatt på -3097 millioner kroner mot 2354 millioner kroner i overskudd i fjerde kvartal året før.


Les mer  [05.02.2015 10:56:52]
Betre vurdering av landskapsverknader av vindkraft
vindkraft smølaNVE har i samarbeid med Miljødirektoratet og Riksantikvaren utarbeida ein rettleiar for vurdering av landskapsverknader av planlagde vindkraftverk. Den nye rettleiaren skal gjere vurderinga av landskapsverknader meir systematisk og lettare tilgjengeleg.

Les mer  [04.02.2015]
Ny kraftproduksjon i 2014

vindmølle rød himmelNVE, fylkeskommunene og OED ga i fjerde kvartal 2014 endelig tillatelse til 40 vannkraftprosjekter og to vindkraftverk med en samlet årsproduksjon på 860 GWh. I løpet av hele 2014 ble det gitt endelige tillatelser til 2,6 TWh ny kraftproduksjon, mens 2,5 TWh fikk endelig avslag.


Les mer  [01.02.2015 06:00:00]
Forbrukerrådet: Ikke kjøp strøm og telefoni på døra eller på kjøpesenter
ForbrukerrådetFår du tilbud på kjøpesentre om kjøp av strøm og telefoni? Eller tropper ivrige selgere opp på døra di? Da bør du tenke deg om to ganger før du takker ja, oppfordrer Forbrukerrådet.

Les mer  [31.01.2015 06:00:00]
Har revet 60 mil kraftledninger

Kraftmast foto Statnett

Oppgraderingen av strømnettet i Norge innebærer ikke bare nye master og ledninger. For hver mil nytt nett som bygges, river Statnett i snitt fem kilometer gammelt.

 


Les mer  [27.01.2015 11:26:32]
Klikk her for å lese flere artikler fra denne seksjonen

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon

Språk
Norsk English
  
Annonse12 Fornybar energi

 
Grønne sertifikater

45 Se 291 flere evner

 

51 Statkraft

54 Nyheter om 2750 fleresjekk kraftpriser
bytte kraftleverandør
spar strøm
hjemfall eller bortfall annonse på forsida

trygt hundehold www.hundebitt.no

Ronningsbakk.net


 

Siste nytt
Waoo! beklager Verdos exit, men fortsætter arbejdet
27.04.2015 06:00
Verdo og Stofa indgår strategisk samarbejdsaftale
27.04.2015 06:00
Leva säljer el från Jämtkraft
27.04.2015 06:00
EnergiMidt: Nyt udviklingsprojekt vil skabe rentabel energilagrings...
27.04.2015 06:00
CLEVER går nu også ind i Sverige
27.04.2015 06:00
Skal Danmark være verdens mest elbil-fjendtlige land?
27.04.2015 05:00
Driftsmeldinger mandag 27. april 2015 / Urgent Market Information M...
27.04.2015 05:00
Bättre service för elnätskunderna och tidseffektiv ärendehantering ...
27.04.2015 00:00
Fælles appel: Kom nu i arbejdstøjet
27.04.2015 00:00
Dansk Elbil-infrastruktur indtager Sverige
27.04.2015 00:00
Tillatelse til nye overføringer til Tafjord 5 kraftverk
26.04.2015 06:00
Konsesjon for økt overføring av vann fra Glomma til Rena
26.04.2015 06:00
Smarta lägenheter får folk att byta beteende
26.04.2015 06:00
Oppdatert situasjonsrapport - utsikter for vårflom 2015
25.04.2015 09:27
Investerer 120 millioner på Fosen
25.04.2015 09:00
Mye energi lagret som snø
24.04.2015 11:06
Knapt vindkraft-flertall
24.04.2015 11:02
EU gir Norge ansvar i nord
24.04.2015 10:58
Kommune-oppgjøret i gang
24.04.2015 10:55
Greentechs elproduktion fik mere vind end sol i marts
24.04.2015 06:00
Driftsmeldinger fredag 24. april 2015 / Urgent Market Information F...
24.04.2015 05:00
Ny kampagne deler energien
24.04.2015 00:00
ERA byter chefredaktör
24.04.2015 00:00
Programmet til Energiens Topmøde 2015 er klart
24.04.2015 00:00
Kraftig resultathopp for Norske Skog
23.04.2015 14:22
DONG Energy: Klimaet har brug for os
23.04.2015 12:46
E.ON og landmænd investerer kvart milliard i Sønderjysk Biogas
23.04.2015 12:45
Energi gemmer sig godt i Horizon 2020-milliard
23.04.2015 12:43
Vestager: Gazprom modarbejder velfungerende europæisk gasmarked
23.04.2015 12:41
E.ON inviger nytt fjärrvärmeverk i Åkersberga
23.04.2015 11:19
Torsdag 23. april 2015 / Thursdag the 23 th of April 2015
23.04.2015 11:14
Drar i papirbremsen
23.04.2015 10:35
Norske Skog: High profit due to refinancing
23.04.2015 10:35
DONG Energy: Vi udnytter den vedvarende energi på Færøerne
23.04.2015 09:56
Påstår at Kanariøyene er kraftløse på fornybar energi
23.04.2015 09:56
Energibranchen - milliardindustri eller forvalter af infrastruktur?
23.04.2015 09:56
Mindre snø enn normalt for årstiden på Østlandet, mer enn normalt p...
23.04.2015 06:00
Departementet bør avgjera nedre Otta
23.04.2015 06:00
Driftsmeldinger torsdag 23. april 2015 / Urgent Market Information ...
23.04.2015 05:00
Europeiska Kommissionen stödjer 20 vindparker
23.04.2015 00:00
0,6 TWh (milliarder kilowattimer) lavere magasinfylling enn normale...
22.04.2015 19:01
0,6 TWh (milliarder kilowattimer) lavere magasinfylling enn normale...
22.04.2015 19:00
Corydon kører aktiesalgkritikere træt
22.04.2015 18:36
1,4 prosent mindre magasindylling enn normalen for årstida i Norge
22.04.2015 18:19
Vil ha mer utbygging i sideelevene
22.04.2015 10:07
– Klar for vind-kraftutbygging
22.04.2015 10:03
Vil forhandle med Esa
22.04.2015 10:00
Nye nettanlegg gir besparelse og bedret forsyningssikkerhet
22.04.2015 06:00
EU gir Norge ansvar i nord
22.04.2015 06:00
Kraftselskapene har levd herrens glade dager.
22.04.2015 06:00
26,7 millioner i pluss for NEAS i 2014
22.04.2015 06:00
Prognose: Fem gange mere grøn biogas i nettet inden udgangen af 2016
22.04.2015 06:00
Utsetter oppstart av kjernekraftverk
22.04.2015 06:00
Mer oljepenger til fornybar energi
22.04.2015 06:00
Anklager spansk energiminister for korrupsjon
22.04.2015 06:00
Ingen tilgang til Sørdalen
22.04.2015 05:00
Driftsmeldinger onsdag 22. april 2015 / Urgent Market Information W...
22.04.2015 05:00
Vattenfalls kärnkraft hade 84 procents tillgänglighet
22.04.2015 00:00
Energi- og vassdragsdirektøren vil ha selskapsmessig og funksjonelt...
21.04.2015 17:24
Läget på elmarknaden - vecka 16
21.04.2015 12:09
 
KraftNytt.no  -  Schweigaardsgate 74  -  0656 Oslo  -  Tlf: 22 67 90 30  -  Fax: 22 67 90 31  -  kraftnytt@kraftnytt.no
Denne tjenesten oppdateres med EWAT