KraftNytt.no - Uavhengig analyse- og nyhetstjeneste
  Forsiden  |  Presserunden  |  Pressemeldinger  |  Kraftpriser  |  Kommentarer  |  Lenker  |  Elordbok 19.12.2014 16:49:21
Innlogging
  Brukernavn:
  
  Passord:
  
   
Forsidenyheter
Motta gratis forsidenyheter.
Meld på
Meld av

Kraftpriser
Motta gratis kraftpriser.
Meld på
Meld av

Søk i KraftNytt.no
  
    
 

Ansvarlig redaktør:
Kjell Rønningsbakk

kraftnytt@kraftnytt.no

KraftNytt.no

Tlf. 901 97 429

Schweigaardsgate 74
0656 Oslo

Lokalkontor:
Breiveien 5
7320 Fannrem


Foretak nr:
889 790 032 mva

KraftNytt.no på
Twitter:
@KraftNytt

KraftNytt.no på
Facebook:
Nyhetstjenesten
KraftNytt

 


 
 Energinyheter fra andre
Forsiden
Funksjonelt skille er ikke et EU-krav for alle energiselskap

kraftlinjer mot rødgul himmelKS Bedrift presiserer at EUs tredje energimarkedspakke ikke krever at man innfører funksjonelt skille mellom nettvirksomheten og annen virksomhet i energiselskaper med færre enn 100.000 kunder. Et slikt krav kommer heller ikke i overskuelig fremtid. Siden dette er et særnorsk krav mener KS Bedrift at saken må behandles i Stortinget. Regjeringen må avklare videre behandling snarest.


Les mer  [19.12.2014 13:21:46]
Nå gir disse ENØK-tiltakene deg rett til penger fra Enova

Enova-logo Ill: EnovaI januar kommer Enova med sitt nye ENØK-tilbud til boligeiere: Enovatilskuddet. Gjennomfører du ett eller flere av 12 tiltak fra menyen, tar Enova en del av regningen.


Les mer  [18.12.2014 06:00:00]
2,7 TWh (milliarder kilowattimer) lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge og Sverige

dammen Nomeland kraftstasjonI Norge er magasinfyllinga 0,8 TWh (milliarder kilowattimer) lavere enn normalen for for årstida. I Sverige er magasinfyllinga 1,9 TWh (milliarder) lavere enn normalen for årstida. I både Norge og Sverige er magasinfyllingen 2,7 TWh (milliarder kilowattimer) lavere enn normalen for årstida.


Les mer  [17.12.2014 17:21:50]
STRØMPRISENE: Variable strømpriser på 20 øre - markedskontrakter på 38 øre

lyspære innrullet i pengesedler copy

Billigste variable strømpris er 20 øre fra uke 52/2014 (21. desember 2014). Kontrakter med markedspris går for 37,5 øre i Sør-Norge og 39,5 øre per kWh i nord for Dovre.
 
Leverandører som krever forskuddsbetaling av strøm (som tar seg betalt for strøm som ikke er levert) er ikke med i denne oversikten. Vi vil ikke anbefale noen å betale strøm på forskudd6


Les mer  [15.12.2014 14:20:22]
Fornybar energi – er vi på ville veier?

dam Stolsvatn i Hol kommune E-CO Energi Gammel-dam

Fra 2005 til 2007 – da FNs Klimapanel la fram sin fjerde hovedrapport, og delte Nobels Fredspris med Al Gore – var det et markert oppsving i oppmerksomheten rundt temaene fornybar energi og klima. Hvor har Norges satsing innen fornybar energi gått i disse årene? Spør

sivilingeniør Ivar S. Skårset i denne kronikken.


Les mer  [04.12.2014 06:00:00]
Utjevningstilskuddet dobles

kraftlinje lavspent copyTilskuddet til utjevning av nettariffer for 2015 vil økes fra 20 til 40 millioner kroner etter forhandlingene mellom KrF/Venstre og regjeringspartiene. Det er også en økning på 10 millioner i forhold til 2014. 


Les mer  [02.12.2014 06:00:00]
Hett marked for varmepumper

Varmepumpe luft Ill: varmepumpe.no

Én av fire nordmenn oppgir nå at de kommer til å ha varmepumpe som sin viktigste varmekilde denne vinteren.


Les mer  [30.11.2014 06:00:00]
Lavere strømpriser for husholdningene

kraftlinje mot blå himmelGjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 31,6 øre/kWh i 3. kvartal 2014. Dette er en nedgang på 5,4 prosent sammenliknet med 3. kvartal 2013.


Les mer  [25.11.2014 12:38:15]
Smart strøm - en nødvendig fornyelse

Strømmåler Ill: RiK– Det er nesten utrolig at vi i 2014 er avhengige av at folk ringer inn og forteller om strømbrudd dersom disse skjer ytterst i nettet, sier Heidi Kvalvåg i NVE i et nytt magasin som presenterer fremtidsmulighetene ved smart strøm. Digitaliseringen av strømnettet de kommende årene vil ha fordeler for kunder, kraftsystemet og klimaet.


Les mer  [20.11.2014 10:36:04]
Orimligt att Vattenfall stämmer Tyskland

Vattenfall logoVattenfall äger vi tillsammans. Det borde vara det ledande energiföretaget i omställningen till en ekologiskt uthållig energiförsörjning, oavsett var bolaget är verksamt. Men så är det inte i dag. Det är orimligt att Vattenfall stämmer Tyskland för deras beslut att avveckla kärnkraften. Regeringen borde hindra detta och se till att sådana möjligheter för företag att stämma stater inte sprider sig, skriver Jonas Sjöstedt (V).


Les mer  [18.11.2014]
Uvanlig lave strømpriser i november

LOS logoGlobal pessimisme på vekst i olje-, kull- og gassindustrien, kombinert med store nedbørsmengder i oktober, fører til lavere strømpriser. Årets november-priser på strøm blir 8 øre lavere enn gjennomsnittet for november de siste 10 årene.


Les mer  [16.11.2014 06:00:00]
Guide til årets juleøl 2014 - 18. årgang

JulefnuggKraftNytt.no har testet årets juleøl. Her er våre vurderinger. Mye av det sterke ølet imponerer i smak og aroma. Ølets renessanse er nå for alvor kommet til juleølet. Flere av produktene fra de nye og mindre håndsverksbryggeriene imponerer i kvalitet og kompleksitet. 

Vår favoritt i år er Berentsens  Julefnugg i  klasse F (selges på Polet).

I klasse D (selges i butikk) har vi valgt:

Dahls Julebrygg

               Ringnes

Nedenfor finner du årets juleølguide - 18. årgang.


Les mer  [13.11.2014 14:52:02]
Rekordinvesteringer i kraftnettet

kraftlinje i vinterkuldeNorske nettselskaper er inne i en historisk investeringsperiode med forventede investeringer i underkant av 140 milliarder kroner i det innenlandske kraftnettet frem til 2025, viser en undersøkelse foretatt blant 38 av Energi Norges nettmedlemmer. De representerer over 60 prosent av kraftnettets bokførte kapital. 


Les mer  [09.11.2014 06:00:00]
1,1 milliarder i driftsoverskudd etter tre kvartaler i Statnett

Statnett-logo Ill: StatnettStatnettkonsernets underliggende resultat etter skatt for 3. kvartal 2014 var 373 millioner kroner (233 millioner kroner i 3. kvartal 2013). Per 3. kvartal var det underliggende resultatet 1 060 millioner kroner (667 millioner kroner). Økningen i resultat skyldes primært høyere regulert tillatt inntekt på bakgrunn av økt aktivitet og anleggsmasse i foretaket. Driftskostnadene var noe høyere i 3. kvartal sammenlignet med tilsvarende periode i 2013, mens per 3. kvartal 2014 var driftskostnadene noe lavere.


Les mer  [06.11.2014 16:06:43]
Solid kvartalsresultat fra Statkraft: 4,2 milliarder etter skatt
statkraft logo 2007Statkraft oppnådde i tredje kvartal 2014 et underliggende[1] driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 2282 millioner kroner, mot 1867 millioner kroner i samme periode i 2013. Store valutaeffekter og engangsposter ga et resultat etter skatt på 4151 millioner kroner mot -1681 millioner kroner i tredje kvartal året før.

Les mer  [06.11.2014 12:12:21]
Datasentre vil gi grønn vekst

datasentral

Norden er et attraktivt sted for etablering av grønne datasentre. Skal investeringene komme til Norge, må rammebetingelsene for datasentre likestilles med annen norsk kraftkrevende virksomhet, skriver Per-Morten Hoff, IKT-Norge, Oluf Ulseth, Energi Norge, Stein Lier-Hansen,
Norsk Industri og Håkon Haugli, Abelia.


Les mer  [04.11.2014 09:56:03]
Ny kraft ved 3. kvartal 2014

vindmøller Smøla vindpark foto StatkraftNVE, fylkeskommunene og OED ga i tredje kvartal 2014 endelig tillatelse til 19 vannkraftprosjekter og to vindkraftverk med en samlet årsproduksjon på 348 GWh. I løpet av årets tre første kvartal er det det gitt endelige tillatelser til 1,8 TWh ny kraftproduksjon, og 1,1 TWh har fått endelig avslag.


Les mer  [02.11.2014 06:00:00]
Smart strømmåling går på personvernet løs

strømmålerDen planlagte registreringen av strømforbruk er unødvendig omfattende og detaljert, og bruk av fødselsnummer kan heve terskelen for å bytte strømleverandør. - Vurdert opp mot formålet med registreringen fremstår den som unødvendig, og derfor i strid med det europeiske personverndirektivet, påpeker Datatilsynet.


Les mer  [21.10.2014]
Kraftbransjen vinner – du taper

Kraftledning Ill: Energi1

I fjor mente NVE det var riktig å innføre forbud mot forskuddsbetaling av strøm. Nå har kraftbransjen presset dem til å snu – og det er du som betaler regningen, mener Forbrukerombudet.


Les mer  [19.10.2014 06:00:00]
Verdiskaping gir energi

dam Stolsvatn i Hol kommune E-CO Energi Gammel-damKraftnæringen bidrar hvert år med rundt 50 milliarder til fellesskapet. Samtidig gir næringen arbeid til 18.000 mennesker over hele Norge. Vår verdiskaping skaper velferd i alle hjørner av landet vårt.

 


Les mer  [17.10.2014 09:44:51]
Økt krafteksport vil varig øke strømprisene i Norge
Leif Sande forbundsleder Industri EnergiOlje- og energidepartementet har gitt Statnett konsesjon til to nye utlandsforbindelser for kraft, en til Tyskland og en til Storbritannia.  - Storstilt eksport av strøm vil varig øke strømregningene i Norge og true norske industriarbeidsplasser, sier forbundsleder Leif Sande i LO-forbundet Industri Energi.

Les mer  [14.10.2014 09:55:24]
Statsbudsjettet - den nedre grensen for grunnrenteskatt og naturressursskatt økes

Foss IllRegjeringen foreslår å øke den nedre grensen for grunnrenteskatt og naturressurskatt fra 5,5 MVA til 10 MVA for at småkraftverkene skal få en skattelette. LVK har ingen merknader til Regjeringens forslag hva gjelder grunnrenteskatten, men er negativ til forslaget for såvidt gjelder naturressursskatten. - Forslaget om å øke grensen for naturressursskatt gir ingen skattelette til småkraftverkene, det gir istedet en økning av de statlige skattene på kommunenes bekostning. - Dette er i strid med Regjeringens løfte om at kommunene skulle få beholde mer av egne skatteinntekter, påpeker kraftkommunene.


Les mer  [14.10.2014 06:00:00]
Nye strømkabler til Tyskland og Storbritannia vil fordoble eksportkapasiteten

Statnett-logo Ill: StatnettOlje- og energidepartementet har i dag gitt Statnett konsesjon til to nye utenlandsforbindelser for kraft, en til Tyskland og en til Storbritannia. Til sammen vil dette øke Norges kapasitet for kraftutveksling med utlandet med nesten 50 prosent. Statnett planlegger at kabelen til Tyskland skal settes i drift i 2018, mens kabelen til Storbritannia etter planen vil være ferdig i 2020.


Les mer  [13.10.2014 10:24:15]
Nytt ENØK-tilbud for husholdningene

bolig med tempstyring

Regjeringen vil innføre en ny rettighetsbasert tilskuddsordning for ENØK-tiltak i hjemmet, og tar sikte på å bruke 250 millioner årlig til satsingen. Ordningen skal forvaltes av Enova.

 

 


Les mer  [09.10.2014 08:45:08]
Regjeringen øker nettleien i distriktene

kraftlinje gjenom skog copy

Utjevningsordningen burde vært økt, mener KS Bedrift Energi som er skuffet over at Regjeringen kutter tilskudd til utjevning av overføringstariffer med 10 millioner kr. I sitt forslag til statsbudsjett for 2015 reduseres denne til 20 millioner kr. Derimot er det gledelig at det foreslås endringer for å få fram mer fornybar energiproduksjon i Norge, sier Kristin H. Lind, leder i KS Bedrift Energi.


Les mer  [08.10.2014 14:22:12]
Gasskraftverket på Kårstø legges ned

Planlagt industrianlegg Kårstø. Illustrasjon: NaturkraftKraftverket er for lite i drift og eierne taper rundt 100 millioner kroner i året. Derfor opphører driften. Kun et fåtall av de 32 ansatte i Naturkraft beholder jobben.


Les mer  [05.10.2014 06:00:00]
"Køprising" reduserer nettkostnadene

kraftlinje i vinterkulde2VG raljerer på lederplass fredag med forslaget om å innføre nettleie som varierer i løpet av døgnet – noe de kaller "skatt på dusj og pasta" – og hevder at kundene taper på dagens konkurranseutsatte strømmarked. Det krever noen oppklarende kommentarer.


Les mer  [29.09.2014 10:00:00]
Biligsalg på strøm i hele sommer

kraftlinje mot rød himmelStrømprisen var 23 prosent lavere i andre kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor, opplyser Statistisk Sentralbyrå.  


Les mer  [21.09.2014 06:00:00]
Klikk her for å lese flere artikler fra denne seksjonen

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon

Språk
Norsk English
  
Annonse12 Fornybar energi

 
Grønne sertifikater

45 Se 291 flere evner

 

51 Statkraft

54 Nyheter om 2750 fleresjekk kraftpriser
bytte kraftleverandør
spar strøm
hjemfall eller bortfall annonse på forsida

trygt hundehold www.hundebitt.no

Ronningsbakk.net


 

Siste nytt
Konsesjon til Herand kraftverk
19.12.2014 13:53
Funksjonelt skille er ikke et EU-krav for alle energiselskap
19.12.2014 13:21
Løyve til Stokkfjellet vindkraftverk med tilhøyrande nettilknyting
19.12.2014 13:03
Løyve til to og avslag til fem småkraftverk i Jølster og Gloppen
19.12.2014 13:03
Løyve til Vardafjellet vindkraftverk og avslag til Sandnes vindkraf...
19.12.2014 13:03
NVE tilrår løyve til to kraftverk i Valldalen
19.12.2014 13:03
Tilrår løyve til bygging av Leikanger kraftverk
19.12.2014 13:03
Løyve til Ofta kraftverk
19.12.2014 13:03
Nordisk nettutviklingsplan 2014 publisert
19.12.2014 12:50
Politisk streik 28. januar!
19.12.2014 12:42
Fredag 19. desember 2014 / Friday the 19 th of December 2014
19.12.2014 12:40
– Helt uforståelig
19.12.2014 09:20
Driftsmeldinger fredag 19. desember 2014 / Urgent Market Informatio...
19.12.2014 05:00
Løyve til Gjerdelva kraftverk
19.12.2014 00:00
Dong selger eienandel i vindkraft-selskap
19.12.2014 00:00
Tilråding til OED og løyve til nye vasskraftverk og ny kraftleidnin...
19.12.2014 00:00
Vestas betaler 5 mio. dollar i amerikansk forlig
19.12.2014 00:00
Konstnärlig gestaltning av energiproduktion
19.12.2014 00:00
Løyve til å oppgradere høgspentleidningar og til å byggje transform...
18.12.2014 16:15
Statkraft AS: Forhøyelse av egenkapitalen
18.12.2014 16:12
Konsesjon til anlegg i Rogaland og Vest-Agder
18.12.2014 16:02
Plan for fem vind-kraftverk i Eda
18.12.2014 08:10
Nå gir disse ENØK-tiltakene deg rett til penger fra Enova
18.12.2014 06:00
Mykje snø i fjellet på Vestlandet
18.12.2014 06:00
Energy Ministers of Bulgaria, Russia to Discuss South Stream over P...
18.12.2014 06:00
Linde Energi köper Närkes Kils Elektriska
18.12.2014 06:00
Fibia køber fibernet
18.12.2014 06:00
NRGi: Danske kommuner sætter gang i byudviklingen
18.12.2014 06:00
Verdensbanken: – Bred enighet om CO2-pris
18.12.2014 06:00
Miljoner till forskning om havskraft
18.12.2014 06:00
Tyskland svänger i energifrågan
18.12.2014 06:00
Driftsmeldinger torsdag 18. desember 2014 / Urgent Market Informati...
18.12.2014 05:00
”En utmaning att gå vidare”
18.12.2014 00:00
Hundreårstørke gir 38 prosent mindre vann
18.12.2014 00:00
2,7 TWh (milliarder kilowattimer) lavere magasinfylling enn normale...
17.12.2014 17:25
2,7 TWh (milliarder kilowattimer) lavere magasinfylling enn normale...
17.12.2014 17:21
1,1 prosent lavere magasinfylling i Norge enn normalen for årstida
17.12.2014 17:15
Energilager viktig utmaning
17.12.2014 12:00
Dala Energis lampor gör skillnad i Afrika
17.12.2014 12:00
Handlingsplan för smarta elnät
17.12.2014 12:00
Forventer ja til Nedre Otta
17.12.2014 12:00
Eva Jensen er ny sekretariatschef for Klimarådet
17.12.2014 12:00
Danskerne har ringe tiltro til klimaløsninger
17.12.2014 11:00
Miljoner till forskning om havskraft
17.12.2014 11:00
SEAS-NVE: Vi venter gerne med tøjvasken
17.12.2014 06:00
Ja til et moderne bredbåndsforlig
17.12.2014 06:00
Har fortsatt stor tro på kraftprosjekt på Tolga
17.12.2014 06:00
Strømprisene kan bli lave hele vinteren
17.12.2014 06:00
Finnerne får deres første havmøllepark
17.12.2014 06:00
DONG Energy udnævner ny CEO for E&P
17.12.2014 06:00
Driftsmeldinger onsdag 17. desember 2014 / Urgent Market Informatio...
17.12.2014 05:00
NordREG kritisk til forslag om langsiktige transmisjonsrettigheter
17.12.2014 00:00
Kraftfullt samarbeid om el-sykling
17.12.2014 00:00
Starttidspunkt for nyt Norges-kabel udskudt til 27. december
16.12.2014 14:46
Tirsdag 16. desember 2014 / Tusday the 16 th of December 2014
16.12.2014 12:46
Løyve til Jordalen kraftverk
16.12.2014 12:00
Omstridt vindkraftverk får løyve
16.12.2014 11:00
Storbank låner ut mer til sol og vind
16.12.2014 11:00
Skuffet over retrett om hjemmevakt
16.12.2014 11:00
Bæredygtig biomasse leverer en reel klimaeffekt
16.12.2014 11:00
 
KraftNytt.no  -  Schweigaardsgate 74  -  0656 Oslo  -  Tlf: 22 67 90 30  -  Fax: 22 67 90 31  -  kraftnytt@kraftnytt.no
Denne tjenesten oppdateres med EWAT