KraftNytt.no - Uavhengig analyse- og nyhetstjeneste
  Forsiden  |  Presserunden  |  Pressemeldinger  |  Kraftpriser  |  Kommentarer  |  Lenker  |  Elordbok 31.10.2014 12:53:14
Innlogging
  Brukernavn:
  
  Passord:
  
   
Forsidenyheter
Motta gratis forsidenyheter.
Meld på
Meld av

Kraftpriser
Motta gratis kraftpriser.
Meld på
Meld av

Søk i KraftNytt.no
  
    
 

Ansvarlig redaktør:
Kjell Rønningsbakk

kraftnytt@kraftnytt.no

KraftNytt.no

Tlf. 901 97 429

Schweigaardsgate 74
0656 Oslo

Lokalkontor:
Breiveien 5
7320 Fannrem


Foretak nr:
889 790 032 mva

KraftNytt.no på
Twitter:
@KraftNytt

KraftNytt.no på
Facebook:
Nyhetstjenesten
KraftNytt

 


 
 Energinyheter fra andre
Forsiden
7,9 TWh (milliarder kilowattimer) lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge og Sverige

dammen Nomeland kraftstasjonI Norge er magasinfyllinga 4,2 TWh (milliarder kilowattimer) lavere enn normalen for for årstida. I Sverige er magasinfyllinga 3,7 TWh (milliarder) lavere enn normalen for årstida. I både Norge og Sverige er magasinfyllingen 7,9 TWh (milliarder kilowattimer) lavere enn normalen for årstida.


Les mer  [29.10.2014 16:06:46]
STRØMPRISENE: Variable strømpriser på 20 øre - markedskontrakter på 51 øre

lyspære innrullet i pengesedler copy

Billigste variable strømpris er 20 øre fra uke 46/2014 (10. november 2014). Kontrakter med markedspris går for 51,2 øre i Sør-Norge og 3,20 kroner per kWh i nord for Dovre.
Leverandører som krever forskuddsbetaling av strøm (som tar seg betalt for strøm som ikke er levert) er ikke med i denne oversikten. Vi vil ikke anbefale noen å betale strøm på forskudd6


Les mer  [27.10.2014 15:15:47]
Smart strømmåling går på personvernet løs

strømmålerDen planlagte registreringen av strømforbruk er unødvendig omfattende og detaljert, og bruk av fødselsnummer kan heve terskelen for å bytte strømleverandør. - Vurdert opp mot formålet med registreringen fremstår den som unødvendig, og derfor i strid med det europeiske personverndirektivet, påpeker Datatilsynet.


Les mer  [21.10.2014]
Kraftbransjen vinner – du taper

Kraftledning Ill: Energi1

I fjor mente NVE det var riktig å innføre forbud mot forskuddsbetaling av strøm. Nå har kraftbransjen presset dem til å snu – og det er du som betaler regningen, mener Forbrukerombudet.


Les mer  [19.10.2014 06:00:00]
Verdiskaping gir energi

dam Stolsvatn i Hol kommune E-CO Energi Gammel-damKraftnæringen bidrar hvert år med rundt 50 milliarder til fellesskapet. Samtidig gir næringen arbeid til 18.000 mennesker over hele Norge. Vår verdiskaping skaper velferd i alle hjørner av landet vårt.

 


Les mer  [17.10.2014 09:44:51]
Økt krafteksport vil varig øke strømprisene i Norge
Leif Sande forbundsleder Industri EnergiOlje- og energidepartementet har gitt Statnett konsesjon til to nye utlandsforbindelser for kraft, en til Tyskland og en til Storbritannia.  - Storstilt eksport av strøm vil varig øke strømregningene i Norge og true norske industriarbeidsplasser, sier forbundsleder Leif Sande i LO-forbundet Industri Energi.

Les mer  [14.10.2014 09:55:24]
Statsbudsjettet - den nedre grensen for grunnrenteskatt og naturressursskatt økes

Foss IllRegjeringen foreslår å øke den nedre grensen for grunnrenteskatt og naturressurskatt fra 5,5 MVA til 10 MVA for at småkraftverkene skal få en skattelette. LVK har ingen merknader til Regjeringens forslag hva gjelder grunnrenteskatten, men er negativ til forslaget for såvidt gjelder naturressursskatten. - Forslaget om å øke grensen for naturressursskatt gir ingen skattelette til småkraftverkene, det gir istedet en økning av de statlige skattene på kommunenes bekostning. - Dette er i strid med Regjeringens løfte om at kommunene skulle få beholde mer av egne skatteinntekter, påpeker kraftkommunene.


Les mer  [14.10.2014 06:00:00]
Nye strømkabler til Tyskland og Storbritannia vil fordoble eksportkapasiteten

Statnett-logo Ill: StatnettOlje- og energidepartementet har i dag gitt Statnett konsesjon til to nye utenlandsforbindelser for kraft, en til Tyskland og en til Storbritannia. Til sammen vil dette øke Norges kapasitet for kraftutveksling med utlandet med nesten 50 prosent. Statnett planlegger at kabelen til Tyskland skal settes i drift i 2018, mens kabelen til Storbritannia etter planen vil være ferdig i 2020.


Les mer  [13.10.2014 10:24:15]
Nytt ENØK-tilbud for husholdningene

bolig med tempstyring

Regjeringen vil innføre en ny rettighetsbasert tilskuddsordning for ENØK-tiltak i hjemmet, og tar sikte på å bruke 250 millioner årlig til satsingen. Ordningen skal forvaltes av Enova.

 

 


Les mer  [09.10.2014 08:45:08]
Regjeringen øker nettleien i distriktene

kraftlinje gjenom skog copy

Utjevningsordningen burde vært økt, mener KS Bedrift Energi som er skuffet over at Regjeringen kutter tilskudd til utjevning av overføringstariffer med 10 millioner kr. I sitt forslag til statsbudsjett for 2015 reduseres denne til 20 millioner kr. Derimot er det gledelig at det foreslås endringer for å få fram mer fornybar energiproduksjon i Norge, sier Kristin H. Lind, leder i KS Bedrift Energi.


Les mer  [08.10.2014 14:22:12]
Gasskraftverket på Kårstø legges ned

Planlagt industrianlegg Kårstø. Illustrasjon: NaturkraftKraftverket er for lite i drift og eierne taper rundt 100 millioner kroner i året. Derfor opphører driften. Kun et fåtall av de 32 ansatte i Naturkraft beholder jobben.


Les mer  [05.10.2014 06:00:00]
"Køprising" reduserer nettkostnadene

kraftlinje i vinterkulde2VG raljerer på lederplass fredag med forslaget om å innføre nettleie som varierer i løpet av døgnet – noe de kaller "skatt på dusj og pasta" – og hevder at kundene taper på dagens konkurranseutsatte strømmarked. Det krever noen oppklarende kommentarer.


Les mer  [29.09.2014 10:00:00]
Biligsalg på strøm i hele sommer

kraftlinje mot rød himmelStrømprisen var 23 prosent lavere i andre kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor, opplyser Statistisk Sentralbyrå.  


Les mer  [21.09.2014 06:00:00]
Mange småkraftverk på vent

Foss 4NVE samlet i sommer inn informasjon om 210 småkraftverk som har fått endelig konsesjon, men som ikke er bygget. Av en samlet midlere årsproduksjon på 1,9 TWh er 61 prosent satt på vent.


Les mer  [17.09.2014 13:43:11]
EU bestemmer Erna og Sivs distriktspolitikk

kraftmastEU-kommisjonen bestemte et par dager før påske i år å legge om EUs regionalpolitikken fra 1. juli, og ga samtidig vår regjering beskjed om at den differensierte arbeidsgiveravgiften, som vi har hatt siden begynnelsen av femtitallet, måtte bort for energi- og transportselskaper. VIPS, så fjernet lydig den blåblå regjeringen den differensierte arbeidsgiveravgiften i Norge fra 1. juli for disse bransjene.


Les mer  [12.09.2014]
Nordisk slutkundsmarknad – bra för kunden, eller?

Kraftledning Ill: Energi1

Energiministrarna i Norden har beslutat att införa en gemensam slutkundsmarknad för el med start tidigast 2015. Syftet är att stärka kundens ställning på marknaden vilket givetvis är bra, men mycket talar emot att det verkligen blir så, skriver Daniel Fåhraeus, Vd Pite energi.


Les mer  [02.09.2014 11:00:00]
Godt resultat i 1. halvår 2014 for Akershus Energi

Akershus Energi-logoTil tross for lave kraftpriser har høyt produksjonsvolum og konsernets sikringsaktiviteter bidratt til at det er oppnådd et tilfredsstillende konsernresultat for 1. halvår 2014. Konsernet Akershus Energi as fikk et overskudd etter skatt på 75 millioner kroner for 1. halvår 2014, mot 108 millioner kroner for samme periode i 2013.


Les mer  [31.08.2014 06:00:00]
NTE-overskudd på 96 mill. i 1. halvår

NTE-logo Ill: NTE

NTE (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk) har etter første halvår et resultat etter skatt på 96 millioner kroner. Resultatet er på samme nivå som etter tilsvarende periode i fjor.


Les mer  [26.08.2014 13:49:31]
Godt resultat tross lavere kraftpriser: 2,8 milliarder i overskudd etter skatt ett første halvår
statkraft logo 2007Statkraft oppnådde i andre kvartal 2014 et underliggende[1] driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 2528 millioner kroner, mot 2555 millioner kroner i samme periode i 2013. Urealiserte valutatap ga et overskudd etter skatt på 38 millioner kroner mot et underskudd på -908 millioner kroner i andre kvartal året før. Resultat etter skatt hittil i år er på 2838 millioner kroner.

Les mer  [21.08.2014 08:39:41]
Elsertifikater: Kvartalsrapport nr. 2 2014

Vindmølle Ill: TrønderEnergiPer 1.juli 2014 er det blitt satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 7,9 TWh. Av dette er 6,7 TWh bygget i Sverige og 1,2 TWh i Norge. 


Les mer  [19.08.2014 12:53:35]
Økonomisk selvpining
vindmøller på jorder foto MidAmerican EnergyNorsk vindkraft er ulønnsom og skader økonomien i offentlig eide selskaper som investerer i den. Norsk vindkraft er samfunnsøkonomisk selvpining, skriver Sveinulf Vågene, Hafrsfjord.

Les mer  [19.08.2014 11:35:36]
Rånåsfoss kraftstasjon har stanset for godt etter 92 år
Kraftkatedralen RånosfossFor 100 år siden ble det i Akershus amt besluttet å bygge Norges første fylkeskommunale kraftstasjon. Initiativtaker amtmann Ole Furu skrev: - Det lar sig allerede nu med sikkerhet forutsi, at den dag vil komme da landets fleste hjem vil oplyses ved electrisitet og elektrisk kraft anvendes til koking og opvarming. Det er nu ingen tid at spilde, hvis man vil tænke at opnaa noget før det er for sent.

Les mer  [12.08.2014 20:46:50]
Tillatelser til å bygge 1,5 milliarder ny kraftproduksjon i første halvår

Foss under bro

NVE, fylkeskommunene og OED ga i andre kvartal 2014 endelig tillatelse til 28 vannkraftprosjekter og ett vindkraftverk med en samlet årsproduksjon på om lag 0,3 TWh. I første halvår det det gitt endelige tillatelser til 1,5 TWh ny kraftproduksjon og 0,9 TWh har fått endelig avslag.

Les mer  [04.08.2014 10:23:08]
Statkraft selger andeler i britisk vindkraft for å reinvestere i ny fornybar energi
Vindkraftmøller på blått havStatkraft selger 49 prosent i tre landbaserte vindparker i Storbritannia til Gingko Tree Investment Ltd. Avtalen gjør det mulig å reinvestere i nye prosjekter innen fornybar energi. Statkraft vil fortsatt være operatør av vindparkene og videreføre sitt samarbeid med lokalsamfunnene.

Les mer  [31.07.2014 10:10:47]
Så meget kan du spare med en varmepumpe

VarmepumpeEnergistyrelsen i Danmark lancerer ”Ny Varme” – en beregner, der nemt og hurtigt viser boligejere økonomien i at skifte olie- eller gasfyret ud med billigere og mere klimavenlige energiformer. Beregningerne i Ny Varme bygger på offentligt tilgængelige data og energipriser, der er samlet ind fra hele landet, oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.


Les mer  [14.07.2014 06:00:00]
Lave strømpriser i andre kvartal

dam vannkraftverk

En mild vinter og god ressurssituasjon i kraftsystemet førte til at de nordiske strømprisene var lavere i andre kvartal i år enn i tilsvarende kvartal i fjor. Høyt tilsig på grunn av snøsmelting og redusert overføringskapasitet mellom Norge og Sverige ga ekstra lave priser i Sør-Norge, skriver NVE i "Kraftsituasjonen - Andre kvartal 2014".


Les mer  [11.07.2014]
Statnett orienterer Olje- og energidepartementet om Ørskog-Sogndal

Kraftledninger foto  Statnett

Statnett har i et brev til Olje- og energidepartementet (OED) orientert om konsekvenser av at deler av arbeidet på ledningsprosjektet fra Sunnmøre til Sogn er stanset.


Les mer  [10.07.2014]
Overtredelsesgebyr til NTE Energi AS for brudd på manøvreringsreglement i nasjonalt laksevassdrag

NTE-logo Ill: NTENVE har ilagt NTE Energi AS et overtredelsesgebyr på 1 300 000 kroner for brudd på kravet om minstevannføring i Stjørdalselva i perioden 10. april til 15. april i 2013.


Les mer  [09.07.2014 15:48:06]
Klikk her for å lese flere artikler fra denne seksjonen

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon

Språk
Norsk English
  
Annonse12 Fornybar energi

 
Grønne sertifikater

45 Se 291 flere evner

 

51 Statkraft

54 Nyheter om 2750 fleresjekk kraftpriser
bytte kraftleverandør
spar strøm
hjemfall eller bortfall annonse på forsida

trygt hundehold www.hundebitt.no

Ronningsbakk.net


 

Siste nytt
Det kan bli ny flom i helgen
31.10.2014 10:37
Vannplaner mangler kost/nytte-analyse
31.10.2014 10:29
Fredag 31. oktober 2014 / Friday the 31 th of October 2014
31.10.2014 09:12
Driftsmeldinger fredag 31. oktober 2014 / Urgent Market Information...
31.10.2014 05:00
Jonas åpnet kraftlagmuseet
31.10.2014 00:00
Gennembrud i salg af elbiler
31.10.2014 00:00
EnergiMidt: Pas på når du køber strøm
31.10.2014 00:00
Ny statistik viser dyk i VE-omsætning
31.10.2014 00:00
- NVE har ikke penger til nye flomsikringsprosjekter
30.10.2014 10:02
E-CO og Aurland fikk nei til flomsikring
30.10.2014 09:56
EU’s CO2-udslip tæt på 2020-mål efter fald på 1,8 procent i 2013
30.10.2014 07:00
Radikalt forslag om kul-stop i 2025 betyder større CO2-udslip
30.10.2014 06:00
Farvel til kul gør massiv klimaforskel
30.10.2014 06:00
Markedskommentar oktober 2014
30.10.2014 06:00
Danmarks største kraftværk bliver grønnere
30.10.2014 06:00
Radikal ordfører ønsker forlænget afgiftsfritagelse
30.10.2014 06:00
Driftsmeldinger torsdag 30. oktober 2014 / Urgent Market Informatio...
30.10.2014 05:00
Værdien af elnettet skrumper
30.10.2014 00:00
7,9 TWh (milliarder kilowattimer) lavere magasinfylling enn normale...
29.10.2014 16:08
7,9 TWh (milliarder kilowattimer) lavere magasinfylling enn normale...
29.10.2014 16:06
5 prosent lavere magasinfylling i Norge enn normalen for årstida
29.10.2014 15:59
TREFOR efterspørger igen de gode ideer
29.10.2014 12:00
Energiministeren etterlyser mer regulerbar vannkraft
29.10.2014 11:13
Goldman Sachs spinder guld på Dong
29.10.2014 11:08
Sjokktall fra Statoil - tapte 5 mrd.
29.10.2014 11:08
Telenor tjente 3,6 milliarder
29.10.2014 11:01
Regn och blåst ger rekordlåga elpriser
29.10.2014 11:00
Nyt bud på Fynsværket
29.10.2014 11:00
Alla studenter fick jobb
29.10.2014 11:00
Deler av Hjøllo isolert og uten strøm
29.10.2014 09:11
2 000 uten strøm etter kraftig uvær
29.10.2014 09:08
Politikere presset på utenlandskabler
29.10.2014 06:00
Tiden for store vannkraftutbygginger er ikke over
29.10.2014 06:00
Regeringen satsar på mikroel
29.10.2014 06:00
Helveg om ny klimafremskrivning: ”Nu ved vi, at politiske mål virker”
29.10.2014 06:00
Danskerne frygter klimaforandringerne
29.10.2014 06:00
Driftsmeldinger onsdag 29. oktober 2014 / Urgent Market Information...
29.10.2014 05:00
Skåner Lutsi, men bruker kun luftspenn i Sandnes
29.10.2014 00:00
Statnetts HMS-pris til Kruse Smith Entreprenør AS
28.10.2014 15:08
Dansk varmerekord i natt: Varmeste høstnatt på 140 år
28.10.2014 15:07
Tirsdag 28. oktober 2014 / Tusday the 28 th of October 2014
28.10.2014 14:35
- Fundamentet for fremtidens kraftsystem legges i dag
28.10.2014 13:45
Statnett halverte antall skader på ett år
28.10.2014 13:15
Norge bør satse på datalagring
28.10.2014 13:13
OBS-varsel
28.10.2014 13:12
– Luftspenn er best og billigst
28.10.2014 12:31
En dansk eldistribution vi fortsat kan være stolte af
28.10.2014 12:31
Ny versjon av telepriser er under utvikling
28.10.2014 12:31
Flest lägenheter värms av fjärrvärme
28.10.2014 09:00
Påstander i ny bok: Svindel-utpekt lånte millioner til norsk krafts...
28.10.2014 07:44
Regnet sender kraftprisen i bånn
28.10.2014 07:36
OKG-ansökan om härdkylning
28.10.2014 07:32
Strømleverandøren LOS satser på bedriftsmarkedet
28.10.2014 07:30
OBS-varsel
28.10.2014 07:22
Driftsmeldinger tirsdag 28. oktober 2014 / Urgent Market Informatio...
28.10.2014 05:00
- Umulig å drive Bindal Kraftlag med foreslått deling
28.10.2014 00:00
Mongoliet vil satse på vindmøller
28.10.2014 00:00
Store nedbørsmengder kommende døgn
27.10.2014 16:16
Fyn kan risikere strømsvigt
27.10.2014 15:59
To britiske bomber under fleksibelt elforbrug
27.10.2014 15:59
 
KraftNytt.no  -  Schweigaardsgate 74  -  0656 Oslo  -  Tlf: 22 67 90 30  -  Fax: 22 67 90 31  -  kraftnytt@kraftnytt.no
Denne tjenesten oppdateres med EWAT