KraftNytt.no - Uavhengig analyse- og nyhetstjeneste
  Forsiden  |  Presserunden  |  Pressemeldinger  |  Kraftpriser  |  Kommentarer  |  Lenker  |  Elordbok 18.09.2014 23:45:37
Innlogging
  Brukernavn:
  
  Passord:
  
   
Forsidenyheter
Motta gratis forsidenyheter.
Meld på
Meld av

Kraftpriser
Motta gratis kraftpriser.
Meld på
Meld av

Søk i KraftNytt.no
  
    
 

Ansvarlig redaktør:
Kjell Rønningsbakk

kraftnytt@kraftnytt.no

KraftNytt.no

Tlf. 901 97 429

Schweigaardsgate 74
0656 Oslo

Lokalkontor:
Breiveien 5
7320 Fannrem


Foretak nr:
889 790 032 mva

KraftNytt.no på
Twitter:
@KraftNytt

KraftNytt.no på
Facebook:
Nyhetstjenesten
KraftNytt

 


 
 Energinyheter fra andre
Forsiden
Mange småkraftverk på vent
NVE samlet i sommer inn informasjon om 210 småkraftverk som har fått endelig konsesjon, men som ikke er bygget. Av en samlet midlere årsproduksjon på 1,9 TWh er 61 prosent satt på vent.

Les mer  [17.09.2014 13:43:11]
STRØMPRISENE: Billigsalg: Variable strømpris på 19 øre - markedskontrakter på 37,5 øre

lyspære innrullet i pengesedler copy

Billigste variable strømpris er 19 øre fra uke 40/2014 (28. september 2014). Kontrakter med markedspris går for 37,5 øre i Sør-Norge.

Leverandører som krever forskuddsbetaling av strøm (som tar seg betalt for strøm som ikke er levert) er ikke med i denne oversikten. Vi vil ikke anbefale noen å betale strøm på forskudd.


Les mer  [15.09.2014 09:32:47]
EU bestemmer Erna og Sivs distriktspolitikk

kraftmastEU-kommisjonen bestemte et par dager før påske i år å legge om EUs regionalpolitikken fra 1. juli, og ga samtidig vår regjering beskjed om at den differensierte arbeidsgiveravgiften, som vi har hatt siden begynnelsen av femtitallet, måtte bort for energi- og transportselskaper. VIPS, så fjernet lydig den blåblå regjeringen den differensierte arbeidsgiveravgiften i Norge fra 1. juli for disse bransjene.


Les mer  [12.09.2014]
6,9 TWh (milliarder kilowattimer) lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge og Sverige

dammen Nomeland kraftstasjonI Norge er magasinfyllinga 4,0 TWh (milliarder kilowattimer) lavere enn normalen for for årstida. I Sverige er magasinfyllinga 2,9 TWh (milliarder) lavere enn normalen for årstida. I både Norge og Sverige er magasinfyllingen 6,9 TWh (milliarder kilowattimer) lavere enn normalen for årstida.


Les mer  [10.09.2014 17:59:19]
Nordisk slutkundsmarknad – bra för kunden, eller?

Kraftledning Ill: Energi1

Energiministrarna i Norden har beslutat att införa en gemensam slutkundsmarknad för el med start tidigast 2015. Syftet är att stärka kundens ställning på marknaden vilket givetvis är bra, men mycket talar emot att det verkligen blir så, skriver Daniel Fåhraeus, Vd Pite energi.


Les mer  [02.09.2014 11:00:00]
Godt resultat i 1. halvår 2014 for Akershus Energi

Akershus Energi-logoTil tross for lave kraftpriser har høyt produksjonsvolum og konsernets sikringsaktiviteter bidratt til at det er oppnådd et tilfredsstillende konsernresultat for 1. halvår 2014. Konsernet Akershus Energi as fikk et overskudd etter skatt på 75 millioner kroner for 1. halvår 2014, mot 108 millioner kroner for samme periode i 2013.


Les mer  [31.08.2014 06:00:00]
NTE-overskudd på 96 mill. i 1. halvår

NTE-logo Ill: NTE

NTE (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk) har etter første halvår et resultat etter skatt på 96 millioner kroner. Resultatet er på samme nivå som etter tilsvarende periode i fjor.


Les mer  [26.08.2014 13:49:31]
Godt resultat tross lavere kraftpriser: 2,8 milliarder i overskudd etter skatt ett første halvår
statkraft logo 2007Statkraft oppnådde i andre kvartal 2014 et underliggende[1] driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 2528 millioner kroner, mot 2555 millioner kroner i samme periode i 2013. Urealiserte valutatap ga et overskudd etter skatt på 38 millioner kroner mot et underskudd på -908 millioner kroner i andre kvartal året før. Resultat etter skatt hittil i år er på 2838 millioner kroner.

Les mer  [21.08.2014 08:39:41]
Elsertifikater: Kvartalsrapport nr. 2 2014

Vindmølle Ill: TrønderEnergiPer 1.juli 2014 er det blitt satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 7,9 TWh. Av dette er 6,7 TWh bygget i Sverige og 1,2 TWh i Norge. 


Les mer  [19.08.2014 12:53:35]
Økonomisk selvpining
vindmøller på jorder foto MidAmerican EnergyNorsk vindkraft er ulønnsom og skader økonomien i offentlig eide selskaper som investerer i den. Norsk vindkraft er samfunnsøkonomisk selvpining, skriver Sveinulf Vågene, Hafrsfjord.

Les mer  [19.08.2014 11:35:36]
Rånåsfoss kraftstasjon har stanset for godt etter 92 år
Kraftkatedralen RånosfossFor 100 år siden ble det i Akershus amt besluttet å bygge Norges første fylkeskommunale kraftstasjon. Initiativtaker amtmann Ole Furu skrev: - Det lar sig allerede nu med sikkerhet forutsi, at den dag vil komme da landets fleste hjem vil oplyses ved electrisitet og elektrisk kraft anvendes til koking og opvarming. Det er nu ingen tid at spilde, hvis man vil tænke at opnaa noget før det er for sent.

Les mer  [12.08.2014 20:46:50]
Tillatelser til å bygge 1,5 milliarder ny kraftproduksjon i første halvår

Foss under bro

NVE, fylkeskommunene og OED ga i andre kvartal 2014 endelig tillatelse til 28 vannkraftprosjekter og ett vindkraftverk med en samlet årsproduksjon på om lag 0,3 TWh. I første halvår det det gitt endelige tillatelser til 1,5 TWh ny kraftproduksjon og 0,9 TWh har fått endelig avslag.

Les mer  [04.08.2014 10:23:08]
Statkraft selger andeler i britisk vindkraft for å reinvestere i ny fornybar energi
Vindkraftmøller på blått havStatkraft selger 49 prosent i tre landbaserte vindparker i Storbritannia til Gingko Tree Investment Ltd. Avtalen gjør det mulig å reinvestere i nye prosjekter innen fornybar energi. Statkraft vil fortsatt være operatør av vindparkene og videreføre sitt samarbeid med lokalsamfunnene.

Les mer  [31.07.2014 10:10:47]
Så meget kan du spare med en varmepumpe

VarmepumpeEnergistyrelsen i Danmark lancerer ”Ny Varme” – en beregner, der nemt og hurtigt viser boligejere økonomien i at skifte olie- eller gasfyret ud med billigere og mere klimavenlige energiformer. Beregningerne i Ny Varme bygger på offentligt tilgængelige data og energipriser, der er samlet ind fra hele landet, oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.


Les mer  [14.07.2014 06:00:00]
Lave strømpriser i andre kvartal

dam vannkraftverk

En mild vinter og god ressurssituasjon i kraftsystemet førte til at de nordiske strømprisene var lavere i andre kvartal i år enn i tilsvarende kvartal i fjor. Høyt tilsig på grunn av snøsmelting og redusert overføringskapasitet mellom Norge og Sverige ga ekstra lave priser i Sør-Norge, skriver NVE i "Kraftsituasjonen - Andre kvartal 2014".


Les mer  [11.07.2014]
Statnett orienterer Olje- og energidepartementet om Ørskog-Sogndal

Kraftledninger foto  Statnett

Statnett har i et brev til Olje- og energidepartementet (OED) orientert om konsekvenser av at deler av arbeidet på ledningsprosjektet fra Sunnmøre til Sogn er stanset.


Les mer  [10.07.2014]
Overtredelsesgebyr til NTE Energi AS for brudd på manøvreringsreglement i nasjonalt laksevassdrag

NTE-logo Ill: NTENVE har ilagt NTE Energi AS et overtredelsesgebyr på 1 300 000 kroner for brudd på kravet om minstevannføring i Stjørdalselva i perioden 10. april til 15. april i 2013.


Les mer  [09.07.2014 15:48:06]
NVE foreslår å begrense adgangen til å forskuddsfakturere strøm

kraftmaset sett nedenfraNVE foreslår å begrense kraftleverandørers adgang til forskuddsfakturering. Målet er å redusere forbrukernes risiko for å tape penger.


Les mer  [01.07.2014 08:25:07]
Lovbrotsgebyr til kraftverk i Hordaland

foss

NVE har ilagt Myklebustdalen Energi AS i Kvinnherad kommune i Hordaland eit lovbrotsgebyr på 250 000 kroner for manglande slepp av minstevassføring under drift av Mattiselva kraftverk.

 


Les mer  [22.06.2014 06:00:00]
Syv småkraftsaker avgjort

Foss 5Olje- og energidepartementet har fredag avgjort fem søknader og to klagesaker for små vannkraftverk i Rogaland, Telemark og Troms fylker. Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) innstillinger og konsesjonsvedtak er fulgt i alle sakene. 


Les mer  [20.06.2014 18:18:31]
Statnett overtar Lofotringen

Kraftline i terreng foto  StatnettTransaksjonsprosess om Lofotringen er gjennomført og partene ved Lofotkraft, Trollfjord Kraft og Statnett er kommet til enighet. 


Les mer  [20.06.2014 14:29:41]
Flere skifter kraftleverandør

kraftledning solnedgang

I NVEs leverandørskifteundersøkelse for første kvartal 2014 kan du lese at antallet leverandørskifter blant norske husholdninger øker, og at det er blitt færre kunder på såkalt leveringsplikt. Tallene viser at det samtidig har vært lave priser i kraftmarkedet.

Les mer  [15.06.2014 06:00:00]
Guide til årets sommerøl 2014

IPA MAckSommerølet har vært brygget som en del av den  store bølgen av lys,lettdrikkelig pils, som har flommet ut fra de store bryggeriene de siste tiårene. Sommerølet denne sommeren viser at ølets rennesaanse definitivt har kommet til Norge. En rekke mindre og nye bryggerier har hentet fram gamle øltyper fra ølets tradisjonsrike historie og brygget dem i nye, smaksrike og spennende versjoner - og de norske håndverksbryggerne hevder seg veldig godt i konkurransen med bryggere fra våre naboland.


Les mer  [14.06.2014 16:37:47]
Dyrere vindkraftprosjekter
tre vindmøller mot gul himmelVindkraftverkene som ble etablert i perioden 2011-2013 hadde høyere investeringskostnader og produksjonskostnader enn de som ble bygget i 2006-2008, viser en kostnadsanalyse fra NVE som ble presentert på NVEs vindkraftseminar.

Les mer  [05.06.2014]
Utan straum i tre timar

kraftlinje lavspent copy

Ein gjennomsnittlig straumkunde mista i 2013 straumen 2,2 gonger og var utan straum i tre timar. Dette er noko dårlegare enn året før.


Les mer  [04.06.2014 09:51:05]
Dårlig årsresultat for Nordkraft i 2013

logo NordkraftNordkraft fikk et underskudd på 109,3 millioner kr (minus 141,6 millioner kr før skatt). Selv om det er bedre enn i 2012, er det svært negativt og understreker behovet for den omfattende omstillinga som selskapet fortsatt har fullt fokus på, ett år etter at den startet, skriver styret i årsberetninge.


Les mer  [28.05.2014 09:59:53]
Troms Kraft: Underskudd på en halv milliard

Troms Kraft logoTroms Kraft tapte enda mer penger i fjor enn året før. Regnskapet for året 2013 viser svake tall for Troms Kraft-konsernet, først og fremst som et resultat av betydelige nedskrivninger og ekstraordinære kostnader. Den underliggende driften viser et overskudd på 178 millioner mot et underskudd på 28 millioner kroner i 2012.


Les mer  [27.05.2014 09:41:02]
Telinet Energi pålagt å endre ulovlig praksis
Telinet logoStrømselskapet Telinet Energi har gitt mange forbrukere «regningssjokk» med høye krav om forskuddsbetaling av strøm. Samtidig markedsfører selskapet seg med at de har den billigste strømavtalen. Nå lover selskapet bot og bedring, opplyser Forbrukerombudet.

Les mer  [25.05.2014 06:00:00]
Hvor ødeleggende flommer har vi i vente?

storm på sjøenEngland har vært alvorlig herjet av flommer denne vinteren, men svaret på spørsmålet om hvordan vi best kan tilpasse oss fremtidige ekstremhendelser uteblir, også i Norge. Det på tross av store økonomiske konsekvenser.


Les mer  [23.05.2014]
– Vannkraft er viktig for klimaet
Dam TEV Tydal EssandsjøenTo av tre nordmenn mener Norge satser for lite på utbygging av fornybar energi og oppfordrer regjeringen til å legge bedre til rette for dette. Ny vannkraft anses som et viktig verktøy for å nå klimamålene, viser tall fra TNS Gallups Klimabarometer 2014.

Les mer  [22.05.2014 13:22:10]
Vannkraft som sentral klimaløsning

Damanlegg Ill: Teknisk UkebladDersom norsk vannkraftproduksjon reduseres for å imøtekomme miljøkrav, vil det få betydelige konsekvenser for miljø, klima, verdiskaping og fleksibiliteten i kraftsystemet som offentlige myndigheter hittil ikke har tatt nok hensyn til. Det viser en rapport utarbeidet av Vista Analyse på vegne av Energi Norge.


Les mer  [21.05.2014 16:17:50]
Flertall for ren kraft til Utsira
oljeplattform mot blå bakgrunnFlertallet på Stortinget har i dag blitt enige om at hele kraftbehovet til oljefeltene på Utsira skal dekkes med kraft fra land. Enigheten kom etter at SV har fremmet et forslag om kraft fra land til Utsira.

Les mer  [16.05.2014 15:47:39]
Klikk her for å lese flere artikler fra denne seksjonen

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon

Språk
Norsk English
  
Annonse12 Fornybar energi

 
Grønne sertifikater

45 Se 291 flere evner

 

51 Statkraft

54 Nyheter om 2750 fleresjekk kraftpriser
bytte kraftleverandør
spar strøm
hjemfall eller bortfall annonse på forsida

trygt hundehold www.hundebitt.no

Ronningsbakk.net


 

Siste nytt
Nordnorsk innkjøpssamarbeid om smartmålere
18.09.2014 08:00
Fosen Vind AS etablert
18.09.2014 07:45
Bech Gjørv blir vindkraft-sjef
18.09.2014 07:26
Bare en av sju vindturbiner er i drift
18.09.2014 07:07
ABB möjliggör anslutning av el till ö i Alaska
18.09.2014 07:00
Betal NOx-overbeskatning tilbage
18.09.2014 07:00
Statnett kan bygge kabeltunnel under Oslo
18.09.2014 06:00
Kandidater til næringslivets klimapris
18.09.2014 06:00
Driftsmeldinger torsdag 18. september 2014 / Urgent Market Informat...
18.09.2014 05:00
Torsdag 18. september 2014 / Thursday the 18 th of September 2014
18.09.2014 03:00
Vektsystem for regionalnett
18.09.2014 00:00
Norges nyeste vindpark
18.09.2014 00:00
– Siste sjanse for vindkraftutbygging i Norge
18.09.2014 00:00
Trøbbel for Neas: utstyr til ny straumforsyning tatt i arrest
17.09.2014 13:57
5,6 prosent lavere magasinfylling i Norge enn normalen for årstida
17.09.2014 13:48
Mange småkraftverk på vent
17.09.2014 13:43
NOx-løsning: Kig til Sverige
17.09.2014 12:00
Stjernedrys på vestkysten
17.09.2014 12:00
Bjørseths andre solselskap på vei til Børsen
17.09.2014 12:00
DONG Energy och Nexans sluter ännu ett ramavtal om array-kablar för...
17.09.2014 12:00
Interessen for småkraftverk tørker ut
17.09.2014 08:08
Løyve til Faurefjellet vindkraftverk og avslag til Holmafjellet vin...
17.09.2014 06:00
Flere solcellespørgsmål fra EU-Kommissionen
17.09.2014 06:00
Aftale om to vindmøller til Frederiksberg
17.09.2014 06:00
Driftsmeldinger onsdag 17. september 2014 / Urgent Market Informati...
17.09.2014 05:00
Onsdag 17. september 2014 / Wednesday the 17 th of September 2014
17.09.2014 03:00
Åpner Nord-Europas råeste plusshus
17.09.2014 00:00
EnergiMidt: Ankenævnet kiggede forbi målerlaboratorium
17.09.2014 00:00
- Energi, klima og verdiskaping må henge sammen
16.09.2014 16:01
Vannkraft løftes i ny Energi21-strategi
16.09.2014 12:04
Anbefaler Lien å satse på vannkraft
16.09.2014 12:00
Negativt for TAFJORD
16.09.2014 12:00
Fagforum på læringstur til Østerdalen
16.09.2014 11:59
Bred oppslutning om smarte nett
16.09.2014 11:57
NVE vil ikke ha kraftverkutbygging i Luster
16.09.2014 11:52
Varm och torr sommar ger stigande elpriser
16.09.2014 11:44
De lägsta tidsbundna elprisavtalen sedan 2006
16.09.2014 11:40
Bullmarknad på nordiska elbörsen
16.09.2014 11:38
Tirsdag 16. september 2014 / Tuesday the 16 th of September 2014
16.09.2014 11:07
Rafta stortingspolitikere for å redde Nedre Otta
16.09.2014 10:44
Derfor frister Gets kabelkunder den danske telekjempen
16.09.2014 10:40
Get-sjefen tjener en halv milliard på salget
16.09.2014 10:35
Statnett avvikler bistandsprosjekter i Afrika
16.09.2014 10:28
Tirsdag 16. september 2014 / Tusday the 16 th of September 2014
16.09.2014 10:16
Miljøforkjemparar og venstrefolk har ikkje gitt opp kampen for vind...
16.09.2014 09:29
Har tapt ein kvart milliard på vindkraft
16.09.2014 09:24
Energinet.dk afgiver tre løfter for fremtiden
16.09.2014 06:00
Regeringen udskyder afgifts- og tilskudsanalyse
16.09.2014 06:00
Driftsmeldinger tirsdag 16. september 2014 / Urgent Market Informat...
16.09.2014 05:00
Flydemøller får millioner
16.09.2014 00:00
"Oskarshamnsverket sätter vinst före säkerhet"
16.09.2014 00:00
1.100 solcelleejere har penge til gode
15.09.2014 14:09
Varierende grunnsvannsstand
15.09.2014 14:07
Norskt bolag vill bygga flytande kraftverk i Japan
15.09.2014 13:00
Kjeller Vindteknikk har installerat det första Wind Iris systemet i...
15.09.2014 12:00
EU-krav truer vækstaftale
15.09.2014 12:00
Strømbrudd i Buskerud
15.09.2014 11:04
STRØMPRISENE: Billigsalg: Variable strømpris på 19 øre - markedsko...
15.09.2014 09:32
STRØMPRISENE: Billigsalg: Variable strømpris på 19 øre - markedsko...
15.09.2014 09:25
TDC kjøper Get - blir størst i Skandinavia
15.09.2014 08:56
 
KraftNytt.no  -  Schweigaardsgate 74  -  0656 Oslo  -  Tlf: 22 67 90 30  -  Fax: 22 67 90 31  -  kraftnytt@kraftnytt.no
Denne tjenesten oppdateres med EWAT