KraftNytt.no - Uavhengig analyse- og nyhetstjeneste
  Forsiden  |  Presserunden  |  Pressemeldinger  |  Kraftpriser  |  Kommentarer  |  Lenker  |  Elordbok 31.07.2014 17:30:40
Innlogging
  Brukernavn:
  
  Passord:
  
   
Forsidenyheter
Motta gratis forsidenyheter.
Meld på
Meld av

Kraftpriser
Motta gratis kraftpriser.
Meld på
Meld av

Søk i KraftNytt.no
  
    
 

Ansvarlig redaktør:
Kjell Rønningsbakk

kraftnytt@kraftnytt.no

KraftNytt.no

Tlf. 901 97 429

Schweigaardsgate 74
0656 Oslo

Lokalkontor:
Breiveien 5
7320 Fannrem


Foretak nr:
889 790 032 mva

KraftNytt.no på
Twitter:
@KraftNytt

KraftNytt.no på
Facebook:
Nyhetstjenesten
KraftNytt

 


 
 Energinyheter fra andre
Forsiden
Statkraft selger andeler i britisk vindkraft for å reinvestere i ny fornybar energi
Vindkraftmøller på blått havStatkraft selger 49 prosent i tre landbaserte vindparker i Storbritannia til Gingko Tree Investment Ltd. Avtalen gjør det mulig å reinvestere i nye prosjekter innen fornybar energi. Statkraft vil fortsatt være operatør av vindparkene og videreføre sitt samarbeid med lokalsamfunnene.

Les mer  [31.07.2014 10:10:47]
2,2 TWh (milliarder kilowattimer) lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge og Sverige

dammen Nomeland kraftstasjonNormal magasinfylling: I Norge er magasinfyllinga 0,1 TWh (milliarder kilowattimer) høyere enn normalen for for årstida. I Sverige er magasinfyllinga 2,3 TWh (milliarder) lavere enn normalen for årstida. I både Norge og Sverige er magasinfyllingen 2,2 TWh (milliarder kilowattimer) lavere enn normalen for årstida.


Les mer  [30.07.2014 15:05:23]
STRØMPRISENE: Billigsalg: Variable strømpris på 17 øre - markedskontrakter på 30 øre i Sør-Norge

lyspære innrullet i pengesedler copy

Billigste variable strømpris er nå under 18 øre fra uke 29/2014 (14. juli 2014). Kontrakter med markedspris går for 33,5 øre i Sør-Norge og til 35,5 øre i nord for Dovre.
Leverandører som krever forskuddsbetaling av strøm (som tar seg betalt for strøm som ikke er levert) er ikke med i denne oversikten. Vi vil ikke anbefale noen å betale strøm på forskudd.


Les mer  [14.07.2014 15:22:54]
Så meget kan du spare med en varmepumpe

VarmepumpeEnergistyrelsen i Danmark lancerer ”Ny Varme” – en beregner, der nemt og hurtigt viser boligejere økonomien i at skifte olie- eller gasfyret ud med billigere og mere klimavenlige energiformer. Beregningerne i Ny Varme bygger på offentligt tilgængelige data og energipriser, der er samlet ind fra hele landet, oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.


Les mer  [14.07.2014 06:00:00]
Lave strømpriser i andre kvartal

dam vannkraftverk

En mild vinter og god ressurssituasjon i kraftsystemet førte til at de nordiske strømprisene var lavere i andre kvartal i år enn i tilsvarende kvartal i fjor. Høyt tilsig på grunn av snøsmelting og redusert overføringskapasitet mellom Norge og Sverige ga ekstra lave priser i Sør-Norge, skriver NVE i "Kraftsituasjonen - Andre kvartal 2014".


Les mer  [11.07.2014]
Statnett orienterer Olje- og energidepartementet om Ørskog-Sogndal

Kraftledninger foto  Statnett

Statnett har i et brev til Olje- og energidepartementet (OED) orientert om konsekvenser av at deler av arbeidet på ledningsprosjektet fra Sunnmøre til Sogn er stanset.


Les mer  [10.07.2014]
Overtredelsesgebyr til NTE Energi AS for brudd på manøvreringsreglement i nasjonalt laksevassdrag

NTE-logo Ill: NTENVE har ilagt NTE Energi AS et overtredelsesgebyr på 1 300 000 kroner for brudd på kravet om minstevannføring i Stjørdalselva i perioden 10. april til 15. april i 2013.


Les mer  [09.07.2014 15:48:06]
NVE foreslår å begrense adgangen til å forskuddsfakturere strøm

kraftmaset sett nedenfraNVE foreslår å begrense kraftleverandørers adgang til forskuddsfakturering. Målet er å redusere forbrukernes risiko for å tape penger.


Les mer  [01.07.2014 08:25:07]
Lovbrotsgebyr til kraftverk i Hordaland

foss

NVE har ilagt Myklebustdalen Energi AS i Kvinnherad kommune i Hordaland eit lovbrotsgebyr på 250 000 kroner for manglande slepp av minstevassføring under drift av Mattiselva kraftverk.

 


Les mer  [22.06.2014 06:00:00]
Syv småkraftsaker avgjort

Foss 5Olje- og energidepartementet har fredag avgjort fem søknader og to klagesaker for små vannkraftverk i Rogaland, Telemark og Troms fylker. Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) innstillinger og konsesjonsvedtak er fulgt i alle sakene. 


Les mer  [20.06.2014 18:18:31]
Statnett overtar Lofotringen

Kraftline i terreng foto  StatnettTransaksjonsprosess om Lofotringen er gjennomført og partene ved Lofotkraft, Trollfjord Kraft og Statnett er kommet til enighet. 


Les mer  [20.06.2014 14:29:41]
Flere skifter kraftleverandør

kraftledning solnedgang

I NVEs leverandørskifteundersøkelse for første kvartal 2014 kan du lese at antallet leverandørskifter blant norske husholdninger øker, og at det er blitt færre kunder på såkalt leveringsplikt. Tallene viser at det samtidig har vært lave priser i kraftmarkedet.

Les mer  [15.06.2014 06:00:00]
Guide til årets sommerøl 2014

IPA MAckSommerølet har vært brygget som en del av den  store bølgen av lys,lettdrikkelig pils, som har flommet ut fra de store bryggeriene de siste tiårene. Sommerølet denne sommeren viser at ølets rennesaanse definitivt har kommet til Norge. En rekke mindre og nye bryggerier har hentet fram gamle øltyper fra ølets tradisjonsrike historie og brygget dem i nye, smaksrike og spennende versjoner - og de norske håndverksbryggerne hevder seg veldig godt i konkurransen med bryggere fra våre naboland.


Les mer  [14.06.2014 16:37:47]
Dyrere vindkraftprosjekter
tre vindmøller mot gul himmelVindkraftverkene som ble etablert i perioden 2011-2013 hadde høyere investeringskostnader og produksjonskostnader enn de som ble bygget i 2006-2008, viser en kostnadsanalyse fra NVE som ble presentert på NVEs vindkraftseminar.

Les mer  [05.06.2014]
Utan straum i tre timar

kraftlinje lavspent copy

Ein gjennomsnittlig straumkunde mista i 2013 straumen 2,2 gonger og var utan straum i tre timar. Dette er noko dårlegare enn året før.


Les mer  [04.06.2014 09:51:05]
Dårlig årsresultat for Nordkraft i 2013

logo NordkraftNordkraft fikk et underskudd på 109,3 millioner kr (minus 141,6 millioner kr før skatt). Selv om det er bedre enn i 2012, er det svært negativt og understreker behovet for den omfattende omstillinga som selskapet fortsatt har fullt fokus på, ett år etter at den startet, skriver styret i årsberetninge.


Les mer  [28.05.2014 09:59:53]
Troms Kraft: Underskudd på en halv milliard

Troms Kraft logoTroms Kraft tapte enda mer penger i fjor enn året før. Regnskapet for året 2013 viser svake tall for Troms Kraft-konsernet, først og fremst som et resultat av betydelige nedskrivninger og ekstraordinære kostnader. Den underliggende driften viser et overskudd på 178 millioner mot et underskudd på 28 millioner kroner i 2012.


Les mer  [27.05.2014 09:41:02]
Telinet Energi pålagt å endre ulovlig praksis
Telinet logoStrømselskapet Telinet Energi har gitt mange forbrukere «regningssjokk» med høye krav om forskuddsbetaling av strøm. Samtidig markedsfører selskapet seg med at de har den billigste strømavtalen. Nå lover selskapet bot og bedring, opplyser Forbrukerombudet.

Les mer  [25.05.2014 06:00:00]
Hvor ødeleggende flommer har vi i vente?

storm på sjøenEngland har vært alvorlig herjet av flommer denne vinteren, men svaret på spørsmålet om hvordan vi best kan tilpasse oss fremtidige ekstremhendelser uteblir, også i Norge. Det på tross av store økonomiske konsekvenser.


Les mer  [23.05.2014]
– Vannkraft er viktig for klimaet
Dam TEV Tydal EssandsjøenTo av tre nordmenn mener Norge satser for lite på utbygging av fornybar energi og oppfordrer regjeringen til å legge bedre til rette for dette. Ny vannkraft anses som et viktig verktøy for å nå klimamålene, viser tall fra TNS Gallups Klimabarometer 2014.

Les mer  [22.05.2014 13:22:10]
Vannkraft som sentral klimaløsning

Damanlegg Ill: Teknisk UkebladDersom norsk vannkraftproduksjon reduseres for å imøtekomme miljøkrav, vil det få betydelige konsekvenser for miljø, klima, verdiskaping og fleksibiliteten i kraftsystemet som offentlige myndigheter hittil ikke har tatt nok hensyn til. Det viser en rapport utarbeidet av Vista Analyse på vegne av Energi Norge.


Les mer  [21.05.2014 16:17:50]
Flertall for ren kraft til Utsira
oljeplattform mot blå bakgrunnFlertallet på Stortinget har i dag blitt enige om at hele kraftbehovet til oljefeltene på Utsira skal dekkes med kraft fra land. Enigheten kom etter at SV har fremmet et forslag om kraft fra land til Utsira.

Les mer  [16.05.2014 15:47:39]
Klimavennlig bruk av kraftoverskuddet

oljeplattform sol bak skyeneEt flertall på Stortinget av opposisjonen og regjeringens støtteparier krever nå at regjeringen og oljeselskapene legger til rette for at hele Utsirahøyden skal forsynes med kraft fra land. Det betyr at vi får en mer helhetlig energi- og klimapolitikk, mener Energi Norge.


Les mer  [16.05.2014 15:35:01]
Oppfordrer Forbrukerombudet til å se på markedsføring og prising av elspot

NorgesEnergi-logo NVE har sendt brev til Forbrukerombudet med oppfordring om å se nærmere på markedsføringen og prisingen av elspot-produkter hos NorgesEnergi AS.


Les mer  [16.05.2014]
Utsikter for vårflom 2014

dam med kraftlukeDet ventes stigende temperatur og økt snøsmelting fra kommende helg i hele landet. Dette vil føre til betydelig vannføringsøkning, først i mindre bekker og elver, etter hvert også i større elver som drenerer snødekte områder, melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).


Les mer  [15.05.2014 06:00:00]
Avgiftshopp for norske distrikter

Penger norske sedler utsnitt

Lokale energiselskaper er nøkkelbedrifter for næringsutvikling og arbeidsplasser. Derfor mener KS Bedrift at regjeringen må finne en løsning for å sikre at energiselskapene fortsatt kan få støtte på lik linje med andre virksomheter i distriktene.


Les mer  [14.05.2014]
Resultat for første kvartal 2014: E-CO Energis resultat lavere enn i fjor

E-CO Vannkraft-logo E-CO fikk et resultat etter skatter på 285 millioner kroner i første kvartal 2014 mot 401 millioner kroner i fjor. Nedgangen skyldes lavere pris og lavere produksjon. Prissikring medførte at oppnådd salgspris ble 18 prosent høyere enn systempris.


Les mer  [13.05.2014 11:23:17]
Pressemeldinger rett i innboksen seks dager i uka
nett lokalnett gjennom skog vinter foto FortumFå pressemeldinger, kunngjøringer, meldinger m.m. fra elbransjen rett i innboksen hver dag.

Les mer  [10.05.2014]
Vindkraftnyheter - rett i innboksen hver onsdag og fredag
vindmøllepark
Be om siste utgave gratis

Hva skjer med vindkraften i Norge, Norden og i Europa? Hva skjer med havmølleparker og forskning på vindmøller?  

Be om å få tilsendt siste utgave av vindkraftnyheter gratis og  uten forplitelser - send en e-post til abonnement@kraftnytt.no Skriv: prøve

Oppgi navn og bedrift. Vi sender ikke til e-postadresser som ikke kan verifiseres.


Les mer  [09.05.2014]
Historisk godt resultat i 1. kvartal: 557 millioner i overskudd etter skatt

Hafslund logoHafslund leverte et historisk godt driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) i 1. kvartal på 755 millioner kroner, opp 18 prosent fra fjoråret. Mildt og vått vær ga rekordhøy vannkraftproduksjon for årstiden.  Hafslunds avtale om å kjøpe Fortums nettvirksomhet i Norge for 1365 millioner kroner styrker konsernets stilling som ledende energi- og infrastrukturselskap.


Les mer  [08.05.2014 10:45:49]
Lofotkraft fikk et overskudd på 40,4 millioner i 2013
logo LofotkraftKonsernet Lofotkraft har et overskudd etter skatt på kr 40.4 millioner i 2013, mot kr 6,8 millioner i 2012. Resultatet er i hovedsak et produkt av gode rammer for nettselskapet Lofotkraft AS. Øvrige selskap har kun mindre avvik fra tidligere år. Lofotkraft betaler 8 millioner i utbytte til eierkommunene.

Les mer  [06.05.2014 11:34:33]
Tillatelser til 600 millioner kilowattimer strøm i første kvartal

Dam med elv foto NTENVE, fylkeskommunene og OED ga i første kvartal 2014 endelig tillatelse til 30 vannkraftverk med en samlet årsproduksjon på 0,6 TWh og tre vindkraftverk med en samlet årsproduksjon på 0,6 TWh (600 millioner kilowattimer).  Søknader om til sammen 0,8 TWh ny produksjon fikk endelig avslag i samme periode.


Les mer  [04.05.2014 06:00:00]
Klikk her for å lese flere artikler fra denne seksjonen

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon

Språk
Norsk English
  
Annonse12 Fornybar energi

 
Grønne sertifikater

45 Se 291 flere evner

 

51 Statkraft

54 Nyheter om 2750 fleresjekk kraftpriser
bytte kraftleverandør
spar strøm
hjemfall eller bortfall annonse på forsida

trygt hundehold www.hundebitt.no

Ronningsbakk.net


 

Siste nytt
Statkraft selger andeler i britisk vindkraft for å reinvestere i ny...
31.07.2014 10:10
Energinet.dk trækker Konti Skan Kabel 1 i land
31.07.2014 06:00
Endnu en succeshistorie om energi
31.07.2014 06:00
Fornuftigt med målrettede lempelser
31.07.2014 06:00
Opgør med regional skævvridning efterlyses
31.07.2014 06:00
Statnetts Tanzania-bistand får kritikk for «begrensede resultater»
31.07.2014 06:00
Driftsmeldinger torsdag 31. juli 2014 / Urgent Market Information T...
31.07.2014 05:00
EAM Solar halverte overskuddet
31.07.2014 00:00
2,2 TWh (milliarder kilowattimer) lavere magasinfylling enn normale...
30.07.2014 15:06
2,2 TWh (milliarder kilowattimer) lavere magasinfylling enn normale...
30.07.2014 15:05
Normal magasinfylling: 0,2 prosent høyere enn normalen for årstida ...
30.07.2014 13:18
84 nye varmerekorder i sommer!
30.07.2014 11:37
Her har det vært tropevarme i sommer
30.07.2014 11:35
Sommerheten kan gi skyhøye strømpriser
30.07.2014 11:18
Stadig nye varmerekorder i hele landet
30.07.2014 11:17
Gazas eneste kraftverk bombet
30.07.2014 06:00
Bulgaria Has Lowest Energy Security Rate in EU - NGO
30.07.2014 06:00
Kozloduy NPP Unit 7 Investor Agreement Implies No Commitments Yet -BEH
30.07.2014 06:00
Driftsmeldinger onsdag 30. juli 2014 / Urgent Market Information We...
30.07.2014 05:00
Bulgaria's Energy Watchdog Forecasts Another Electricity Price Hike
30.07.2014 00:00
Varsel om flom, gult nivå for Nordland
29.07.2014 19:18
OBS-varsel
29.07.2014 19:07
NVE gjev eitt løyve og eitt avslag til vindkraftverk i Vindafjord i...
29.07.2014 07:00
Flom- og skredsikret for 180 millioner
29.07.2014 06:00
Løyve til ny jordkabel mellom Eidum og Øireina transformatorstasjonar
29.07.2014 06:00
Revisjon av forordning EU 327/201
29.07.2014 06:00
Bulgaria's Energy Sector Most Vulnerable Among 75 Countries
29.07.2014 06:00
E.ON vinder nationalt ladestander udbud
29.07.2014 06:00
Greek Public Power Corporation To Operate in Bulgaria
29.07.2014 06:00
Elsertifikatordningen er i tråd med EU-retten
29.07.2014 00:00
Statoil: Resultat for andre kvartal 2014 ble 32 milliarder i overskudd
29.07.2014 00:00
Teknologisenter Mongstad signerer avtale med Shell Cansolv
29.07.2014 00:00
21 klager på vedtaket om konsesjon til Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk
28.07.2014 13:52
Lynnedslag førte til flere strømbrudd
28.07.2014 13:40
Vattenfall offentliggør grønne regnskaber for danske kraftværker
28.07.2014 11:42
EnergiMidt: Bedre gadelys i Silkeborg Kommune
28.07.2014 11:42
180 kunder i Holt er fortsatt uten strøm
28.07.2014 09:05
REC Solar med sterkt kvartal
28.07.2014 00:00
AURA: Guidet tur gennem lys-junglen
28.07.2014 00:00
Brann ved trafostasjon
27.07.2014 17:36
Oslo Lufthavn og 5000 husstander på Romerike strømløse
27.07.2014 17:35
45 mia. euro investeres i intelligente målere
27.07.2014 07:00
Afgiftsforhold for el- og brintbiler bør afklares nu
27.07.2014 06:00
Kommissionen: Øgede ambitioner for energieffektivisering
27.07.2014 06:00
Elbil-eiere betaler gjerne for lading
27.07.2014 06:00
Statens Pensjonsfond -Utland bør investere i vindkraftparker og sol...
27.07.2014 06:00
Bulgarian Energy Holding Puts Off Gazprom Loan on South Stream
25.07.2014 00:00
EU-mål vil bane vej for ambitiøs lovgivning
24.07.2014 12:49
Oettingers mål lidt højere end ventet
24.07.2014 12:46
Litt svakere enn ventet fra ABB
24.07.2014 12:01
0,7 TWh (milliarder kilowattimer) lavere magasinfylling enn normale...
24.07.2014 11:52
1,3 prosent høyere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge
24.07.2014 11:23
Lyn og torden
24.07.2014 06:00
Hvem av disse kan bli Hydro-sjef?
24.07.2014 00:00
Går mot rekordvarm juli mange steder i landet
24.07.2014 00:00
Efterfrågan sviker Vattenfall
23.07.2014 13:01
Telenor leverede underskud i Danmark
23.07.2014 12:57
Telenor jekker opp forventningene etter solid halvår
23.07.2014 11:53
Reiten: -Må skape vekst, kutte kostnader og bør være norsk
23.07.2014 11:50
Kan tjene opp mot 8,6 millioner i året
23.07.2014 07:00
 
KraftNytt.no  -  Schweigaardsgate 74  -  0656 Oslo  -  Tlf: 22 67 90 30  -  Fax: 22 67 90 31  -  kraftnytt@kraftnytt.no
Denne tjenesten oppdateres med EWAT