KraftNytt.no - Uavhengig analyse- og nyhetstjeneste
  Forsiden  |  Presserunden  |  Pressemeldinger  |  Kraftpriser  |  Kommentarer  |  Lenker  |  Elordbok 02.09.2014 11:06:39
Innlogging
  Brukernavn:
  
  Passord:
  
   
Forsidenyheter
Motta gratis forsidenyheter.
Meld på
Meld av

Kraftpriser
Motta gratis kraftpriser.
Meld på
Meld av

Søk i KraftNytt.no
  
    
 

Ansvarlig redaktør:
Kjell Rønningsbakk

kraftnytt@kraftnytt.no

KraftNytt.no

Tlf. 901 97 429

Schweigaardsgate 74
0656 Oslo

Lokalkontor:
Breiveien 5
7320 Fannrem


Foretak nr:
889 790 032 mva

KraftNytt.no på
Twitter:
@KraftNytt

KraftNytt.no på
Facebook:
Nyhetstjenesten
KraftNytt

 


 
 Energinyheter fra andre
Forsiden
Nordisk slutkundsmarknad – bra för kunden, eller?

Kraftledning Ill: Energi1

Energiministrarna i Norden har beslutat att införa en gemensam slutkundsmarknad för el med start tidigast 2015. Syftet är att stärka kundens ställning på marknaden vilket givetvis är bra, men mycket talar emot att det verkligen blir så, skriver Daniel Fåhraeus, Vd Pite energi.


Les mer  [02.09.2014 11:00:00]
STRØMPRISENE: Billigsalg: Variable strømpris på 16 øre - markedskontrakter på 35 øre

lyspære innrullet i pengesedler copy

Billigste variable strømpris er 16 øre fra uke 38/2014 (14. september 2014) og 13 øre i Tromsø. Kontrakter med markedspris går for 35 øre.

Leverandører som krever forskuddsbetaling av strøm (som tar seg betalt for strøm som ikke er levert) er ikke med i denne oversikten. Vi vil ikke anbefale noen å betale strøm på forskudd.


Les mer  [01.09.2014 10:28:46]
Godt resultat i 1. halvår 2014 for Akershus Energi

Akershus Energi-logoTil tross for lave kraftpriser har høyt produksjonsvolum og konsernets sikringsaktiviteter bidratt til at det er oppnådd et tilfredsstillende konsernresultat for 1. halvår 2014. Konsernet Akershus Energi as fikk et overskudd etter skatt på 75 millioner kroner for 1. halvår 2014, mot 108 millioner kroner for samme periode i 2013.


Les mer  [31.08.2014 06:00:00]
2,7 TWh (milliarder kilowattimer) lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge og Sverige

dammen Nomeland kraftstasjonNormal magasinfylling: I Norge er magasinfyllinga 0,5 TWh (milliarder kilowattimer) lavere enn normalen for for årstida. I Sverige er magasinfyllinga 2,2 TWh (milliarder) lavere enn normalen for årstida. I både Norge og Sverige er magasinfyllingen 2,7 TWh (milliarder kilowattimer) lavere enn normalen for årstida.


Les mer  [28.08.2014 09:52:23]
NTE-overskudd på 96 mill. i 1. halvår

NTE-logo Ill: NTE

NTE (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk) har etter første halvår et resultat etter skatt på 96 millioner kroner. Resultatet er på samme nivå som etter tilsvarende periode i fjor.


Les mer  [26.08.2014 13:49:31]
Godt resultat tross lavere kraftpriser: 2,8 milliarder i overskudd etter skatt ett første halvår
statkraft logo 2007Statkraft oppnådde i andre kvartal 2014 et underliggende[1] driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 2528 millioner kroner, mot 2555 millioner kroner i samme periode i 2013. Urealiserte valutatap ga et overskudd etter skatt på 38 millioner kroner mot et underskudd på -908 millioner kroner i andre kvartal året før. Resultat etter skatt hittil i år er på 2838 millioner kroner.

Les mer  [21.08.2014 08:39:41]
Elsertifikater: Kvartalsrapport nr. 2 2014

Vindmølle Ill: TrønderEnergiPer 1.juli 2014 er det blitt satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 7,9 TWh. Av dette er 6,7 TWh bygget i Sverige og 1,2 TWh i Norge. 


Les mer  [19.08.2014 12:53:35]
Økonomisk selvpining
vindmøller på jorder foto MidAmerican EnergyNorsk vindkraft er ulønnsom og skader økonomien i offentlig eide selskaper som investerer i den. Norsk vindkraft er samfunnsøkonomisk selvpining, skriver Sveinulf Vågene, Hafrsfjord.

Les mer  [19.08.2014 11:35:36]
Rånåsfoss kraftstasjon har stanset for godt etter 92 år
Kraftkatedralen RånosfossFor 100 år siden ble det i Akershus amt besluttet å bygge Norges første fylkeskommunale kraftstasjon. Initiativtaker amtmann Ole Furu skrev: - Det lar sig allerede nu med sikkerhet forutsi, at den dag vil komme da landets fleste hjem vil oplyses ved electrisitet og elektrisk kraft anvendes til koking og opvarming. Det er nu ingen tid at spilde, hvis man vil tænke at opnaa noget før det er for sent.

Les mer  [12.08.2014 20:46:50]
Tillatelser til å bygge 1,5 milliarder ny kraftproduksjon i første halvår

Foss under bro

NVE, fylkeskommunene og OED ga i andre kvartal 2014 endelig tillatelse til 28 vannkraftprosjekter og ett vindkraftverk med en samlet årsproduksjon på om lag 0,3 TWh. I første halvår det det gitt endelige tillatelser til 1,5 TWh ny kraftproduksjon og 0,9 TWh har fått endelig avslag.

Les mer  [04.08.2014 10:23:08]
Statkraft selger andeler i britisk vindkraft for å reinvestere i ny fornybar energi
Vindkraftmøller på blått havStatkraft selger 49 prosent i tre landbaserte vindparker i Storbritannia til Gingko Tree Investment Ltd. Avtalen gjør det mulig å reinvestere i nye prosjekter innen fornybar energi. Statkraft vil fortsatt være operatør av vindparkene og videreføre sitt samarbeid med lokalsamfunnene.

Les mer  [31.07.2014 10:10:47]
Så meget kan du spare med en varmepumpe

VarmepumpeEnergistyrelsen i Danmark lancerer ”Ny Varme” – en beregner, der nemt og hurtigt viser boligejere økonomien i at skifte olie- eller gasfyret ud med billigere og mere klimavenlige energiformer. Beregningerne i Ny Varme bygger på offentligt tilgængelige data og energipriser, der er samlet ind fra hele landet, oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.


Les mer  [14.07.2014 06:00:00]
Lave strømpriser i andre kvartal

dam vannkraftverk

En mild vinter og god ressurssituasjon i kraftsystemet førte til at de nordiske strømprisene var lavere i andre kvartal i år enn i tilsvarende kvartal i fjor. Høyt tilsig på grunn av snøsmelting og redusert overføringskapasitet mellom Norge og Sverige ga ekstra lave priser i Sør-Norge, skriver NVE i "Kraftsituasjonen - Andre kvartal 2014".


Les mer  [11.07.2014]
Statnett orienterer Olje- og energidepartementet om Ørskog-Sogndal

Kraftledninger foto  Statnett

Statnett har i et brev til Olje- og energidepartementet (OED) orientert om konsekvenser av at deler av arbeidet på ledningsprosjektet fra Sunnmøre til Sogn er stanset.


Les mer  [10.07.2014]
Overtredelsesgebyr til NTE Energi AS for brudd på manøvreringsreglement i nasjonalt laksevassdrag

NTE-logo Ill: NTENVE har ilagt NTE Energi AS et overtredelsesgebyr på 1 300 000 kroner for brudd på kravet om minstevannføring i Stjørdalselva i perioden 10. april til 15. april i 2013.


Les mer  [09.07.2014 15:48:06]
NVE foreslår å begrense adgangen til å forskuddsfakturere strøm

kraftmaset sett nedenfraNVE foreslår å begrense kraftleverandørers adgang til forskuddsfakturering. Målet er å redusere forbrukernes risiko for å tape penger.


Les mer  [01.07.2014 08:25:07]
Lovbrotsgebyr til kraftverk i Hordaland

foss

NVE har ilagt Myklebustdalen Energi AS i Kvinnherad kommune i Hordaland eit lovbrotsgebyr på 250 000 kroner for manglande slepp av minstevassføring under drift av Mattiselva kraftverk.

 


Les mer  [22.06.2014 06:00:00]
Syv småkraftsaker avgjort

Foss 5Olje- og energidepartementet har fredag avgjort fem søknader og to klagesaker for små vannkraftverk i Rogaland, Telemark og Troms fylker. Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) innstillinger og konsesjonsvedtak er fulgt i alle sakene. 


Les mer  [20.06.2014 18:18:31]
Statnett overtar Lofotringen

Kraftline i terreng foto  StatnettTransaksjonsprosess om Lofotringen er gjennomført og partene ved Lofotkraft, Trollfjord Kraft og Statnett er kommet til enighet. 


Les mer  [20.06.2014 14:29:41]
Flere skifter kraftleverandør

kraftledning solnedgang

I NVEs leverandørskifteundersøkelse for første kvartal 2014 kan du lese at antallet leverandørskifter blant norske husholdninger øker, og at det er blitt færre kunder på såkalt leveringsplikt. Tallene viser at det samtidig har vært lave priser i kraftmarkedet.

Les mer  [15.06.2014 06:00:00]
Guide til årets sommerøl 2014

IPA MAckSommerølet har vært brygget som en del av den  store bølgen av lys,lettdrikkelig pils, som har flommet ut fra de store bryggeriene de siste tiårene. Sommerølet denne sommeren viser at ølets rennesaanse definitivt har kommet til Norge. En rekke mindre og nye bryggerier har hentet fram gamle øltyper fra ølets tradisjonsrike historie og brygget dem i nye, smaksrike og spennende versjoner - og de norske håndverksbryggerne hevder seg veldig godt i konkurransen med bryggere fra våre naboland.


Les mer  [14.06.2014 16:37:47]
Dyrere vindkraftprosjekter
tre vindmøller mot gul himmelVindkraftverkene som ble etablert i perioden 2011-2013 hadde høyere investeringskostnader og produksjonskostnader enn de som ble bygget i 2006-2008, viser en kostnadsanalyse fra NVE som ble presentert på NVEs vindkraftseminar.

Les mer  [05.06.2014]
Utan straum i tre timar

kraftlinje lavspent copy

Ein gjennomsnittlig straumkunde mista i 2013 straumen 2,2 gonger og var utan straum i tre timar. Dette er noko dårlegare enn året før.


Les mer  [04.06.2014 09:51:05]
Dårlig årsresultat for Nordkraft i 2013

logo NordkraftNordkraft fikk et underskudd på 109,3 millioner kr (minus 141,6 millioner kr før skatt). Selv om det er bedre enn i 2012, er det svært negativt og understreker behovet for den omfattende omstillinga som selskapet fortsatt har fullt fokus på, ett år etter at den startet, skriver styret i årsberetninge.


Les mer  [28.05.2014 09:59:53]
Troms Kraft: Underskudd på en halv milliard

Troms Kraft logoTroms Kraft tapte enda mer penger i fjor enn året før. Regnskapet for året 2013 viser svake tall for Troms Kraft-konsernet, først og fremst som et resultat av betydelige nedskrivninger og ekstraordinære kostnader. Den underliggende driften viser et overskudd på 178 millioner mot et underskudd på 28 millioner kroner i 2012.


Les mer  [27.05.2014 09:41:02]
Telinet Energi pålagt å endre ulovlig praksis
Telinet logoStrømselskapet Telinet Energi har gitt mange forbrukere «regningssjokk» med høye krav om forskuddsbetaling av strøm. Samtidig markedsfører selskapet seg med at de har den billigste strømavtalen. Nå lover selskapet bot og bedring, opplyser Forbrukerombudet.

Les mer  [25.05.2014 06:00:00]
Hvor ødeleggende flommer har vi i vente?

storm på sjøenEngland har vært alvorlig herjet av flommer denne vinteren, men svaret på spørsmålet om hvordan vi best kan tilpasse oss fremtidige ekstremhendelser uteblir, også i Norge. Det på tross av store økonomiske konsekvenser.


Les mer  [23.05.2014]
– Vannkraft er viktig for klimaet
Dam TEV Tydal EssandsjøenTo av tre nordmenn mener Norge satser for lite på utbygging av fornybar energi og oppfordrer regjeringen til å legge bedre til rette for dette. Ny vannkraft anses som et viktig verktøy for å nå klimamålene, viser tall fra TNS Gallups Klimabarometer 2014.

Les mer  [22.05.2014 13:22:10]
Vannkraft som sentral klimaløsning

Damanlegg Ill: Teknisk UkebladDersom norsk vannkraftproduksjon reduseres for å imøtekomme miljøkrav, vil det få betydelige konsekvenser for miljø, klima, verdiskaping og fleksibiliteten i kraftsystemet som offentlige myndigheter hittil ikke har tatt nok hensyn til. Det viser en rapport utarbeidet av Vista Analyse på vegne av Energi Norge.


Les mer  [21.05.2014 16:17:50]
Flertall for ren kraft til Utsira
oljeplattform mot blå bakgrunnFlertallet på Stortinget har i dag blitt enige om at hele kraftbehovet til oljefeltene på Utsira skal dekkes med kraft fra land. Enigheten kom etter at SV har fremmet et forslag om kraft fra land til Utsira.

Les mer  [16.05.2014 15:47:39]
Klimavennlig bruk av kraftoverskuddet

oljeplattform sol bak skyeneEt flertall på Stortinget av opposisjonen og regjeringens støtteparier krever nå at regjeringen og oljeselskapene legger til rette for at hele Utsirahøyden skal forsynes med kraft fra land. Det betyr at vi får en mer helhetlig energi- og klimapolitikk, mener Energi Norge.


Les mer  [16.05.2014 15:35:01]
Oppfordrer Forbrukerombudet til å se på markedsføring og prising av elspot

NorgesEnergi-logo NVE har sendt brev til Forbrukerombudet med oppfordring om å se nærmere på markedsføringen og prisingen av elspot-produkter hos NorgesEnergi AS.


Les mer  [16.05.2014]
Klikk her for å lese flere artikler fra denne seksjonen

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon

Språk
Norsk English
  
Annonse12 Fornybar energi

 
Grønne sertifikater

45 Se 291 flere evner

 

51 Statkraft

54 Nyheter om 2750 fleresjekk kraftpriser
bytte kraftleverandør
spar strøm
hjemfall eller bortfall annonse på forsida

trygt hundehold www.hundebitt.no

Ronningsbakk.net


 

Siste nytt
Riktlinjer om hur ramvattendirektivet ska tillämpas – ett steg i rä...
02.09.2014 11:02
Nordisk slutkundsmarknad – bra för kunden, eller?
02.09.2014 11:00
Varm august i nord, vått i sør
02.09.2014 10:54
Løyve til Fjerdingelva kraftverk
02.09.2014 06:00
Agder Energi hadde i første halvår et overskudd etter skatt på 398 ...
02.09.2014 06:00
Ekstraordinært halvårsresultat for SFE
02.09.2014 06:00
Bulgarian Energy Holding, CEZ, to Discuss Varna TPP Life Extension
02.09.2014 06:00
NRGi: Halvårsregnskab 2014
02.09.2014 06:00
Stofa får ny topchef og opruster i kampen om tv- og bredbåndskunderne
02.09.2014 06:00
NRGi køber Nordjysk Elhandel
02.09.2014 06:00
Flådeejer: God økonomi i elbiler
02.09.2014 06:00
Minister sætter opsamlingsnet på hold
02.09.2014 06:00
Driftsmeldinger tirsdag 2. september 2014 / Urgent Market Informati...
02.09.2014 05:00
Tirsdag 2. september 2014 / Tuesday the 2 th of September 2014
02.09.2014 02:00
Kraftbransjen etablerer eget sikkerhetsselskap
02.09.2014 00:00
Power Price Hike as of October 1 in Bulgaria Is Inevitable – Watchd...
02.09.2014 00:00
Fortum to continue its research investments in wave power technology
01.09.2014 16:21
Nya energikrav städar upp bland dammsugare
01.09.2014 12:00
Sveriges första privata solelspark
01.09.2014 11:00
DONG Energy vinder forsyningspligten i syv nye
01.09.2014 11:00
– Ingen grunn til å sette i gang med kontroversielle vindprosjekt
01.09.2014 11:00
Vattenfall: Sidste vindmølle på plads i DanTysk-park
01.09.2014 11:00
STRØMPRISENE: Billigsalg: Variable strømpris på 16 øre - markedsko...
01.09.2014 10:29
STRØMPRISENE: Billigsalg: Variable strømpris på 16 øre - markedsko...
01.09.2014 10:28
Mandag 1. september 2014 / Monday the 1 th of September 2014
01.09.2014 09:51
- Jeg hadde full kontroll med økonomien fra A til Å
01.09.2014 09:31
Mistet retten til å føre regnskap for resten av livet
01.09.2014 09:19
417 millioner i overskudd etter skatt i første halvår
01.09.2014 09:14
Svakt ned på Helgeland
01.09.2014 09:09
Finanslov 2015 uden grønne visioner
01.09.2014 08:16
FL2015: Mangel på grønne transportambitioner skuffer
01.09.2014 08:16
Enhedslisten kræver grønnere transport
01.09.2014 08:16
FL2015: Hvor er den grønne transport?
01.09.2014 08:16
Driftsmeldinger mandag 1.september 2014 / Urgent Market Information...
01.09.2014 05:00
EnergiMidt: Midtjyderne vil have trådløst tv
01.09.2014 00:00
E.ON sætter fart på elbil-motorvej
01.09.2014 00:00
Ny hjemmeside giver overblik over danske gasbiler og -tankstationer
01.09.2014 00:00
Tilskud til bredbånd på Bornholm skudt i gang
01.09.2014 00:00
Tapte 350.000 kroner på strømbrudd
31.08.2014 20:12
Stor interesse for udbud af forsyningspligtbevillinger
31.08.2014 20:11
Godt resultat i 1. halvår 2014 for Akershus Energi
31.08.2014 06:00
Varsler store nedbørsmengder på Sørlandet
30.08.2014 12:21
Resultatforbedring i et utfordrende marked
29.08.2014 00:00
Store penger i småkraft
29.08.2014 00:00
Havmølleparker er med til give Dong milliard-overskud
29.08.2014 00:00
Bygger nye dammer i stedet for å oppgradere gamle
29.08.2014 00:00
Viften af eldrevne køretøjer foldes mere og mere ud
29.08.2014 00:00
Tusentals protesterar mot Vattenfalls nya gruvor
29.08.2014 00:00
Energikæmpen RWE genoptager gigantprojekt
29.08.2014 00:00
Vestas vil sælge verdens største havmøller til DONG
29.08.2014 00:00
Ivan Ivanov: BEH Board of Directors Should be Fully Overhauled
29.08.2014 00:00
DONG Energy: 200.000 østjyder får grøn varme
28.08.2014 17:30
Stærk indtjeningsforbedring drevet af Wind Power og E&P
28.08.2014 17:12
Får bygge kraftverk ved Brekkefossen
28.08.2014 12:00
Felles kamp for grønne investeringer
28.08.2014 12:00
Statnett utsatt for dataangrep
28.08.2014 10:39
2,7 TWh (milliarder kilowattimer) lavere magasinfylling enn normale...
28.08.2014 09:53
2,7 TWh (milliarder kilowattimer) lavere magasinfylling enn normale...
28.08.2014 09:52
Trusselen om dataangrep på energiforsyningen tas på alvor
28.08.2014 09:42
1,2 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge
28.08.2014 09:38
 
KraftNytt.no  -  Schweigaardsgate 74  -  0656 Oslo  -  Tlf: 22 67 90 30  -  Fax: 22 67 90 31  -  kraftnytt@kraftnytt.no
Denne tjenesten oppdateres med EWAT