KraftNytt.no - Uavhengig analyse- og nyhetstjeneste
  Forsiden  |  Presserunden  |  Pressemeldinger  |  Kraftpriser  |  Kommentarer  |  Lenker  |  Elordbok 22.10.2014 09:54:38
Innlogging
  Brukernavn:
  
  Passord:
  
   
Forsidenyheter
Motta gratis forsidenyheter.
Meld på
Meld av

Kraftpriser
Motta gratis kraftpriser.
Meld på
Meld av

Søk i KraftNytt.no
  
    
 

Ansvarlig redaktør:
Kjell Rønningsbakk

kraftnytt@kraftnytt.no

KraftNytt.no

Tlf. 901 97 429

Schweigaardsgate 74
0656 Oslo

Lokalkontor:
Breiveien 5
7320 Fannrem


Foretak nr:
889 790 032 mva

KraftNytt.no på
Twitter:
@KraftNytt

KraftNytt.no på
Facebook:
Nyhetstjenesten
KraftNytt

 


 
 Energinyheter fra andre
Forsiden
Smart strømmåling går på personvernet løs

strømmålerDen planlagte registreringen av strømforbruk er unødvendig omfattende og detaljert, og bruk av fødselsnummer kan heve terskelen for å bytte strømleverandør. - Vurdert opp mot formålet med registreringen fremstår den som unødvendig, og derfor i strid med det europeiske personverndirektivet, påpeker Datatilsynet.


Les mer  [21.10.2014]
Kraftbransjen vinner – du taper

Kraftledning Ill: Energi1

I fjor mente NVE det var riktig å innføre forbud mot forskuddsbetaling av strøm. Nå har kraftbransjen presset dem til å snu – og det er du som betaler regningen, mener Forbrukerombudet.


Les mer  [19.10.2014 06:00:00]
Verdiskaping gir energi

dam Stolsvatn i Hol kommune E-CO Energi Gammel-damKraftnæringen bidrar hvert år med rundt 50 milliarder til fellesskapet. Samtidig gir næringen arbeid til 18.000 mennesker over hele Norge. Vår verdiskaping skaper velferd i alle hjørner av landet vårt.

 


Les mer  [17.10.2014 09:44:51]
11,4 TWh (milliarder kilowattimer) lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge og Sverige

dammen Nomeland kraftstasjonI Norge er magasinfyllinga 6,6 TWh (milliarder kilowattimer) lavere enn normalen for for årstida. I Sverige er magasinfyllinga 4,1 TWh (milliarder) lavere enn normalen for årstida. I både Norge og Sverige er magasinfyllingen 11,1 TWh (milliarder kilowattimer) lavere enn normalen for årstida.


Les mer  [15.10.2014 15:37:35]
Økt krafteksport vil varig øke strømprisene i Norge
Leif Sande forbundsleder Industri EnergiOlje- og energidepartementet har gitt Statnett konsesjon til to nye utlandsforbindelser for kraft, en til Tyskland og en til Storbritannia.  - Storstilt eksport av strøm vil varig øke strømregningene i Norge og true norske industriarbeidsplasser, sier forbundsleder Leif Sande i LO-forbundet Industri Energi.

Les mer  [14.10.2014 09:55:24]
Statsbudsjettet - den nedre grensen for grunnrenteskatt og naturressursskatt økes

Foss IllRegjeringen foreslår å øke den nedre grensen for grunnrenteskatt og naturressurskatt fra 5,5 MVA til 10 MVA for at småkraftverkene skal få en skattelette. LVK har ingen merknader til Regjeringens forslag hva gjelder grunnrenteskatten, men er negativ til forslaget for såvidt gjelder naturressursskatten. - Forslaget om å øke grensen for naturressursskatt gir ingen skattelette til småkraftverkene, det gir istedet en økning av de statlige skattene på kommunenes bekostning. - Dette er i strid med Regjeringens løfte om at kommunene skulle få beholde mer av egne skatteinntekter, påpeker kraftkommunene.


Les mer  [14.10.2014 06:00:00]
Nye strømkabler til Tyskland og Storbritannia vil fordoble eksportkapasiteten

Statnett-logo Ill: StatnettOlje- og energidepartementet har i dag gitt Statnett konsesjon til to nye utenlandsforbindelser for kraft, en til Tyskland og en til Storbritannia. Til sammen vil dette øke Norges kapasitet for kraftutveksling med utlandet med nesten 50 prosent. Statnett planlegger at kabelen til Tyskland skal settes i drift i 2018, mens kabelen til Storbritannia etter planen vil være ferdig i 2020.


Les mer  [13.10.2014 10:24:15]
Nytt ENØK-tilbud for husholdningene

bolig med tempstyring

Regjeringen vil innføre en ny rettighetsbasert tilskuddsordning for ENØK-tiltak i hjemmet, og tar sikte på å bruke 250 millioner årlig til satsingen. Ordningen skal forvaltes av Enova.

 

 


Les mer  [09.10.2014 08:45:08]
Regjeringen øker nettleien i distriktene

kraftlinje gjenom skog copy

Utjevningsordningen burde vært økt, mener KS Bedrift Energi som er skuffet over at Regjeringen kutter tilskudd til utjevning av overføringstariffer med 10 millioner kr. I sitt forslag til statsbudsjett for 2015 reduseres denne til 20 millioner kr. Derimot er det gledelig at det foreslås endringer for å få fram mer fornybar energiproduksjon i Norge, sier Kristin H. Lind, leder i KS Bedrift Energi.


Les mer  [08.10.2014 14:22:12]
Gasskraftverket på Kårstø legges ned

Planlagt industrianlegg Kårstø. Illustrasjon: NaturkraftKraftverket er for lite i drift og eierne taper rundt 100 millioner kroner i året. Derfor opphører driften. Kun et fåtall av de 32 ansatte i Naturkraft beholder jobben.


Les mer  [05.10.2014 06:00:00]
"Køprising" reduserer nettkostnadene

kraftlinje i vinterkulde2VG raljerer på lederplass fredag med forslaget om å innføre nettleie som varierer i løpet av døgnet – noe de kaller "skatt på dusj og pasta" – og hevder at kundene taper på dagens konkurranseutsatte strømmarked. Det krever noen oppklarende kommentarer.


Les mer  [29.09.2014 10:00:00]
Biligsalg på strøm i hele sommer

kraftlinje mot rød himmelStrømprisen var 23 prosent lavere i andre kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor, opplyser Statistisk Sentralbyrå.  


Les mer  [21.09.2014 06:00:00]
Mange småkraftverk på vent

Foss 4NVE samlet i sommer inn informasjon om 210 småkraftverk som har fått endelig konsesjon, men som ikke er bygget. Av en samlet midlere årsproduksjon på 1,9 TWh er 61 prosent satt på vent.


Les mer  [17.09.2014 13:43:11]
EU bestemmer Erna og Sivs distriktspolitikk

kraftmastEU-kommisjonen bestemte et par dager før påske i år å legge om EUs regionalpolitikken fra 1. juli, og ga samtidig vår regjering beskjed om at den differensierte arbeidsgiveravgiften, som vi har hatt siden begynnelsen av femtitallet, måtte bort for energi- og transportselskaper. VIPS, så fjernet lydig den blåblå regjeringen den differensierte arbeidsgiveravgiften i Norge fra 1. juli for disse bransjene.


Les mer  [12.09.2014]
Nordisk slutkundsmarknad – bra för kunden, eller?

Kraftledning Ill: Energi1

Energiministrarna i Norden har beslutat att införa en gemensam slutkundsmarknad för el med start tidigast 2015. Syftet är att stärka kundens ställning på marknaden vilket givetvis är bra, men mycket talar emot att det verkligen blir så, skriver Daniel Fåhraeus, Vd Pite energi.


Les mer  [02.09.2014 11:00:00]
Godt resultat i 1. halvår 2014 for Akershus Energi

Akershus Energi-logoTil tross for lave kraftpriser har høyt produksjonsvolum og konsernets sikringsaktiviteter bidratt til at det er oppnådd et tilfredsstillende konsernresultat for 1. halvår 2014. Konsernet Akershus Energi as fikk et overskudd etter skatt på 75 millioner kroner for 1. halvår 2014, mot 108 millioner kroner for samme periode i 2013.


Les mer  [31.08.2014 06:00:00]
NTE-overskudd på 96 mill. i 1. halvår

NTE-logo Ill: NTE

NTE (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk) har etter første halvår et resultat etter skatt på 96 millioner kroner. Resultatet er på samme nivå som etter tilsvarende periode i fjor.


Les mer  [26.08.2014 13:49:31]
Godt resultat tross lavere kraftpriser: 2,8 milliarder i overskudd etter skatt ett første halvår
statkraft logo 2007Statkraft oppnådde i andre kvartal 2014 et underliggende[1] driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 2528 millioner kroner, mot 2555 millioner kroner i samme periode i 2013. Urealiserte valutatap ga et overskudd etter skatt på 38 millioner kroner mot et underskudd på -908 millioner kroner i andre kvartal året før. Resultat etter skatt hittil i år er på 2838 millioner kroner.

Les mer  [21.08.2014 08:39:41]
Elsertifikater: Kvartalsrapport nr. 2 2014

Vindmølle Ill: TrønderEnergiPer 1.juli 2014 er det blitt satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 7,9 TWh. Av dette er 6,7 TWh bygget i Sverige og 1,2 TWh i Norge. 


Les mer  [19.08.2014 12:53:35]
Økonomisk selvpining
vindmøller på jorder foto MidAmerican EnergyNorsk vindkraft er ulønnsom og skader økonomien i offentlig eide selskaper som investerer i den. Norsk vindkraft er samfunnsøkonomisk selvpining, skriver Sveinulf Vågene, Hafrsfjord.

Les mer  [19.08.2014 11:35:36]
Rånåsfoss kraftstasjon har stanset for godt etter 92 år
Kraftkatedralen RånosfossFor 100 år siden ble det i Akershus amt besluttet å bygge Norges første fylkeskommunale kraftstasjon. Initiativtaker amtmann Ole Furu skrev: - Det lar sig allerede nu med sikkerhet forutsi, at den dag vil komme da landets fleste hjem vil oplyses ved electrisitet og elektrisk kraft anvendes til koking og opvarming. Det er nu ingen tid at spilde, hvis man vil tænke at opnaa noget før det er for sent.

Les mer  [12.08.2014 20:46:50]
Tillatelser til å bygge 1,5 milliarder ny kraftproduksjon i første halvår

Foss under bro

NVE, fylkeskommunene og OED ga i andre kvartal 2014 endelig tillatelse til 28 vannkraftprosjekter og ett vindkraftverk med en samlet årsproduksjon på om lag 0,3 TWh. I første halvår det det gitt endelige tillatelser til 1,5 TWh ny kraftproduksjon og 0,9 TWh har fått endelig avslag.

Les mer  [04.08.2014 10:23:08]
Statkraft selger andeler i britisk vindkraft for å reinvestere i ny fornybar energi
Vindkraftmøller på blått havStatkraft selger 49 prosent i tre landbaserte vindparker i Storbritannia til Gingko Tree Investment Ltd. Avtalen gjør det mulig å reinvestere i nye prosjekter innen fornybar energi. Statkraft vil fortsatt være operatør av vindparkene og videreføre sitt samarbeid med lokalsamfunnene.

Les mer  [31.07.2014 10:10:47]
Så meget kan du spare med en varmepumpe

VarmepumpeEnergistyrelsen i Danmark lancerer ”Ny Varme” – en beregner, der nemt og hurtigt viser boligejere økonomien i at skifte olie- eller gasfyret ud med billigere og mere klimavenlige energiformer. Beregningerne i Ny Varme bygger på offentligt tilgængelige data og energipriser, der er samlet ind fra hele landet, oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.


Les mer  [14.07.2014 06:00:00]
Lave strømpriser i andre kvartal

dam vannkraftverk

En mild vinter og god ressurssituasjon i kraftsystemet førte til at de nordiske strømprisene var lavere i andre kvartal i år enn i tilsvarende kvartal i fjor. Høyt tilsig på grunn av snøsmelting og redusert overføringskapasitet mellom Norge og Sverige ga ekstra lave priser i Sør-Norge, skriver NVE i "Kraftsituasjonen - Andre kvartal 2014".


Les mer  [11.07.2014]
Statnett orienterer Olje- og energidepartementet om Ørskog-Sogndal

Kraftledninger foto  Statnett

Statnett har i et brev til Olje- og energidepartementet (OED) orientert om konsekvenser av at deler av arbeidet på ledningsprosjektet fra Sunnmøre til Sogn er stanset.


Les mer  [10.07.2014]
Overtredelsesgebyr til NTE Energi AS for brudd på manøvreringsreglement i nasjonalt laksevassdrag

NTE-logo Ill: NTENVE har ilagt NTE Energi AS et overtredelsesgebyr på 1 300 000 kroner for brudd på kravet om minstevannføring i Stjørdalselva i perioden 10. april til 15. april i 2013.


Les mer  [09.07.2014 15:48:06]
NVE foreslår å begrense adgangen til å forskuddsfakturere strøm

kraftmaset sett nedenfraNVE foreslår å begrense kraftleverandørers adgang til forskuddsfakturering. Målet er å redusere forbrukernes risiko for å tape penger.


Les mer  [01.07.2014 08:25:07]
Klikk her for å lese flere artikler fra denne seksjonen

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon

Språk
Norsk English
  
Annonse12 Fornybar energi

 
Grønne sertifikater

45 Se 291 flere evner

 

51 Statkraft

54 Nyheter om 2750 fleresjekk kraftpriser
bytte kraftleverandør
spar strøm
hjemfall eller bortfall annonse på forsida

trygt hundehold www.hundebitt.no

Ronningsbakk.net


 

Siste nytt
Foreslår å oppheve kompetanseforskriften
22.10.2014 06:00
DONG Energy frasælger Stenlille Gaslager til Energinet.dk
22.10.2014 06:00
Driftsmeldinger onsdag 22. oktober 2014 / Urgent Market Information...
22.10.2014 05:00
Hoteller og supermarkeder er klar til at slukke for strømmen
22.10.2014 00:00
Nyt dansk tiltag skal fremme energieffektivitet i ulande
22.10.2014 00:00
Spetalen: – Naivt å bygge strømkabel til utlandet
21.10.2014 09:12
Lavere energiforbrug er Ukraines vej væk fra russisk gasafhængighed
21.10.2014 07:00
Nei til breibandsutbygging
21.10.2014 06:00
IEA: God fart på mere effektivt energiforbrug
21.10.2014 06:00
DONG Energy sælger Stenlille Gaslager til Energinet.dk
21.10.2014 06:00
Solcelleejere bliver snydt for el-gevinst
21.10.2014 06:00
Två reaktorer kan stängas utan att det märks
21.10.2014 06:00
Utredning slår hårt mot småskalig vattenkraft
21.10.2014 06:00
HMN Naturgas: Danmark bagud med CO2-fri biogas i forhold til nabola...
21.10.2014 06:00
Nyt kontrolsystem skal sikre kabel mellem Sjælland og Tyskland
21.10.2014 06:00
Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el
21.10.2014 06:00
Vattenfall: 5-7 år att bygga system för härdkylning
21.10.2014 06:00
Driftsmeldinger tirsdag 21. oktober 2014 / Urgent Market Informatio...
21.10.2014 05:00
Tirsdag 21. oktober 2014 / Tuesday the 21 th of October 2014
21.10.2014 03:00
Smart strømmåling går på personvernet løs
21.10.2014 00:00
OBS-varsel
20.10.2014 15:31
REC-konkursen kostet 21 millioner kroner i fjor
20.10.2014 14:43
Utfall Sortland
20.10.2014 14:39
’Drønspændende’ høring af Maroš Šefčovič i aften
20.10.2014 14:24
Udfordret kvotemarked skal på skinner
20.10.2014 14:22
Elavbrott dyra för samhället
20.10.2014 12:00
Kraftselskapene advarer mot å la plusskunder få redusert nettleie
20.10.2014 12:00
Vil stramme inn interne kjøp
20.10.2014 12:00
Smart energi bliver en milliardindustri
20.10.2014 10:03
NVE godkjenner kraftverk-justeringer
20.10.2014 10:02
Det danske elnet foran stor investeringspukkel
20.10.2014 10:02
Vattenfalls skadeståndskrav på Tyskland: 4,7 miljarder euro
20.10.2014 10:01
Vattenfall avyttrar kraftvärmeverksamhet i Nederländerna
20.10.2014 10:01
STRØMPRISENE: Variable strømpriser på 20 øre - markedskontrakter p...
20.10.2014 09:54
Närings- och innovationsministern ska ansvara för styrningen av Vat...
20.10.2014 07:00
Google skuffer på færre betalende klikk
20.10.2014 07:00
Bulgaria søker norske prosjektpartnarar innan energieffektivitet og...
20.10.2014 07:00
Fyra fel av fyra möjliga när Telge Energi marknadsförde el från solen
20.10.2014 06:00
Helhetlig regelverk for plusskunder
20.10.2014 06:00
Lokale ildsjæle sikrer fibernet på Fyn
20.10.2014 06:00
Enhedslisten vil forlænge afgiftsfritagelse for elbiler
20.10.2014 06:00
Europæisk elmarked i opbrud
20.10.2014 06:00
Ændring i Energi Danmarks bestyrelse
20.10.2014 00:00
Skille vil koste minst tre milliarder
20.10.2014 00:00
Eivind Steen ny rådgiver i Brussel
20.10.2014 00:00
Lokale ildsjæle sikrer fibernet på Fyn
20.10.2014 00:00
Enhedslisten vil forlænge afgiftsfritagelse for elbiler
20.10.2014 00:00
Hoteller og supermarkeder er klar til at slukke for strømmen
20.10.2014 00:00
Få hjælp til at energirenovere boligen
20.10.2014 00:00
Stor interesse for TREFORs Repræsentantskab
20.10.2014 00:00
Over 200 minutter uten strøm
19.10.2014 07:38
SSM: Reaktorer utan härdkylning stängs
19.10.2014 06:00
Kraftbransjen vinner – du taper
19.10.2014 06:00
Fredag 17. oktober 2014 / Friday the 17 th of October 2014
17.10.2014 14:52
Få hjælp til at energirenovere boligen
17.10.2014 13:43
Nye krav til brændeovne i Europa giver renere luft til danskerne
17.10.2014 13:26
Slovakisk kommissærkandidat står til at overtage ansvaret for energ...
17.10.2014 13:22
Laveste kraftpriser på tre måneder
17.10.2014 10:19
Bekreftet konsesjon Feda-Tonstad
17.10.2014 09:55
Ett år med klimainnsats
17.10.2014 09:52
 
KraftNytt.no  -  Schweigaardsgate 74  -  0656 Oslo  -  Tlf: 22 67 90 30  -  Fax: 22 67 90 31  -  kraftnytt@kraftnytt.no
Denne tjenesten oppdateres med EWAT