KraftNytt.no - Uavhengig analyse- og nyhetstjeneste
  Forsiden  |  Presserunden  |  Pressemeldinger  |  Kraftpriser  |  Kommentarer  |  Lenker  |  Elordbok 24.07.2014 12:40:21
Innlogging
  Brukernavn:
  
  Passord:
  
   
Forsidenyheter
Motta gratis forsidenyheter.
Meld på
Meld av

Kraftpriser
Motta gratis kraftpriser.
Meld på
Meld av

Søk i KraftNytt.no
  
    
 

Ansvarlig redaktør:
Kjell Rønningsbakk

kraftnytt@kraftnytt.no

KraftNytt.no

Tlf. 901 97 429

Schweigaardsgate 74
0656 Oslo

Lokalkontor:
Breiveien 5
7320 Fannrem


Foretak nr:
889 790 032 mva

KraftNytt.no på
Twitter:
@KraftNytt

KraftNytt.no på
Facebook:
Nyhetstjenesten
KraftNytt

 


 
 Energinyheter fra andre
Forsiden
0,7 TWh (milliarder kilowattimer) lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge og Sverige

dammen Nomeland kraftstasjonNormal magasinfylling: I Norge er magasinfyllinga 1,1 TWh (milliarder kilowattimer) høyere enn normalen for for årstida. I Sverige er magasinfyllinga  1,8 TWh (milliarder) lavere enn normalen for årstida. I både Norge og Sverige er magasinfyllingen 0,4 TWh (milliarder kilowattimer) høyere enn normalen for årstida.


Les mer  [24.07.2014 11:37:55]
STRØMPRISENE: Billigsalg: Variable strømpris på 17 øre - markedskontrakter på 30 øre i Sør-Norge

lyspære innrullet i pengesedler copy

Billigste variable strømpris er nå under 18 øre fra uke 29/2014 (14. juli 2014). Kontrakter med markedspris går for 33,5 øre i Sør-Norge og til 35,5 øre i nord for Dovre.
Leverandører som krever forskuddsbetaling av strøm (som tar seg betalt for strøm som ikke er levert) er ikke med i denne oversikten. Vi vil ikke anbefale noen å betale strøm på forskudd.


Les mer  [14.07.2014 15:22:54]
Så meget kan du spare med en varmepumpe

VarmepumpeEnergistyrelsen i Danmark lancerer ”Ny Varme” – en beregner, der nemt og hurtigt viser boligejere økonomien i at skifte olie- eller gasfyret ud med billigere og mere klimavenlige energiformer. Beregningerne i Ny Varme bygger på offentligt tilgængelige data og energipriser, der er samlet ind fra hele landet, oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.


Les mer  [14.07.2014 06:00:00]
Lave strømpriser i andre kvartal

dam vannkraftverk

En mild vinter og god ressurssituasjon i kraftsystemet førte til at de nordiske strømprisene var lavere i andre kvartal i år enn i tilsvarende kvartal i fjor. Høyt tilsig på grunn av snøsmelting og redusert overføringskapasitet mellom Norge og Sverige ga ekstra lave priser i Sør-Norge, skriver NVE i "Kraftsituasjonen - Andre kvartal 2014".


Les mer  [11.07.2014]
Statnett orienterer Olje- og energidepartementet om Ørskog-Sogndal

Kraftledninger foto  Statnett

Statnett har i et brev til Olje- og energidepartementet (OED) orientert om konsekvenser av at deler av arbeidet på ledningsprosjektet fra Sunnmøre til Sogn er stanset.


Les mer  [10.07.2014]
Overtredelsesgebyr til NTE Energi AS for brudd på manøvreringsreglement i nasjonalt laksevassdrag

NTE-logo Ill: NTENVE har ilagt NTE Energi AS et overtredelsesgebyr på 1 300 000 kroner for brudd på kravet om minstevannføring i Stjørdalselva i perioden 10. april til 15. april i 2013.


Les mer  [09.07.2014 15:48:06]
NVE foreslår å begrense adgangen til å forskuddsfakturere strøm

kraftmaset sett nedenfraNVE foreslår å begrense kraftleverandørers adgang til forskuddsfakturering. Målet er å redusere forbrukernes risiko for å tape penger.


Les mer  [01.07.2014 08:25:07]
Lovbrotsgebyr til kraftverk i Hordaland

foss

NVE har ilagt Myklebustdalen Energi AS i Kvinnherad kommune i Hordaland eit lovbrotsgebyr på 250 000 kroner for manglande slepp av minstevassføring under drift av Mattiselva kraftverk.

 


Les mer  [22.06.2014 06:00:00]
Syv småkraftsaker avgjort

Foss 5Olje- og energidepartementet har fredag avgjort fem søknader og to klagesaker for små vannkraftverk i Rogaland, Telemark og Troms fylker. Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) innstillinger og konsesjonsvedtak er fulgt i alle sakene. 


Les mer  [20.06.2014 18:18:31]
Statnett overtar Lofotringen

Kraftline i terreng foto  StatnettTransaksjonsprosess om Lofotringen er gjennomført og partene ved Lofotkraft, Trollfjord Kraft og Statnett er kommet til enighet. 


Les mer  [20.06.2014 14:29:41]
Flere skifter kraftleverandør

kraftledning solnedgang

I NVEs leverandørskifteundersøkelse for første kvartal 2014 kan du lese at antallet leverandørskifter blant norske husholdninger øker, og at det er blitt færre kunder på såkalt leveringsplikt. Tallene viser at det samtidig har vært lave priser i kraftmarkedet.

Les mer  [15.06.2014 06:00:00]
Guide til årets sommerøl 2014

IPA MAckSommerølet har vært brygget som en del av den  store bølgen av lys,lettdrikkelig pils, som har flommet ut fra de store bryggeriene de siste tiårene. Sommerølet denne sommeren viser at ølets rennesaanse definitivt har kommet til Norge. En rekke mindre og nye bryggerier har hentet fram gamle øltyper fra ølets tradisjonsrike historie og brygget dem i nye, smaksrike og spennende versjoner - og de norske håndverksbryggerne hevder seg veldig godt i konkurransen med bryggere fra våre naboland.


Les mer  [14.06.2014 16:37:47]
Dyrere vindkraftprosjekter
tre vindmøller mot gul himmelVindkraftverkene som ble etablert i perioden 2011-2013 hadde høyere investeringskostnader og produksjonskostnader enn de som ble bygget i 2006-2008, viser en kostnadsanalyse fra NVE som ble presentert på NVEs vindkraftseminar.

Les mer  [05.06.2014]
Utan straum i tre timar

kraftlinje lavspent copy

Ein gjennomsnittlig straumkunde mista i 2013 straumen 2,2 gonger og var utan straum i tre timar. Dette er noko dårlegare enn året før.


Les mer  [04.06.2014 09:51:05]
Dårlig årsresultat for Nordkraft i 2013

logo NordkraftNordkraft fikk et underskudd på 109,3 millioner kr (minus 141,6 millioner kr før skatt). Selv om det er bedre enn i 2012, er det svært negativt og understreker behovet for den omfattende omstillinga som selskapet fortsatt har fullt fokus på, ett år etter at den startet, skriver styret i årsberetninge.


Les mer  [28.05.2014 09:59:53]
Troms Kraft: Underskudd på en halv milliard

Troms Kraft logoTroms Kraft tapte enda mer penger i fjor enn året før. Regnskapet for året 2013 viser svake tall for Troms Kraft-konsernet, først og fremst som et resultat av betydelige nedskrivninger og ekstraordinære kostnader. Den underliggende driften viser et overskudd på 178 millioner mot et underskudd på 28 millioner kroner i 2012.


Les mer  [27.05.2014 09:41:02]
Telinet Energi pålagt å endre ulovlig praksis
Telinet logoStrømselskapet Telinet Energi har gitt mange forbrukere «regningssjokk» med høye krav om forskuddsbetaling av strøm. Samtidig markedsfører selskapet seg med at de har den billigste strømavtalen. Nå lover selskapet bot og bedring, opplyser Forbrukerombudet.

Les mer  [25.05.2014 06:00:00]
Hvor ødeleggende flommer har vi i vente?

storm på sjøenEngland har vært alvorlig herjet av flommer denne vinteren, men svaret på spørsmålet om hvordan vi best kan tilpasse oss fremtidige ekstremhendelser uteblir, også i Norge. Det på tross av store økonomiske konsekvenser.


Les mer  [23.05.2014]
– Vannkraft er viktig for klimaet
Dam TEV Tydal EssandsjøenTo av tre nordmenn mener Norge satser for lite på utbygging av fornybar energi og oppfordrer regjeringen til å legge bedre til rette for dette. Ny vannkraft anses som et viktig verktøy for å nå klimamålene, viser tall fra TNS Gallups Klimabarometer 2014.

Les mer  [22.05.2014 13:22:10]
Vannkraft som sentral klimaløsning

Damanlegg Ill: Teknisk UkebladDersom norsk vannkraftproduksjon reduseres for å imøtekomme miljøkrav, vil det få betydelige konsekvenser for miljø, klima, verdiskaping og fleksibiliteten i kraftsystemet som offentlige myndigheter hittil ikke har tatt nok hensyn til. Det viser en rapport utarbeidet av Vista Analyse på vegne av Energi Norge.


Les mer  [21.05.2014 16:17:50]
Flertall for ren kraft til Utsira
oljeplattform mot blå bakgrunnFlertallet på Stortinget har i dag blitt enige om at hele kraftbehovet til oljefeltene på Utsira skal dekkes med kraft fra land. Enigheten kom etter at SV har fremmet et forslag om kraft fra land til Utsira.

Les mer  [16.05.2014 15:47:39]
Klimavennlig bruk av kraftoverskuddet

oljeplattform sol bak skyeneEt flertall på Stortinget av opposisjonen og regjeringens støtteparier krever nå at regjeringen og oljeselskapene legger til rette for at hele Utsirahøyden skal forsynes med kraft fra land. Det betyr at vi får en mer helhetlig energi- og klimapolitikk, mener Energi Norge.


Les mer  [16.05.2014 15:35:01]
Oppfordrer Forbrukerombudet til å se på markedsføring og prising av elspot

NorgesEnergi-logo NVE har sendt brev til Forbrukerombudet med oppfordring om å se nærmere på markedsføringen og prisingen av elspot-produkter hos NorgesEnergi AS.


Les mer  [16.05.2014]
Utsikter for vårflom 2014

dam med kraftlukeDet ventes stigende temperatur og økt snøsmelting fra kommende helg i hele landet. Dette vil føre til betydelig vannføringsøkning, først i mindre bekker og elver, etter hvert også i større elver som drenerer snødekte områder, melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).


Les mer  [15.05.2014 06:00:00]
Avgiftshopp for norske distrikter

Penger norske sedler utsnitt

Lokale energiselskaper er nøkkelbedrifter for næringsutvikling og arbeidsplasser. Derfor mener KS Bedrift at regjeringen må finne en løsning for å sikre at energiselskapene fortsatt kan få støtte på lik linje med andre virksomheter i distriktene.


Les mer  [14.05.2014]
Resultat for første kvartal 2014: E-CO Energis resultat lavere enn i fjor

E-CO Vannkraft-logo E-CO fikk et resultat etter skatter på 285 millioner kroner i første kvartal 2014 mot 401 millioner kroner i fjor. Nedgangen skyldes lavere pris og lavere produksjon. Prissikring medførte at oppnådd salgspris ble 18 prosent høyere enn systempris.


Les mer  [13.05.2014 11:23:17]
Pressemeldinger rett i innboksen seks dager i uka
nett lokalnett gjennom skog vinter foto FortumFå pressemeldinger, kunngjøringer, meldinger m.m. fra elbransjen rett i innboksen hver dag.

Les mer  [10.05.2014]
Vindkraftnyheter - rett i innboksen hver onsdag og fredag
vindmøllepark
Be om siste utgave gratis

Hva skjer med vindkraften i Norge, Norden og i Europa? Hva skjer med havmølleparker og forskning på vindmøller?  

Be om å få tilsendt siste utgave av vindkraftnyheter gratis og  uten forplitelser - send en e-post til abonnement@kraftnytt.no Skriv: prøve

Oppgi navn og bedrift. Vi sender ikke til e-postadresser som ikke kan verifiseres.


Les mer  [09.05.2014]
Historisk godt resultat i 1. kvartal: 557 millioner i overskudd etter skatt

Hafslund logoHafslund leverte et historisk godt driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) i 1. kvartal på 755 millioner kroner, opp 18 prosent fra fjoråret. Mildt og vått vær ga rekordhøy vannkraftproduksjon for årstiden.  Hafslunds avtale om å kjøpe Fortums nettvirksomhet i Norge for 1365 millioner kroner styrker konsernets stilling som ledende energi- og infrastrukturselskap.


Les mer  [08.05.2014 10:45:49]
Lofotkraft fikk et overskudd på 40,4 millioner i 2013
logo LofotkraftKonsernet Lofotkraft har et overskudd etter skatt på kr 40.4 millioner i 2013, mot kr 6,8 millioner i 2012. Resultatet er i hovedsak et produkt av gode rammer for nettselskapet Lofotkraft AS. Øvrige selskap har kun mindre avvik fra tidligere år. Lofotkraft betaler 8 millioner i utbytte til eierkommunene.

Les mer  [06.05.2014 11:34:33]
Tillatelser til 600 millioner kilowattimer strøm i første kvartal

Dam med elv foto NTENVE, fylkeskommunene og OED ga i første kvartal 2014 endelig tillatelse til 30 vannkraftverk med en samlet årsproduksjon på 0,6 TWh og tre vindkraftverk med en samlet årsproduksjon på 0,6 TWh (600 millioner kilowattimer).  Søknader om til sammen 0,8 TWh ny produksjon fikk endelig avslag i samme periode.


Les mer  [04.05.2014 06:00:00]
Ekstremværet Ivar vil koste kraftselskapene nær 93 millioner kroner

nett rydding av trær langs linjeRundt 111 000 strømkunder ble berørt av ekstremværet Ivar i desember 2013. Anslag fra nettselskapene viser at kostnadene ender på rundt 93 millioner kroner. Det betyr at kostnadene fra uværene Hilde og Ivar totalt ender på rundt 149 millioner.


Les mer  [02.05.2014]
Klikk her for å lese flere artikler fra denne seksjonen

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon

Språk
Norsk English
  
Annonse12 Fornybar energi

 
Grønne sertifikater

45 Se 291 flere evner

 

51 Statkraft

54 Nyheter om 2750 fleresjekk kraftpriser
bytte kraftleverandør
spar strøm
hjemfall eller bortfall annonse på forsida

trygt hundehold www.hundebitt.no

Ronningsbakk.net


 

Siste nytt
Litt svakere enn ventet fra ABB
24.07.2014 12:01
0,7 TWh (milliarder kilowattimer) lavere magasinfylling enn normale...
24.07.2014 11:52
0,7 TWh (milliarder kilowattimer) lavere magasinfylling enn normale...
24.07.2014 11:37
1,3 prosent høyere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge
24.07.2014 11:23
Lyn og torden
24.07.2014 06:00
Driftsmeldinger torsdag 24. juli 2014 / Urgent Market Information T...
24.07.2014 05:00
Hvem av disse kan bli Hydro-sjef?
24.07.2014 00:00
Går mot rekordvarm juli mange steder i landet
24.07.2014 00:00
Efterfrågan sviker Vattenfall
23.07.2014 13:01
Telenor leverede underskud i Danmark
23.07.2014 12:57
Telenor jekker opp forventningene etter solid halvår
23.07.2014 11:53
Reiten: -Må skape vekst, kutte kostnader og bør være norsk
23.07.2014 11:50
Kan tjene opp mot 8,6 millioner i året
23.07.2014 07:00
Vår digitale sårbarhet
23.07.2014 06:00
Statnett driver skremselspropaganda, mener Naturvernforbundet
23.07.2014 06:00
Staten bruker 4 milliarder kroner på elbil-klimatiltak
23.07.2014 06:00
7,5 euro for et ton CO2 driver ingen grøn omstilling
23.07.2014 06:00
Driftsmeldinger onsdag 23. juli 2014 / Urgent Market Information We...
23.07.2014 05:00
SEF Net sælger sin andel af FynsNet Amba til Energi Fyn
23.07.2014 00:00
Hydro med kvartallsresultat som i 2013
22.07.2014 07:47
Richard Brandtzæg var håndplukket av Yara-ansatte
22.07.2014 07:43
Sterk kjøring i utlandet
22.07.2014 07:24
Trakk ut proppen frå ferieparadis
22.07.2014 06:50
SE-koncernen igen hovedsponsor for EfB
22.07.2014 06:00
Pris på vedvarende energi falder – nu skal elmarkedet fornys
22.07.2014 06:00
Klimaministeren åpner klimagrilling
22.07.2014 06:00
GE deler ut over 37 milliarder til aksjonærene
22.07.2014 06:00
Driftsmeldinger tirsdag 22. juli 2014 / Urgent Market Information T...
22.07.2014 05:00
Vem är Jerzy Buzek?
22.07.2014 00:00
Norsk Hydro: Brandtzæg forlater Hydro, blir konsernsjef i Yara
22.07.2014 00:00
Juncker: Bindande eneff-mål!
22.07.2014 00:00
Engasjement på pensjonistvilkår
22.07.2014 00:00
Varmeste juni globalt siden 1880
22.07.2014 00:00
Resultatfremgang for Orkla
21.07.2014 06:00
Kun én av fire ville kjøpt elbil uten avgiftsfritak
21.07.2014 06:00
Greek MPs Approve Privatization of State Electricity Utility
21.07.2014 06:00
Norske Skog: Lavere kostnader og bedre marginer
21.07.2014 00:00
Sapa (joint venture) økte salgsinntektene i andre kvartal
21.07.2014 00:00
- Havvind er Europas raskest voksende energisektor
21.07.2014 00:00
Verdens høyeste vindturbin skal sveve over Alaska
21.07.2014 00:00
Siemens har opstillet 8 af 10 havmøller i år
21.07.2014 00:00
Danmark snupper 8. plads ved VM i bæredygtigt byggeri
21.07.2014 00:00
Europeisk nettutviklingsplan på høring
20.07.2014 06:00
Good results despite seasonality, low spot prices and weak rouble
20.07.2014 06:00
SEAS-NVE: Vi venter gerne med tøjvasken
20.07.2014 06:00
Vil skal satse på el- og brintbiler
20.07.2014 06:00
DONG Energy sælger til et konsortium af danske pensionsinvestorer
18.07.2014 10:20
DONG Energy: Monopæle i XL-udgave tager form
18.07.2014 00:00
Partnerskab for forskning og demonstration kaster job af sig
18.07.2014 00:00
Ny veileder for kjentmenn
18.07.2014 00:00
KPMG bliver til EY i Danmark
18.07.2014 00:00
SEAS-NVE/NRGi: Fibia godkendt
17.07.2014 06:00
Dansk Energi: Vækstaftale skaber ro om energipolitik
17.07.2014 06:00
Helveg: Grønne ambitioner intakte med ny delaftale
17.07.2014 06:00
Tyskland kutter i fornybarsubsidiene
17.07.2014 06:00
Norges energidager 16. og 17. oktober
17.07.2014 06:00
Bulgarian Energy Holding CEO Ivan Yonchev Leaves Office
17.07.2014 06:00
Maabjerg Energy Concept: Vestjysk bioraffinaderi får EU-støtte
17.07.2014 06:00
Energipolitisk Konference 2014: Smart energi – smart regulering
17.07.2014 06:00
Rekordhøy andel norske elsertifikater
17.07.2014 06:00
 
KraftNytt.no  -  Schweigaardsgate 74  -  0656 Oslo  -  Tlf: 22 67 90 30  -  Fax: 22 67 90 31  -  kraftnytt@kraftnytt.no
Denne tjenesten oppdateres med EWAT