KraftNytt.no - Uavhengig analyse- og nyhetstjeneste
  Forsiden  |  Presserunden  |  Pressemeldinger  |  Kraftpriser  |  Kommentarer  |  Lenker  |  Elordbok 17.04.2014 23:30:37
Innlogging
  Brukernavn:
  
  Passord:
  
   
Forsidenyheter
Motta gratis forsidenyheter.
Meld på
Meld av

Kraftpriser
Motta gratis kraftpriser.
Meld på
Meld av

Søk i KraftNytt.no
  
    
 

Ansvarlig redaktør:
Kjell Rønningsbakk

kraftnytt@kraftnytt.no

KraftNytt.no

Tlf. 901 97 429

Schweigaardsgate 74
0656 Oslo

Lokalkontor:
Breiveien 5
7320 Fannrem


Foretak nr:
889 790 032 mva

KraftNytt.no på
Twitter:
@KraftNytt

KraftNytt.no på
Facebook:
Nyhetstjenesten
KraftNytt

 


 
 Energinyheter fra andre
Forsiden
God Påske
 
storm på sjøenKraftNytt.no ønsker våre leser en riktig god påske!  I påskeuka har vi redusert nyhetsovervåking, men vi vil få med oss saker av betydning som skjer. Neste Presserunden og Pressemeldinger vil komme tirsdag 2. april. Fra same dato er vi på plass med normal nyhetsdekning.

Les mer  [16.04.2014 12:00:00]
Bevar de lokale energiverkene

Mast Ill: NRKDet diskuteres omstrukturering av helsesektoren, politietaten og det er fokus på antall kommuner. Nå er også antall energiverk på agendaen, med en tilnærming om at fusjoner er redningen for en bransje som trenger kapital til viktige investeringer. Det synes å være en bemerkelsesverdig enighet om her er det bare å kvitte seg med veldrevne og godt forankrede lokale energiverk, skriver daglig leder Knut Lockert i Distriktenes energiforening (Defo).


Les mer  [15.04.2014]
Bidrar til økt utbygging av fornybar energi
Vindmøller Ill: Ariema.comStrømkundene bidro med 300 kr til fornybarsatsningen i 2013.

- Elsertifikatordningen kostet den gjennomsnittlige strømkunden 1,5 øre/kWh i fjor. Det betyr at en husholdning med et årlig strømforbruk på 20 000 kWh støttet økt utbygging av fornybar kraft med 300 kroner, inkludert mva. Til sammen utgjør det 1,2 milliarder kroner, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.


Les mer  [11.04.2014 12:49:41]
1,6 TWh (milliarder kilowattimer) høyere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge og Sverige

dammen Nomeland kraftstasjonNormal magasinfylling i Norge: I Norge er magasinfyllinga 0,3 TWh (milliarder kilowattimer) mer enn normalen for for årstida. I Sverige er magasinfyllinga  1,3 TWh (milliarder) høyere enn normalen for årstida. I både Norge og Sverige er magasinfyllingen 1,6 TWh (milliarder kilowattimer) høyere enn normalen for årstida.


Les mer  [09.04.2014 22:16:11]
Tilsyn gjev betre forsyningstryggleik og miljø

kraftlinje lavspent copyNVE gjennomførte 596 tilsyn i 2013, syner NVE sin årsrapport for tilsyn. Av desse var 102 systemrevisjonar og 494 stadlege inspeksjonar. Til saman avdekka desse tilsyna 450 avvik, og det vart gjeve 180 merknader.


Les mer  [08.04.2014 14:13:12]
Haugaland Kraft fikk sitt største overskudd noensinne

Haugeland Kraft logo 2010 copyDriftsresultatet for 2013 var på 194 mill. mot 113 mill. i 2012. Resultat etter skatt viser et overskudd på kr. 185 mill., mot kr. 109 mill. i 2012. Økningen skyldes flere forhold, blant annet økte inntekter fra kraftproduksjon, bredbånd, høyere nett ramme enn forventet og høyere resultatandel fra Sunnhordland Kraftlag. Samlet omsetning i 2013 var kr. 1.068 mill., mot kr. 908 mill. i 2012.


Les mer  [08.04.2014]
Dansk vind bidro til gunstige strømpriser

Vinterpark

De norske strømprisene var 20 prosent lavere i første kvartal i år enn i tilsvarende kvartal i fjor. Mildt vær og lavt strømforbruk, samt billig vindkraft fra Danmark, har bidratt til det lave prisnivået.

 


Les mer  [02.04.2014 11:11:18]
Mindre produksjon reduserte BKKs årsresultat i 2013
Logo BKK 2011BKKs resultat for 2013 er 687 mill. kroner. Det er 133 millioner kroner lavere enn 2012-resultatet. Vannkraftproduksjonen ble 6,1 TWh, og er redusert med 2,1 TWh sammenlignet med 2012.

Les mer  [01.04.2014 09:33:49]
Avgiftsøkning rammer Distrikts-Norge hardt

nett to masterFjerning av differensiert arbeidsgiveravgift for hele energibransjen fra 1. juli vil ramme Defo-medlemmer sterkt. I en undersøkelse Distriktenes energiforening (Defo) har utført går det fram at 22 selskaper vil få en økning på nærmere 40 millioner kroner. Spesielt Nord-Norge vil bli hardt rammet. Defo følger opp saken.


Les mer  [30.03.2014 06:00:00]
Earth Hour: Hafslund Netts kunder reduserte strømforbruket tilsvarende 17 millioner sparepærer

lyspære med nett og master copyUnder Earth Hour mellom klokken 20.30 og 21.30 lørdag 29. mars reduserte Hafslund Netts kunder strømforbruket med 155 megawatt. Det tilsvarer at de til sammen slukket 17 millioner sparepærer på 9 watt.


Les mer  [29.03.2014 22:01:08]
Statnett legger ned regionsentralen på Sunndalsøra

Kraftmast foto StatnettStyret i Statnett besluttet på sitt møte 27. mars at antall regionsentraler i Statnett reduseres fra tre til to. Regionsentralene vil fra 1. september 2016 ligge i Alta og Oslo.


Les mer  [28.03.2014 13:40:29]
Ny eier inn på eiersiden i Ringeriks-Kraft AS

Ringeriks kraftRingerike kommune selger 15% av sin eierandel i Ringeriks-Kraft AS til KLP. Avtalen har en verdi på om lag 135 millioner kroner.


Les mer  [28.03.2014 13:24:48]
Energibransjen fortsatt må beholde differensiert arbeidsgiveravgift

kraftmaset sett nedenfraKS Bedrift mener at energibransjen fortsatt må omfattes av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Reglene om differensiert arbeidsgiveravgift i Norge faller blant annet inn under retningslinjene for regionalstøtte. I de siste retningslinjene fra EU står det at energisektoren skal unntas fra regionalstøtteregelverket.


Les mer  [27.03.2014]
Danmark ikke længere selvforsynende med energi
nett mot sol og røde skyerFor første gang siden 1996 importerer Danmark mere energi, end Danmar eksporterer. Det fremgår af Energistyrelsens foreløbige energistatistik for 2013, som også viser en fortsat stigning i anvendelsen af vedvarende energi.

Les mer  [25.03.2014]
Svekket økonomi i nettselskapene

kraftlinje i vinterkulde2Nesten 40 prosent av norske nettselskaper har i perioden 2008-2012 hatt utfordringer med  å dekke sine investeringer over  driften av selskapet, viser en analyse gjennomført av ECGroup for Energi Norge. Lav avkastning over tid vil bremse både investeringer og utbyttebetalinger, mener Energi Norge.


Les mer  [23.03.2014 06:00:00]
Försenat reaktorprojekt driver upp svenskt elpris
Olikuouto kjernekraftverk i FinlandTyvärr har den finska kärnkraftpolitiken och kraftledningen inte bara drabbat finska företag och kunder utan också svenska, skriver Tomas Kåberger.

Les mer  [18.03.2014]
Høgt tilsig og lågt kraftforbruk i fjerde kvartal 2013

Demning med ustlippFjerde kvartal i fjor var mykje varmare enn normalt, og kraftforbruket 6 prosent lågare enn i same periode året før. Høgt tilsig og låg produksjon på slutten av året gav nesten normal magasinfylling ved årsskiftet.


Les mer  [07.03.2014 13:54:28]
Produksjonsrekord for vindkraft i 2013
Vindmølle Ill: TrønderEnergiNVEs årlige produksjonsrapport for vindkraft viser at norske vindkraftverk drives mer effektivt enn tidligere. Vindkraftverkene produserte 1,9 TWh strøm i 2013.

Les mer  [06.03.2014]
Millionbot til Nord Pool Spot

logo nordpoolspot

EU-kommisjonen bøtelegger kraftbørsen Nord Pool Spot (NPS) for konkurransehemmende virksomhet. Boten er på 19 millioner kroner.


Les mer  [05.03.2014 12:32:20]
Årsresultat for 2013: Normalt godt år for E-CO Energi
E-CO Vannkraft-logo E-CO Energi fikk et årsresultatet på 876 millioner kroner i 2013, mot 910 millioner kroner i 2012, en resultatnedgang på 34 millioner kroner.

Konsernets årsproduksjon i 2013 ble 10.045 GWh mot 10.779 GWh i 2012.


Les mer  [04.03.2014 17:52:55]
Etablerer samarbeid om vindkraft på Fosen

hundhammer_vindpark2 foto NTE

De fire kraftselskapene Statkraft, NTE, Agder Energi og TrønderEnergi har inngått intensjonsavtale om å etablere et samarbeid om utbygging og drift av Storheia, Kvenndalsfjellet og Roan, som er tre av ni konsesjonsgitte vindprosjekter på Trøndelagskysten. Samarbeidet øker sannsynligheten for at disse tre vindparkene blir bygd, og for nettilgang også til de øvrige konsesjonsgitte parkene på Fosen.


Les mer  [03.03.2014 16:53:25]
Behov for investeringar på 28,5 milliardar kroner i distribusjonsnettet fram til 2023

kraftlinjer i vintersnøTotalt er det anslått eit behov for investeringar på 28,5 milliardar kroner i det høgspente distribusjonsnettet fram til 2023.  NVE-rapporten ”Det høyspente distribusjonsnettet” gjev  ei oversikt over alder, geografisk plassering og tekniske spesifikasjonar til det høgspente distribusjonsnettet. Investeringsbehovet i dette nettet blir anslått til 28,5 milliardar kroner dei neste ti åra.


Les mer  [20.02.2014 12:47:57]
Energi- og klimasituasjonen i Europa og Norge

tre vindmøller mot gul himmelDen klima- og energidebatten som føres av de politiske partiene på Stortinget, er uvirkelig i forhold til problemene ute i Europa. Nedenfor har jeg sammenfattet noen av de poengene som bør kunne bidra til å få norsk energipolitikk på rett kjøl igjen, skriver Odd Handegård.


Les mer  [18.02.2014 14:00:52]
Trefall på kraftlinjer hovedgrunn til strømutfall under uværene Hilde og Ivar

Kraftmast med tre i bakgrunnenTotalt mistet rundt 194 000 kunder strømmen under de to uværene. Dette kommer fram i rapporter som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har samlet inn fra de mest berørte selskapene.


Les mer  [13.02.2014 20:50:47]
Maktkamp om strømnettet

kraftlinje lavspent copyKS Bedrift ser med bekymring på at 12 større energibedrifter posisjonerer seg for å få innflytelse over nettutviklingen i Norge på bekostning av de andre 100 lokale og regionale energibedriftene. Innbyggerne vil bli taperen dersom de store vinner fram.


Les mer  [12.02.2014 09:52:57]
Nettleien øker litt på grunn av økt forbruksavgift

kraftlinje mot blå himmelFor en gjennomsnittlig husholdning med et forbruk på 20 000 kWh/år vil nettleien øke med 80 kroner på grunn av økt forbruksavgift på elektrisk kraft. Nettleien eksklusiv avgifter går ned i 2014.  


Les mer  [10.02.2014 13:25:53]
Kraftmarkedet i Nordvest-Europa har fått felles prisberegning

kraftverk vinterSpotprisene for strøm i de nordvest-europeiske landene blir nå beregnet med én felles modell, samtidig og i ett steg. Prinsippene og andre betingelser for prisberegningen, som grenser for budområdene, blir videreført i den nye modellen, opplyser NVE.


Les mer  [07.02.2014]
Ny norsk praksis for skyggekast fra vindkraftverk

vindmøler på åsryggNVE får nå på plass forvaltningspraksis som bedre ivaretar mottakerne av skyggekast fra vindkraftverk. Skyggekast er rytmiske lys- og skyggevekslinger forårsaket av rotorbladene på vindkraftverk som sveiper foran solskiven og fremkaller sjenerende blinking.


Les mer  [06.02.2014 10:01:43]
Erna på glid?

steigen stolper fra 1982 tålte ikke stormen jan 2007 foto Nord-Salten KraftlagErna Solberg understreker betydningen av nærhet i beredskapssammenheng etter et spørsmål fra SP-leder Navarsete i Stortinget 29. januar. Navarsete viser til at i Lærdal gikk det kun seks minutter før det var brannmannskaper på stedet. Hun framhever også ordet «robust» som går igjen som et kronargument i organisering, skriver daglig leder Knut Lockert, Defo (Distriktenes Energiforening).


Les mer  [02.02.2014 11:44:22]
Inntektsrammer for 2013

Kraftledning Ill: Energi1NVE har vedtatt nettselskapenes inntektsrammer for 2013. Samlet inntektsramme for alle nettselskapene, eksklusiv Statnett SF, er 19,1 mrd kroner. Dette er en økning på 5,2 mrd kroner fra vedtak om inntektsramme for 2012.


Les mer  [02.02.2014 11:23:09]
Tillatelser til 5,3 TWh ny kraftproduksjon

Vindmøller/Skallhalsen i Vadsø Ill: StatkraftNVE, fylkeskommunene og OED ga i 2013 endelig tillatelse til kraftverk med en samlet forventet årsproduksjon på drøye 5,3 TWh (5,3 milliarder kilowattimer). Av det er 3,8 TWh vindkraft. Søknader om til sammen 1,9 TWh produksjon fikk endelig avslag i samme periode.


Les mer  [31.01.2014 09:42:27]
Forbrukerombudet støtter forbud mot forskuddsbetaling av strøm
lyspære rød bakgrunnForbrukerombudet støtter forslaget om å forby forskuddsbetaling av strøm. ­– Tiltaket vil gjøre kraftmarkedet enklere og tryggere for forbrukerne, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Les mer  [26.01.2014 06:00:00]
Klikk her for å lese flere artikler fra denne seksjonen

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon

Språk
Norsk English
  
Annonse12 Fornybar energi

 
Grønne sertifikater

45 Se 291 flere evner

 

51 Statkraft

54 Nyheter om 2750 fleresjekk kraftpriser
bytte kraftleverandør
spar strøm
hjemfall eller bortfall annonse på forsida

trygt hundehold www.hundebitt.no

Ronningsbakk.net


 

Siste nytt
Driftsmeldinger torsdag 17. april 2014 / Urgent Market Information ...
17.04.2014 05:00
God Påske
16.04.2014 12:00
Vejen ud af Putins klør
16.04.2014 09:13
Norsk Hydro: Hydro selger støperi i Hannover
16.04.2014 09:08
Norske Skog signerer en EUR 40 mill kredittfasilitet
16.04.2014 08:56
Driftsmeldinger onsdag 16. april 2014 / Urgent Market Information W...
16.04.2014 05:00
Løyve til nye sjøkablar mellom Filtvet og Brenntangen og mellom Sol...
16.04.2014 00:00
Løyve til å bygge Døsjagrovi småkraftverk
16.04.2014 00:00
TREFOR: Nyt godt årsresultat
16.04.2014 00:00
Se de bedste danske energichefer
16.04.2014 00:00
Små vindmøller kan løfte bøndenes inntekter
15.04.2014 07:00
Putin truer med gasstop gennem Ukraine
15.04.2014 07:00
CEZ Offers Settlement to Bulgaria's Energy Company
15.04.2014 07:00
Enklere å sette opp vindmøller
15.04.2014 06:00
NVE gjev løyve til å knyte Leiråga og Gjervalå kraftverk til kraftn...
15.04.2014 06:00
Folketinget ønsker landstrøm til store skibe
15.04.2014 06:00
Driftsmeldinger tirsdag 15. april 2014 / Urgent Market Information ...
15.04.2014 05:00
Tirsdag 15. april 2014 / Tuesday the 15 th of April 2014
15.04.2014 03:00
Minister: Rapport kræver handling nu
15.04.2014 00:00
Hedegaard lover ambitiøs klimaplan fra EU
15.04.2014 00:00
Sundtoft: – Jeg er omstillingsoptimist
15.04.2014 00:00
Helveg: Vi skal handle nu for at begrænse klimaændringerne
15.04.2014 00:00
NVE snur om forskuddsfakturering
15.04.2014 00:00
Vedtak i fire småkraftsaker
15.04.2014 00:00
Regnskapsinfo forsvunnet
15.04.2014 00:00
Energi Danmark: Klar til Tyskland efter historisk godt resultat
15.04.2014 00:00
Bevar de lokale energiverkene
15.04.2014 00:00
FN's klimapanel: Lad olie og kul ligge i jorden
14.04.2014 21:26
Vestas politimelder Siemens-topchef
14.04.2014 09:00
Driftsmeldinger mandag 14. april 2014 / Urgent Market Information M...
14.04.2014 05:00
Rekord: 140 nye elbiler i marts
14.04.2014 00:00
Fortsatt forskuddsfakturering av strøm
14.04.2014 00:00
Elnetselskaberne skærer energi
14.04.2014 00:00
Panasonic och Verisure bygger smart hem
14.04.2014 00:00
Full stopp for vindkraft
13.04.2014 06:00
Utmerkelse til LOS
13.04.2014 06:00
Alvorlig resultat etter tilsyn
13.04.2014 06:00
Vi må fortelle den gode historien om kraftbransjen
13.04.2014 06:00
Europas elpriser tager nyt dyk
13.04.2014 06:00
Waoo! åbner for vilde hastigheder: 500/500 Mbit/s
13.04.2014 06:00
'Dobbelt så mye snø som vanlig på Østlandet
11.04.2014 13:33
Værforholdene avgjør vårflommen
11.04.2014 12:51
Bidrar til økt utbygging av fornybar energi
11.04.2014 12:49
Vil gi kommuner myndighet til å godkjenne små vindkraftprosjekter
11.04.2014 12:42
Fredag 11. april 2014 / Friday the 11 th of April 2014
11.04.2014 12:38
Har fått konsesjon for nye kabler i Oslofjorden
11.04.2014 12:35
Driftsmeldinger fredag 11. april 2014 / Urgent Market Information F...
11.04.2014 05:00
Fjerning av byråkratisk ordning
11.04.2014 00:00
Er gode når det smeller
11.04.2014 00:00
Polsk regering lancerer grønne støtteregler
11.04.2014 00:00
Eon tilfredse efter fjernvarme-afgørelse
11.04.2014 00:00
E.ON betaler 26 mio. for falsk markedsføring
11.04.2014 00:00
Eon taber millionstrid med danske varmekunder
11.04.2014 00:00
Nianet køber Syskon for at accelerere og styrke cloud-forretning
11.04.2014 00:00
SE: Godt regnskab med fokus på nye aktiviteter og integration
11.04.2014 00:00
Nå sier store deler av leverandørindustrien nei takk til havvind
10.04.2014 16:28
Generalforsamling i Norske Skog
10.04.2014 16:27
Vestas-kunde lufter vilde investeringsplaner
10.04.2014 15:56
Transformatorstation giver uro om boligpriser i Endrup
10.04.2014 15:26
Ønsker mer forutsigbar nettregulering
10.04.2014 13:54
 
KraftNytt.no  -  Schweigaardsgate 74  -  0656 Oslo  -  Tlf: 22 67 90 30  -  Fax: 22 67 90 31  -  kraftnytt@kraftnytt.no
Denne tjenesten oppdateres med EWAT