KraftNytt.no - Uavhengig analyse- og nyhetstjeneste
  Forsiden  |  Presserunden  |  Pressemeldinger  |  Kraftpriser  |  Kommentarer  |  Lenker  |  Elordbok 21.08.2014 23:59:30
Innlogging
  Brukernavn:
  
  Passord:
  
   
Forsidenyheter
Motta gratis forsidenyheter.
Meld på
Meld av

Kraftpriser
Motta gratis kraftpriser.
Meld på
Meld av

Søk i KraftNytt.no
  
    
 

Ansvarlig redaktør:
Kjell Rønningsbakk

kraftnytt@kraftnytt.no

KraftNytt.no

Tlf. 901 97 429

Schweigaardsgate 74
0656 Oslo

Lokalkontor:
Breiveien 5
7320 Fannrem


Foretak nr:
889 790 032 mva

KraftNytt.no på
Twitter:
@KraftNytt

KraftNytt.no på
Facebook:
Nyhetstjenesten
KraftNytt

 


 
 Energinyheter fra andre
Forsiden
Godt resultat tross lavere kraftpriser: 2,8 milliarder i overskudd etter skatt ett første halvår
statkraft logo 2007Statkraft oppnådde i andre kvartal 2014 et underliggende[1] driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 2528 millioner kroner, mot 2555 millioner kroner i samme periode i 2013. Urealiserte valutatap ga et overskudd etter skatt på 38 millioner kroner mot et underskudd på -908 millioner kroner i andre kvartal året før. Resultat etter skatt hittil i år er på 2838 millioner kroner.

Les mer  [21.08.2014 08:39:41]
3,2 TWh (milliarder kilowattimer) lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge og Sverige

dammen Nomeland kraftstasjonNormal magasinfylling: I Norge er magasinfyllinga 0,5 TWh (milliarder kilowattimer) lavere enn normalen for for årstida. I Sverige er magasinfyllinga 2,7 TWh (milliarder) lavere enn normalen for årstida. I både Norge og Sverige er magasinfyllingen 3,2 TWh (milliarder kilowattimer) lavere enn normalen for årstida.


Les mer  [13.08.2014 15:35:18]
Elsertifikater: Kvartalsrapport nr. 2 2014

Vindmølle Ill: TrønderEnergiPer 1.juli 2014 er det blitt satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 7,9 TWh. Av dette er 6,7 TWh bygget i Sverige og 1,2 TWh i Norge. 


Les mer  [19.08.2014 12:53:35]
Økonomisk selvpining
vindmøller på jorder foto MidAmerican EnergyNorsk vindkraft er ulønnsom og skader økonomien i offentlig eide selskaper som investerer i den. Norsk vindkraft er samfunnsøkonomisk selvpining, skriver Sveinulf Vågene, Hafrsfjord.

Les mer  [19.08.2014 11:35:36]
STRØMPRISENE: Billigsalg: Variable strømpris på 16,5 øre - markedskontrakter på 40 øre

lyspære innrullet i pengesedler copy

Billigste variable strømpris er uendret 16,5 øre fra uke 36/2014 (1. september 2014) og 13 øre i Tromsø. Kontrakter med markedspris går for 40 øre.

Leverandører som krever forskuddsbetaling av strøm (som tar seg betalt for strøm som ikke er levert) er ikke med i denne oversikten. Vi vil ikke anbefale noen å betale strøm på forskudd.


Les mer  [18.08.2014 09:27:22]
Rånåsfoss kraftstasjon har stanset for godt etter 92 år
Kraftkatedralen RånosfossFor 100 år siden ble det i Akershus amt besluttet å bygge Norges første fylkeskommunale kraftstasjon. Initiativtaker amtmann Ole Furu skrev: - Det lar sig allerede nu med sikkerhet forutsi, at den dag vil komme da landets fleste hjem vil oplyses ved electrisitet og elektrisk kraft anvendes til koking og opvarming. Det er nu ingen tid at spilde, hvis man vil tænke at opnaa noget før det er for sent.

Les mer  [12.08.2014 20:46:50]
Tillatelser til å bygge 1,5 milliarder ny kraftproduksjon i første halvår

Foss under bro

NVE, fylkeskommunene og OED ga i andre kvartal 2014 endelig tillatelse til 28 vannkraftprosjekter og ett vindkraftverk med en samlet årsproduksjon på om lag 0,3 TWh. I første halvår det det gitt endelige tillatelser til 1,5 TWh ny kraftproduksjon og 0,9 TWh har fått endelig avslag.

Les mer  [04.08.2014 10:23:08]
Statkraft selger andeler i britisk vindkraft for å reinvestere i ny fornybar energi
Vindkraftmøller på blått havStatkraft selger 49 prosent i tre landbaserte vindparker i Storbritannia til Gingko Tree Investment Ltd. Avtalen gjør det mulig å reinvestere i nye prosjekter innen fornybar energi. Statkraft vil fortsatt være operatør av vindparkene og videreføre sitt samarbeid med lokalsamfunnene.

Les mer  [31.07.2014 10:10:47]
Så meget kan du spare med en varmepumpe

VarmepumpeEnergistyrelsen i Danmark lancerer ”Ny Varme” – en beregner, der nemt og hurtigt viser boligejere økonomien i at skifte olie- eller gasfyret ud med billigere og mere klimavenlige energiformer. Beregningerne i Ny Varme bygger på offentligt tilgængelige data og energipriser, der er samlet ind fra hele landet, oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.


Les mer  [14.07.2014 06:00:00]
Lave strømpriser i andre kvartal

dam vannkraftverk

En mild vinter og god ressurssituasjon i kraftsystemet førte til at de nordiske strømprisene var lavere i andre kvartal i år enn i tilsvarende kvartal i fjor. Høyt tilsig på grunn av snøsmelting og redusert overføringskapasitet mellom Norge og Sverige ga ekstra lave priser i Sør-Norge, skriver NVE i "Kraftsituasjonen - Andre kvartal 2014".


Les mer  [11.07.2014]
Statnett orienterer Olje- og energidepartementet om Ørskog-Sogndal

Kraftledninger foto  Statnett

Statnett har i et brev til Olje- og energidepartementet (OED) orientert om konsekvenser av at deler av arbeidet på ledningsprosjektet fra Sunnmøre til Sogn er stanset.


Les mer  [10.07.2014]
Overtredelsesgebyr til NTE Energi AS for brudd på manøvreringsreglement i nasjonalt laksevassdrag

NTE-logo Ill: NTENVE har ilagt NTE Energi AS et overtredelsesgebyr på 1 300 000 kroner for brudd på kravet om minstevannføring i Stjørdalselva i perioden 10. april til 15. april i 2013.


Les mer  [09.07.2014 15:48:06]
NVE foreslår å begrense adgangen til å forskuddsfakturere strøm

kraftmaset sett nedenfraNVE foreslår å begrense kraftleverandørers adgang til forskuddsfakturering. Målet er å redusere forbrukernes risiko for å tape penger.


Les mer  [01.07.2014 08:25:07]
Lovbrotsgebyr til kraftverk i Hordaland

foss

NVE har ilagt Myklebustdalen Energi AS i Kvinnherad kommune i Hordaland eit lovbrotsgebyr på 250 000 kroner for manglande slepp av minstevassføring under drift av Mattiselva kraftverk.

 


Les mer  [22.06.2014 06:00:00]
Syv småkraftsaker avgjort

Foss 5Olje- og energidepartementet har fredag avgjort fem søknader og to klagesaker for små vannkraftverk i Rogaland, Telemark og Troms fylker. Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) innstillinger og konsesjonsvedtak er fulgt i alle sakene. 


Les mer  [20.06.2014 18:18:31]
Statnett overtar Lofotringen

Kraftline i terreng foto  StatnettTransaksjonsprosess om Lofotringen er gjennomført og partene ved Lofotkraft, Trollfjord Kraft og Statnett er kommet til enighet. 


Les mer  [20.06.2014 14:29:41]
Flere skifter kraftleverandør

kraftledning solnedgang

I NVEs leverandørskifteundersøkelse for første kvartal 2014 kan du lese at antallet leverandørskifter blant norske husholdninger øker, og at det er blitt færre kunder på såkalt leveringsplikt. Tallene viser at det samtidig har vært lave priser i kraftmarkedet.

Les mer  [15.06.2014 06:00:00]
Guide til årets sommerøl 2014

IPA MAckSommerølet har vært brygget som en del av den  store bølgen av lys,lettdrikkelig pils, som har flommet ut fra de store bryggeriene de siste tiårene. Sommerølet denne sommeren viser at ølets rennesaanse definitivt har kommet til Norge. En rekke mindre og nye bryggerier har hentet fram gamle øltyper fra ølets tradisjonsrike historie og brygget dem i nye, smaksrike og spennende versjoner - og de norske håndverksbryggerne hevder seg veldig godt i konkurransen med bryggere fra våre naboland.


Les mer  [14.06.2014 16:37:47]
Dyrere vindkraftprosjekter
tre vindmøller mot gul himmelVindkraftverkene som ble etablert i perioden 2011-2013 hadde høyere investeringskostnader og produksjonskostnader enn de som ble bygget i 2006-2008, viser en kostnadsanalyse fra NVE som ble presentert på NVEs vindkraftseminar.

Les mer  [05.06.2014]
Utan straum i tre timar

kraftlinje lavspent copy

Ein gjennomsnittlig straumkunde mista i 2013 straumen 2,2 gonger og var utan straum i tre timar. Dette er noko dårlegare enn året før.


Les mer  [04.06.2014 09:51:05]
Dårlig årsresultat for Nordkraft i 2013

logo NordkraftNordkraft fikk et underskudd på 109,3 millioner kr (minus 141,6 millioner kr før skatt). Selv om det er bedre enn i 2012, er det svært negativt og understreker behovet for den omfattende omstillinga som selskapet fortsatt har fullt fokus på, ett år etter at den startet, skriver styret i årsberetninge.


Les mer  [28.05.2014 09:59:53]
Troms Kraft: Underskudd på en halv milliard

Troms Kraft logoTroms Kraft tapte enda mer penger i fjor enn året før. Regnskapet for året 2013 viser svake tall for Troms Kraft-konsernet, først og fremst som et resultat av betydelige nedskrivninger og ekstraordinære kostnader. Den underliggende driften viser et overskudd på 178 millioner mot et underskudd på 28 millioner kroner i 2012.


Les mer  [27.05.2014 09:41:02]
Telinet Energi pålagt å endre ulovlig praksis
Telinet logoStrømselskapet Telinet Energi har gitt mange forbrukere «regningssjokk» med høye krav om forskuddsbetaling av strøm. Samtidig markedsfører selskapet seg med at de har den billigste strømavtalen. Nå lover selskapet bot og bedring, opplyser Forbrukerombudet.

Les mer  [25.05.2014 06:00:00]
Hvor ødeleggende flommer har vi i vente?

storm på sjøenEngland har vært alvorlig herjet av flommer denne vinteren, men svaret på spørsmålet om hvordan vi best kan tilpasse oss fremtidige ekstremhendelser uteblir, også i Norge. Det på tross av store økonomiske konsekvenser.


Les mer  [23.05.2014]
– Vannkraft er viktig for klimaet
Dam TEV Tydal EssandsjøenTo av tre nordmenn mener Norge satser for lite på utbygging av fornybar energi og oppfordrer regjeringen til å legge bedre til rette for dette. Ny vannkraft anses som et viktig verktøy for å nå klimamålene, viser tall fra TNS Gallups Klimabarometer 2014.

Les mer  [22.05.2014 13:22:10]
Vannkraft som sentral klimaløsning

Damanlegg Ill: Teknisk UkebladDersom norsk vannkraftproduksjon reduseres for å imøtekomme miljøkrav, vil det få betydelige konsekvenser for miljø, klima, verdiskaping og fleksibiliteten i kraftsystemet som offentlige myndigheter hittil ikke har tatt nok hensyn til. Det viser en rapport utarbeidet av Vista Analyse på vegne av Energi Norge.


Les mer  [21.05.2014 16:17:50]
Flertall for ren kraft til Utsira
oljeplattform mot blå bakgrunnFlertallet på Stortinget har i dag blitt enige om at hele kraftbehovet til oljefeltene på Utsira skal dekkes med kraft fra land. Enigheten kom etter at SV har fremmet et forslag om kraft fra land til Utsira.

Les mer  [16.05.2014 15:47:39]
Klimavennlig bruk av kraftoverskuddet

oljeplattform sol bak skyeneEt flertall på Stortinget av opposisjonen og regjeringens støtteparier krever nå at regjeringen og oljeselskapene legger til rette for at hele Utsirahøyden skal forsynes med kraft fra land. Det betyr at vi får en mer helhetlig energi- og klimapolitikk, mener Energi Norge.


Les mer  [16.05.2014 15:35:01]
Oppfordrer Forbrukerombudet til å se på markedsføring og prising av elspot

NorgesEnergi-logo NVE har sendt brev til Forbrukerombudet med oppfordring om å se nærmere på markedsføringen og prisingen av elspot-produkter hos NorgesEnergi AS.


Les mer  [16.05.2014]
Utsikter for vårflom 2014

dam med kraftlukeDet ventes stigende temperatur og økt snøsmelting fra kommende helg i hele landet. Dette vil føre til betydelig vannføringsøkning, først i mindre bekker og elver, etter hvert også i større elver som drenerer snødekte områder, melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).


Les mer  [15.05.2014 06:00:00]
Avgiftshopp for norske distrikter

Penger norske sedler utsnitt

Lokale energiselskaper er nøkkelbedrifter for næringsutvikling og arbeidsplasser. Derfor mener KS Bedrift at regjeringen må finne en løsning for å sikre at energiselskapene fortsatt kan få støtte på lik linje med andre virksomheter i distriktene.


Les mer  [14.05.2014]
Resultat for første kvartal 2014: E-CO Energis resultat lavere enn i fjor

E-CO Vannkraft-logo E-CO fikk et resultat etter skatter på 285 millioner kroner i første kvartal 2014 mot 401 millioner kroner i fjor. Nedgangen skyldes lavere pris og lavere produksjon. Prissikring medførte at oppnådd salgspris ble 18 prosent høyere enn systempris.


Les mer  [13.05.2014 11:23:17]
Klikk her for å lese flere artikler fra denne seksjonen

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon

Språk
Norsk English
  
Annonse12 Fornybar energi

 
Grønne sertifikater

45 Se 291 flere evner

 

51 Statkraft

54 Nyheter om 2750 fleresjekk kraftpriser
bytte kraftleverandør
spar strøm
hjemfall eller bortfall annonse på forsida

trygt hundehold www.hundebitt.no

Ronningsbakk.net


 

Siste nytt
Spår lave kraftpriser i 15 år
21.08.2014 12:44
Dong skal børsnoteres
21.08.2014 12:01
Torsdag 21. august 2014 / Thursday the 21 th of August 2014
21.08.2014 11:51
Defo vil høres i høst
21.08.2014 10:18
Statnett partner i forsknings- og utdanningssenter
21.08.2014 10:07
Fem timer med «minus-strømpris»
21.08.2014 09:34
Varsel om flom, gult nivå for Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane
21.08.2014 09:33
Godt resultat tross lavere kraftpriser: 2,8 milliarder i overskudd ...
21.08.2014 08:39
Utbyttefesten for Ålesund kommune er over
21.08.2014 06:00
Hillerød Forsyning: Konstituering af administrerende direktør
21.08.2014 06:00
Giv jeres input: Hvilke barrierer er der på detailmarkedet i Norden
21.08.2014 06:00
Nye Siemens-møller driller stort Dong-projekt
21.08.2014 06:00
Løyve til Brekkefossen kraftverk
21.08.2014 06:00
Verdens største solvarme-kraftverk griller fugler i luften
21.08.2014 06:00
Tester flyvende vindkraft på Lista
21.08.2014 06:00
Driftsmeldinger torsdag 21. august 2014 / Urgent Market Information...
21.08.2014 05:00
Torsdag 21. august 2014 / Thursday the 21 th of August 2014
21.08.2014 03:00
Solide plusser i Vestas
21.08.2014 00:00
Slik kan flere utenlandskabler bli lønnsomme
21.08.2014 00:00
3,3 TWh (milliarder kilowattimer) lavere magasinfylling enn normale...
20.08.2014 17:48
0,6 prosent lavere magasinfylling enn normalen i Norge
20.08.2014 17:21
Varsel om flom, gult nivå for Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane
20.08.2014 17:09
Oljefondet tjente 192 milliarder kroner fra april til juni
20.08.2014 14:00
Fortum Energy Review: EU's competitiveness requires cost efficient ...
20.08.2014 11:48
Amazon og Google får ny, norsk skykonkurrent
20.08.2014 06:00
GE Wind jagter markedsandele i Europa
20.08.2014 06:00
Verdens 15 største vindmølleproducenter
20.08.2014 06:00
Enercon bygger stort vindbatteri
20.08.2014 06:00
DONG Energy rejser første 6 MW-mølle på Westermost Rough
20.08.2014 06:00
Onsdag 20. august 2014 / Wednesday the 20 th of August 2014
20.08.2014 03:00
Løyve til Brekkefossen kraftverk
20.08.2014 00:00
Ikkje løyve til Lindeland kraftverk
20.08.2014 00:00
Diskuterte arbeidsgiveravgift med Lien
19.08.2014 16:51
Delte ut grønn energipris
19.08.2014 16:46
Elsertifikater: Kvartalsrapport nr. 2 2014
19.08.2014 12:53
Økonomisk selvpining
19.08.2014 11:35
Kommunerne har fart på nye vindmølleplaner
19.08.2014 06:00
Fremtidens energisystem er her allerede
19.08.2014 06:00
HMN: Næsten 40 procent mere biogas fra gylle ud i naturgasnettet
19.08.2014 06:00
SF kritiserer tidligere regeringspartnere for klimasvigt
19.08.2014 06:00
Mere strøm og nye kabler til Esbjerg havn
19.08.2014 06:00
Verdens største møllepark får vigtigt grønt lys
19.08.2014 00:00
OBS-varsel for Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal
18.08.2014 09:50
STRØMPRISENE: Billigsalg: Variable strømpris på 16,5 øre - markeds...
18.08.2014 09:27
STRØMPRISENE: Billigsalg: Variable strømpris på 16,5 øre - markeds...
18.08.2014 09:25
Elsertifikater: kvartalsrapport nr.2 2014 publiseres mandag 18. aug...
18.08.2014 09:08
Norcem tester fangst av CO2
18.08.2014 06:00
Godkendt indtjening trods stagneret toplinje hos Novozymes
18.08.2014 06:00
Energitilsynet frifinder Søren Papes fodboldstøtte
18.08.2014 06:00
Energinet.dk sender reserveforsyningen på Bornholm i udbud
18.08.2014 06:00
En provinsbys energi-DNA
18.08.2014 06:00
Løbende fokus på it-sikkerhed
18.08.2014 06:00
Notat: Energieffektivitet giver stadig en dansk konkurrencefordel
18.08.2014 00:00
Øget fokus på energieffektivitet mærkes på konkurrenceevnen
18.08.2014 00:00
Danske vækstmuligheder i omstilling til grøn transport
18.08.2014 00:00
Elbilsalget slår rekord
18.08.2014 00:00
TREFOR: Stærkt samarbejde sikrer tilskud til private
18.08.2014 00:00
EnmergiMidt: Huse med solceller opnår højere priser
18.08.2014 00:00
Krav om fornyet afgiftsfritagelse på finansloven
18.08.2014 00:00
Enercon bygger stort vindbatteri
17.08.2014 06:00
 
KraftNytt.no  -  Schweigaardsgate 74  -  0656 Oslo  -  Tlf: 22 67 90 30  -  Fax: 22 67 90 31  -  kraftnytt@kraftnytt.no
Denne tjenesten oppdateres med EWAT